Een op tien dienstenchequewerkers al langer dan een jaar uit door ziekte 

Het ziektepercentage in de dienstenchequesector (PC 322.01) bereikte in 2023 een recordhoogte van 20,2%. Vooral opvallend is het langdurig ziekteverzuim onder dienstenchequewerkers: 10,4% van hen was op een gemiddelde werkdag al langer dan een jaar ziek afwezig van het werk. Dit betekent een stijging met 13,6% ten opzichte van 2022. Deze cijfers liggen gevoelig hoger dan het algemene ziektepercentage in België (8,2% in 2023) en het algemene langdurig ziektepercentage (3,3% in 2023). Op een gemiddelde werkdag in 2023 was 4,4% van de dienstenchequewerkers minder dan een maand afwezig door ziekte; 5,4% tussen een maand en een jaar.

De langdurige ziektecijfers in de dienstenchequesector pieken opnieuw, na een eerder hoogtepunt in 2020 toen het algemene ziektepercentage ook sterk steeg.

Heidi Verlinden, research project manager bij Securex, verklaart:

“Ook toen gingen de cijfers in de dienstenchequesector veel hoger. Zo lag de focus van werkgevers vooral op hun bedrijf te laten overleven in volle coronacrisis en in orde te zijn met alle coronamaatregelen, en dus minder op de werkhervatting van zieke werknemers. Bovendien hadden afwezige werknemers in de dienstenchequesector omwille van het besmettingsgevaar minder de neiging om terug te keren naar het werk, wat in hun geval vaak de woning is van klanten die toen massaal thuiswerkten.”

Ziekte bij dienstenchequewerkers vs. arbeiders

In 2023 bedroeg het totale ziektepercentage over alle sectoren heen 8,2%; dat van enkel arbeiders 11,3%: vrijwel de helft van het percentage in de dienstenchequesector. Het langdurig absenteïsmepercentage (langer dan een jaar ziek) over alle sectoren heen was 3,3% in 2023 en specifiek voor arbeiders 4,9%: minder dan de helft in vergelijking met de dienstenchequesector.

In 2013 lag het lange ziektepercentage in de dienstenchequesector (3,1%) nog even hoog dan bij arbeiders in alle sectoren samen: in de voorbije tien jaar is dit cijfer in de dienstenchequesector meer dan verdrievoudigd (x3,4), terwijl de stijging in andere sectoren x1,6 was.

Verklaringen en oplossingen

Volgens Elisabeth Van Steendam, Talent & Wellbeing Manager bij Securex, zijn er meerdere verklaringen voor de hoge ziektecijfers in de dienstenchequesector:

“Het gaat doorgaans om fysiek zware jobs en het is moeilijk om aangepast werk te organiseren dat beter aansluit op de capaciteiten van iemand. Ook omdat er vaker een taalbarrière is. Daarnaast zijn er ook mentale aspecten. Dienstenchequewerkers werken meestal alleen, zonder contact met collega’s of bij klanten waarvan ze niet altijd erkenning krijgen.”

Elisabeth Van Steendam merkt bij dienstenchequewerkgevers wel stijgende aandacht en inspanningen voor hun medewerkers: “Het klopt niet dat het een sector is waar sprake is van uitbuiting. Wel is het gemiddeld aantal werknemers per dienstenchequebedrijf in onze portefeuille meer dan verdrievoudigd tussen 2010 en 2023.”

Ze geeft alvast een aantal tips om uitval te vermijden. “Het belangrijkste is om aanwezigheid bespreekbaar te maken vanaf het begin, en niet enkel in te grijpen na meerdere afwezigheden. Verder is het waardevol op lange termijn om advies te geven over ergonomisch werken. Ook zorgt een flexibel uurrooster voor meer autonomie en flexibiliteit, en leiden regelmatige teammomenten tot meer verbinding.”

Over het onderzoek

De steekproef van Securex i.v.m. absenteïsme in de dienstenchequesector in 2023 is gebaseerd op de gegevens van 7.087 werknemers waarvan de werkgever in die periode actief was binnen het paritair comité 322.01 en klant was bij het sociaal secretariaat van Securex. We beperkten ons tot bedrijven in de Belgische privésector met minder dan 1000 werknemers.

De steekproef van Securex i.v.m. absenteïsme op de Belgische arbeidsmarkt in 2023 is gebaseerd op de gegevens van 197.477 werknemers van 23.688 firma’s die in die periode klant waren bij het sociaal secretariaat van Securex. We beperkten ons tot bedrijven in de Belgische privésector met minder dan 1000 werknemers.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER