PARTNERCONTENT

Employability: elk talent telt

Het is een gekend zeer van de Belgische arbeidsmarkt: er zijn nog steeds mensen die geen job uitoefenen en toch moeten bedrijven alles uit de kast halen om personeel te vinden. Die mismatch aanpakken, wordt employability genoemd en het is een van de kerntaken van Randstad. Sabine Lambrichts, National Manager Employability, geeft tekst en uitleg.

Employability probeert mensen die op een zekere afstand tot de arbeidsmarkt staan te helpen om zichzelf te versterken en te begeleiden naar een duurzame job. Dat is geen overbodige luxe. Ons land heeft een behoorlijk groot contingent mensen die niet professioneel actief zijn, terwijl in sommige sectoren het tekort aan arbeidskrachten schrikbarende proporties aanneemt, denk maar aan de bouw of de gezondheidszorg.

“We hebben elk talent broodnodig”, zegt Sabine Lambrichts. “Mensen van alle leeftijden en achtergronden, langdurig zieken, anderstaligen, mensen met een beperking … Het is onze taak om die afstand te overbruggen door werkzoekenden en bedrijven dichter bij elkaar te brengen. Elk jaar helpen we duizenden mensen inzicht in zichzelf te krijgen, tekenen we voor hen een traject op maat uit en staan we hen met raad en daad bij.” Met succes: gemiddeld 75% van de deelnemers kan tijdens of na de begeleiding van Randstad een duurzame tewerk­stelling starten.

Vijf pijlers voor een inclusieve werkomgeving

Bedrijven zelf putten meer en meer uit de minder traditionele segmenten van werkkrachten. Maar om hen te houden en ervoor te zorgen dat ze elke dag het beste van zichzelf geven, moet er ook rekening gehouden worden met hun noden en wensen. Onder­nemingen moeten voor hen dus een inclusieve omgeving opbouwen. “Inzetten op diversiteit levert organisaties veel voordelen op en maakt hen weerbaar voor de toekomst. Een inclusieve bedrijfscultuur creëer je echter niet in één dag. Het vraagt om een duidelijke strategie rond diversiteit en inclusie. Je moet investeren in inclusief leiderschap, inzetten op bewustmaking en inclusieve vaardigheden, werk maken van continue uitwisseling en opleiding, en dialoog stimuleren”, aldus Sabine.

Randstad stelde vijf pijlers op om bedrijven te helpen om zo’n inclusieve werkomgeving te installeren.

  1. Visie, strategie en actieplan is de eerste pijler”, zegt Sabine. “We bekijken welke de doelstellingen zijn van een organisatie en hoe een diverse en een inclusieve werkomgeving daarbij helpen.
  2. Als tweede pijler analyseren we de werkplek. We identificeren noden, eventuele drempels en opportuniteiten voor een vlotte integratie en kijken welke mogelijkheden er zijn voor kwetsbare doelgroepen.”
  3. De derde pijler is het uitbouwen van een inclusieve werkomgeving. “Bewustwording op alle niveaus is cruciaal”, legt Sabine uit. “De visie rond diversiteit en inclusie moet gedragen worden in alle gelederen van het bedrijf. Denk daarbij aan advies en coaching in het werken met anderstaligen en andere kwetsbare doelgroepen, training over leidinggeven aan een divers team, maar ook training voor teams en individuele medewerkers rond inclusieve communicatie.”
  4. “De vierde pijler is de manier van selecteren en rekruteren. Zo moeten bedrijven goed nadenken over welke competenties echt nodig zijn”, onderstreept Sabine. “We helpen hen de blik te verruimen en open te staan voor andere doelgroepen door los te komen van ervaring en diploma’s. We kijken naar competenties en talenten. Dat is de basis om de vacature te schrijven op een inclusieve manier: met concrete, eenvoudige en duidelijke taal, maar vooral op een manier die iedereen aanspreekt en niemand uitsluit. Misschien zorgen net onverwachte talenten, die niet omschreven staan in de vacature, voor nieuwe oplossingen.”
  5. Tot slot stelt de vijfde pijler dat er aandacht moet zijn voor de manier waarop bedrijven nieuwe medewerkers integreren. Hoe krijgen ze het gevoel echt deel uit te maken van de bedrijfsfamilie? “We ondersteunen organisaties bij het onboarding-proces voor hun nieuwe medewerker”, zegt Sabine. “Jobcoaching, al dan niet met taalondersteuning, speelt een cruciale rol bij een snelle inwerking.”

Holistische aanpak

Sabine benadrukt dat inclusie alleen werkt vanuit een holistische, toekomstgerichte benadering. De focus ligt op de organisatie als geheel én op ieder team en individu dat daaraan bijdraagt. “Een growth mindset is daarbij cruciaal. Zo streven we naar een geïntegreerd, duurzaam HR-beleid vanuit verschillende expertise­domeinen: leiderschap, talent en loopbaan, energie en verandering.”

+++

Hulp nodig bij het bouwen van een divers en inclusief team?

Contacteer onze experten via [email protected]

randstad logo share

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER