De zijn de 5 meest gelezen artikels door de HR community

Met #ZigZagHR delen we dagelijks HR actualiteit, best & next practices die we vervolgens breed verspreiden via onze website, via ons maandelijks tijdschrift, via onze wekelijkse nieuwsbrief, via onze LinkedIn pagina en via onze populaire Podcast show Brainpickings.

Dit zijn de 5 meest gelezen artikels van afgelopen maand:

Wat jongeren echt verwachten van hun werkgever

  • 29% van de Master-studenten en 57% van de MaNaMa-studenten geven aan dat ze in de toekomst een eigen bedrijf willen oprichten. Maar voor de eerste job geven ze de voorkeur aan werken bij een KMO of groot bedrijf.
  • Bedrijven die via een kwaliteitslabel erkend worden als goede werkgever genieten een uitgesproken voorkeur bij laatstejaars.
  • Jobzekerheid is geen prioriteit. Ze verkiezen tijdens hun loopbaan te werken voor een brede waaier aan bedrijven waarbij ze hun vaardigheden en kennis blijvend kunnen ontwikkelen.
  • De verwachtingen van Generatie Z over hun eerste werkgever zijn zeer hoog.

Dat zijn de opvallendste conclusies van de 11de editie van een grootschalig onderzoek bij laatstejaarsstudenten hoger onderwijs naar de verwachtingen over hun eerste werkgever en de arbeidsmarkt enerzijds, en hun carrièreplannen op langere termijn anderzijds.

472 studenten namen in het voorjaar van 2023 deel aan de bevraging, waarvan 268 Master-studenten en 204 Master-na-Master-studenten.

Deze tweejaarlijkse bevraging werd uitgevoerd door professor Dirk Buyens en onderzoeksters Valérie Legrand en Silke Van Gansbeke van het Centre for Excellence in Strategic Talent Management aan Vlerick Business School.

Salarisontevredenheid belangrijkste reden om te veranderen van job

Traditioneel nemen werknemers het vaakst ontslag in de herfstmaanden. Met het einde van het jaar aan de horizon bracht Bright Plus een onafhankelijke studie uit in samenwerking met IVOX over de motivatie en ontslagintenties van meer dan 1.200 Belgische bedienden.

De resultaten werden gecombineerd met de tweejaarlijkse salariswijzer van Bright Plus die op 18 oktober verschenen is en de salarisgegevens van 1.263 niet-leidinggevende bedienden in kaart brengt en bedrijven concreet advies geeft om hun HR- en loonbeleid te versterken.

Uit de studie blijkt dat ruim een derde (37,6%) van de Belgische bedienden plant om de huidige job te verlaten. 14,7% zelfs op korte termijn. Het salaris is hierbij de belangrijkste reden (34,5%) maar ook beperkte groeimogelijkheden (33,6%) en jobinhoud (30,8%) doen bedienden naar de uitgang lonken. Bij de bedienden die niet tevreden zijn over hun loon geeft iets meer dan de helft (53%) aan dat ze binnen het jaar willen veranderen van werk.

“Het salaris is belangrijk en een solide basis maar zowel werkgever als werknemer moeten beseffen dat het niet zaligmakend is voor een zinvolle job op lange termijn,” waarschuwt Linda Cappelle, CEO van Bright Plus.

Middellang absenteïsme leidt tot langdurig absenteïsme

België telt vandaag een half miljoen langdurig zieken, en dat aantal neemt snel toe. Ook kleine kmo’s ontsnappen niet aan die verontrustende evolutie. Bijna 30% van kmo’s met minder dan twintig medewerkers heeft te kampen met medewerkers die langer dan een maand afwezig zijn door ziekte of een privé-ongeval.

Dat blijkt uit een onderzoek van Securex. De bevindingen onderstrepen de noodzaak van gerichte preventie en actieve aanpak van re-integratie, ook in kleinere kmo’s in een economisch landschap waar 90% van de bedrijven minder dan 20 werknemers telt.


Waarom leeftijdsinclusief leiderschap een must is

We hadden haar al eens uitgenodigd op onze Podcast, doctoraatsonderzoeker Laura De Boom (Universiteit Antwerpen, Antwerp Management School). Toen hadden we het al over leeftijdsinclusief leiderschap en de impact daarvan op de intrinsieke motivatie van medewerkers.

“Het komt steeds vaker voor dat werknemers voor een jongere leidinggevende moeten werken. Hoewel er wordt verwacht dat dit de motivatie doet afnemen bij de oudere werknemers, kan een jongere leidinggevende dit tegengaan door een leeftijdsinclusieve leiderschapsstijl te hanteren. In dit geval is het essentieel dat de jongere leidinggevende actief de ouderen betrekt en hen als gelijken beschouwt, in plaats van zich uitsluitend te richten op de eigen generatie. Dit geldt natuurlijk evenzeer voor oudere leidinggevenden die jongere werknemers onder zich hebben.”


Salaris is koning maar niet alleenheerser

Ondanks positieve vooruitzichten voor bedrijfsgroei in 2024, blijft het behoud en aantrekken van talent de grootste uitdaging op de huidige krappe arbeidsmarkt. Volgens de nieuwe Salarisgids van rekruteringsspecialist Robert Half maakt 82% van werkgevers zich zorgen over het aantrekken van nieuw talent. Een gebrek aan flexibiliteit, een gebrek aan competitieve extralegale voordelen en een lage work/life balans vormen de basis voor hun bezorgdheid. 84% van werkgevers maakt zich ook zorgen over het behoud van personeel. De voornaamste redenen hier zijn de zware werkdruk, concurrentie die op de loer ligt en de hoge burn-out cijfers.

Een factor die zowel bij het aantrekken als het behouden van werknemers voor heel wat onzekerheid zorgt in de aanhoudende war for talent, is het gebrek aan een competitief salaris: 59% van werknemers geeft aan dat onvoldoende salaris de belangrijkste reden is voor het afwijzen van een aangeboden job.

Maar er is meer dan louter het financiële plaatje. Zo hebben de locatie van het bedrijf, evenals het gebrek aan flexibel werken, beperkte ontwikkelingsmogelijkheden en een bedrijfscultuur die te wensen overlaat ook een grote impact.

“Hoewel een competitief salaris de belangrijkste factor is volgens werknemers, gaat de waarde die je kan bieden aan je werknemers verder dan alleen de financiële verloning. Zo speelt bijvoorbeeld de locatie van het bedrijf nog steeds een grote rol bij de acceptatie van een job. Dat is een erg verrassende vaststelling in een tijd waarin telewerk gemeengoed is geworden. Het is een mogelijke indicatie dat werknemers gevraagd worden weer vaker naar kantoor te komen. Bied daarom een aantrekkelijke werkomgeving die groei, ontwikkeling en welzijn bevordert. Investeer in training en persoonlijke ontwikkeling, bied flexibele werkschema’s en erken hun inzet. Een betrokken en tevreden werknemer is vaak bereid om zich volledig in te zetten voor het succes van het bedrijf, zelfs als het salaris niet het hoogste is. Creëer een plek waar werknemers zich gewaardeerd en gehoord voelen, en je zult zien dat de war for talent nog steeds ‘gewonnen’ kan worden”, voegt Jeroen Diels toe.

+++

5 tips als je graag op de hoogte blijft van de HR actualiteit

  1. Volg #ZigZagHR op LinkedIn – zo ben je als eerste op de hoogte van wat reilt en zeilt in het HR landschap
  2. Abonneer je op de podcast van #ZigZagHR – daar tank je inspiratie, best & next practices van vooruitstrevende HR professionals
  3. Registreer op onze wekelijkse nieuwsbrief
  4. Abonneer op ons maandelijks HR-tijdschrift
  5. Of kom eens langs op één van onze HR events en sluit aan bij de #ZigZagHR Community, die in Vlaanderen ondertussen + 16.000 leden telt!

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER