Goed telewerkbeleid zet in op 3 pijlers: productiviteit, connectie & competentie

Wie telewerkt kan zich zeker verbonden voelen met collega’s. De helft van de Belgen (51,3%) verliest door telewerk niet het contact met collega’s. Voor ongeveer één op drie werknemers (34,8%) is dit wel het geval. In totaal geeft 36% aan meer contact te willen met collega’s. Maar er zijn evenveel tegenpolen: 37% heeft er geen behoefte aan. Anders staat het met de nood aan contact met de leidinggevende. Slechts één op vijf (19%) wil graag meer contact met de leidinggevende. Dit weten we uit internationaal onderzoek van SD Worx in 10 landen, onder meer bij meer dan 1.000 werkende Belgen.

Behoefte aan meer sociaal contact verschilt sterk

Eén op drie Belgen (30%) heeft geen nood om collega’s meer te zien op de werkvloer.

We zitten daar op dezelfde lijn als Frankrijk en de Nordics (Finland, Denemarken, Noorwegen). In Duitsland, Italië, Spanje en de UK liggen de cijfers zelfs hoger. Ook in andere landen zien we hetzelfde fenomeen. Langs de andere kant is er een even grote groep die graag vijf dagen op vijf de collega’s ziet op de werkvloer.

Eén op vijf Belgen wil graag ook meer contact met de leidinggevende.

Dit is vergelijkbaar met telewerkende Fransen, Italianen en Spanjaarden. Enkel in Finland is deze groep kleiner en gaat het om nog geen 15%. Elders in Europa wil een kwart van de medewerkers graag zijn leidinggevende meer zien.

Katleen Jacobs, Business Manager HR Advisory van SD Worx: “Telewerk waarbij medewerkers zich verbonden voelen: het bestaat zeker. De helft van de telewerkers verliest het contact niet met collega’s.

Helaas voelt een op de drie telewerkers een gebrek aan contact met hun collega’s en bijna vier op de tien zouden graag meer contact met hun collega’s hebben. Ook qua contact met de baas liggen de verwachtingen uiteen.

Eén op drie ervaart een minder goede begeleiding door de leidinggevende op afstand.

Een kwart voelt zich dan weer meer gecontroleerd online. We verschillen allemaal. Goed leiderschap past zich aan aan het hybride werken, houdt rekening met verschillen bij collega’s en verbindt. De meest favoriete kantoordagen zijn dinsdag en donderdag, gevolgd door woensdag, maar de grootste groep heeft geen voorkeur (38%).

Leidinggevenden bij telewerk meer onder druk

Bijna zes op tien (57,2%) Belgische werknemers zeggen geen mentale problemen te ervaren door telewerk. Vooral in organisaties tot 50 werknemers en in organisaties vanaf 250 werknemers is dit meer uitgesproken.

Toch heeft bijna 1 op de vijf (19,9%) aan daar wel vatbaar voor te zijn. Dit ligt hoger bij leidinggevenden: meer dan een kwart (27,5%) ervaart mentale problemen. Het is belangrijk daar bewust van te zijn.

“Een op vijf ervaart mentale problemen bij telewerk. Dat is een extra opdracht voor leidinggevenden om daar alert voor zijn. Daarom moeten we ook oog hebben voor de leidinggevenden zelf: bijna de helft (46,6%) mist contact met collega’s en ervaart mentale druk (27,5%). Ook leidinggevenden kunnen nog ondersteuning gebruiken, aangezien zij een belangrijke rol kunnen spelen in het creëren van verbinding binnen een bedrijf”, weet Katleen Jacobs van SD Worx.

1 op 3 werknemers wil tips voor telewerken

Velen hebben door de coronapandemie telewerk op zeer intensieve wijze moeten toepassen. Toch is er in 2022 nog altijd vraag naar tips en begeleiding. Zo geeft 1 op 3 werknemers (29%) in België aan dat ze openstaan voor meer tips rond telewerk van hun organisatie. In Spanje (40%), Italië (34%) en Noorwegen (33%) zijn nog meer werknemers vragende partij. De vraag naar tips komt trouwens vaker voor bij leiddinggevenden in België (40%) dan bij niet-leidinggevenden (25%)

“Telewerk leidt tot nieuwe uitdagingen. Uit de cijfers blijkt dat werknemers uiteenlopende behoeften hebben aan sociaal contact, met collega’s en leidinggevenden. Niet iedereen gaat er op dezelfde manier mee om”, zegt, Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer bij SD Worx.

We raden dan ook aan om een telewerkbeleid uit te werken op basis van drie pijlers: productiviteit, connectie en competentie. En hou rekening met het individu en het team, iedereen is verschillend.

Bekijk als organisatie bij welke groepen telewerk een voordeel biedt voor de productiviteit en in welke mate medewerkers en leidinggevenden de juiste competenties hebben om goed te kunnen omgaan met telewerk.

De nood aan contact met collega’s is niet voor iedereen hetzelfde. Een goed contact zorgt voor een grotere betrokkenheid van medewerkers in de organisatie. Afspraken over hoe je toch contact houdt met je collega’s – wat doe je via mail, via een bericht of hoe vaak overleg je via een call – is een absolute must om het werk aangenaam te kunnen organiseren.”   

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER