Januari 2023: grootste jobverlies (3%) van de laatste vier jaar 

SD Worx ziet de groei van structurele tewerkstelling bij kmo’s in de privésector vertragen. Uit hun berekening blijkt dat er bij onze bestaande kmo’s in 2022 meer arbeidsplaatsen bijkomen dan er verdwijnen, met een positief saldo van +0,36% voor heel België ten opzichte van 2021. De evolutie is positief voor de 3 regio’s. De groei situeert zich bij de bediendenjobs. Dit zijn de nieuwe inzichten uit de longitudinale analyse van SD Worx van de loongegevens van meer dan 19.500 kmo-ondernemers met meer dan 370.000 werknemers over de laatste 4 jaar in de privésector in België:

  • De structurele tewerkstelling bij bestaande kmo-werkgevers vertoont voor het volledige jaar 2022 een positieve trend, maar de groei is minder steil. Tot november keken we tegen een winst aan van 5% (t.o.v. vier jaar geleden), maar in december en januari vallen we terug tot 3,5% (wat te vergelijken is met het niveau van midden 2021).
  • Voor kmo’s zien we in 2022 een licht positieve evolutie in het arbeidsvolume (in aantal koppen) met 0,36%. Ter vergelijking: in 2021 steeg de tewerkstelling in kmo’s nog met 0,90%.
  • Het jaar 2023 start met een piek in jobverlies: met een uitstroom van 3,09%, het hoogste niveau van de laatste vier jaar. De instroom of nieuwe kmo-jobs compenseren dit niet (2,47%). Het aandeel werkgevers met contractbeëindigingen (16,38%) is groter dan het aandeel werkgevers met aanwervingen (13,97%) in januari 23.
3683 cd4c5544bb7e691261881025b380097c min

“De structurele kmo-tewerkstelling ging in 2022 zeker de goede kant op: sinds februari zaten we in een stijgende trend tot en met november. Het jaar 2021 en de eerste helft van 2022 kenmerkten zich door een steile groei, een inhaalbeweging na het moeilijke jaar 2020. De jobgroei heeft zich in de tweede helft van 2022 niet compleet doorgezet. In de twee laatste maanden maakt de kmo-tewerkstelling een diepe duik, met meer jobverlies (uitstroom) dan nieuwe jobs (instroom). Deze daling zien we elk jaar, maar 2023 start nu wel met de hoogste jobverlies van de laatste vier jaar. Er zijn terug meer kmo’s die te maken krijgen met ontslag dan kmo’s die aanwerven.”

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo’s van SD Worx

“De evolutie is positief in de drie gewesten. De groei situeert zich bij de bediendenjobs. Het aantal jobs of arbeidsvolume in kmo’s is gestegen in bijna alle sectoren. Er zijn drie sectoren die eruit springen, nl. financiële diensten (+ 20%), informatie en communicatie (+19%) en vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten (+ 12%): ten opzichte van vier jaar geleden kennen ze de grootste groei. In Immobiliën en Transport bleven ook de laatste maanden de jobs bij kmo’s toenemen. Industrie en administratieve of ondersteunende diensten kenmerken zich eerder door stabiliteit. De tewerkstelling in horeca fluctueert nog steeds het meest: de kmo’s kende een sterke jobgroei in 2022, maar opnieuw een diepe dip vanaf december”, analyseert Annelies Rottiers van SD Worx.

Sinds december opnieuw meer verlies dan nieuwe kmo-jobs

Instroom en uitstroom variëren naargelang de maand. In 2022 ligt de evolutie van de instroom in lijn met de voorgaande jaren, maar voor januari, juni en juli liggen de cijfers lager dan in 2021. Contractbeëindigingen (uitstroom) zijn ook seizoengevoelig, maar de cijfers van 2022 liggen hoger dan in 2021 met uitzondering van november. In januari, juli, september en december 2022 was het verlies aan jobs groter dan het aandeel nieuwe jobs. Het jaar 2023 start met een piek in uitstroom, nl. meer dan 3%, het hoogste niveau van de laatste vier jaar. De instroom in januari 23 is lager, nl. 2,47%.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER