Wat jongeren echt verwachten van hun werkgever

29% van de Master-studenten en 57% van de MaNaMa-studenten geven aan dat ze in de toekomst een eigen bedrijf willen oprichten. Maar voor de eerste job geven ze de voorkeur aan werken bij een KMO of groot bedrijf. Bedrijven die via een kwaliteitslabel erkend worden als goede werkgever genieten een uitgesproken voorkeur bij laatstejaars. Jobzekerheid is geen prioriteit. Ze verkiezen tijdens hun loopbaan te werken voor een brede waaier aan bedrijven waarbij ze hun vaardigheden en kennis blijvend kunnen ontwikkelen. Tot slot blijven de verwachtingen van Generatie Z over de eerste werkgever zeer hoog.

Dat zijn de opvallendste conclusies van de 11de editie van een grootschalig onderzoek bij laatstejaarsstudenten hoger onderwijs naar de verwachtingen over hun eerste werkgever en de arbeidsmarkt enerzijds, en hun carrièreplannen op langere termijn anderzijds. 472 studenten namen in het voorjaar van 2023 deel aan de bevraging, waarvan 268 Master-studenten en 204 Master-na-Master-studenten. Deze tweejaarlijkse bevraging werd uitgevoerd door professor Dirk Buyens en onderzoeksters Valérie Legrand en Silke Van Gansbeke van het Centre for Excellence in Strategic Talent Management aan Vlerick Business School.

Ambitie om te ondernemen in de lift

29% van de Master-studenten en 57% van de MaNaMa-studenten geven aan dat ze in de toekomst een eigen bedrijf willen oprichten. Meteen na het afstuderen starten als ondernemer is minder populair: 10% van de Masters en 27% van de MaNaMas heeft plannen in die richting. Er is verder ook opvallend weinig interesse om als freelancer of op contractbasis aan de slag te gaan (minder dan 10%). De overgrote meerderheid verkiest om te starten in een job in loondienst bij een KMO of groot bedrijf.

“We zien een stijgende wens van jongeren om ooit zelfstandig ondernemer te worden. Weliswaar is er een duidelijke voorkeur om eerst enkele jaren werkervaring op te doen in loondienst. Een mogelijke manier voor werkgevers om rekening te houden met deze trend is het promoten van intrapreneurship binnen het bedrijf. Dat betekent dat werkgevers een ondernemerschapsklimaat stimuleren waarbij jonge werknemers hun ambitie om te ondernemen kunnen ontwikkelen zowel ten voordele van het bedrijf als van zichzelf. Dat kan door hen veel vrijheid te geven om nieuwe dingen uit te proberen en hen ook kansen te bieden om te groeien binnen de organisatie.”

Dirk Buyens, Professor Human Resources Management aan Vlerick Business School

Kwaliteitslabels voor werkgevers zijn een troef

Bedrijven die via een kwaliteitslabel erkend worden als goede werkgever zijn zeer gegeerd bij laatstejaars. 79% van de respondenten zegt dat ze eerder zouden solliciteren bij een bedrijf dat via een erkend label door zijn huidige werknemers ervaren wordt als een goede werkgever. Bovendien geeft 60% aan dat ze ook meer geneigd zouden zijn om langer bij zo’n bedrijf te blijven werken.

“Deze zogenaamde ‘employer of choice’ labels zijn gebaseerd op een systematische bevraging van de werknemers bij de betrokken organisaties. Bedrijven die dus op lange termijn investeren in het creëren van een aangename werkomgeving gebaseerd op vertrouwen, geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid en collegialiteit hebben een voetje voor bij het aantrekken van jonge talenten die behoren tot Generatie Z.”

Dirk Buyens, Professor Human Resources Management aan Vlerick Business School
Dirk Buyens

Carrièrezekerheid belangrijker dan werkzekerheid

Slechts 43% van de laatstejaarsstudenten geeft aan dat ze jobzekerheid op lange termijn een prioriteit vinden. Ze hebben duidelijk een kosmopolitische visie op hun loopbaan: 69% verwacht dat ze in de loop van hun werkende leven voor een brede waaier aan verschillende bedrijven zullen werken. Ze zien de relatie met de eerste werkgever als tijdelijk en 88% wil een carrière die toelaat om hun vaardigheden verder te ontwikkelen en levenslang te blijven leren.

  • Slechts 1 op 5 is bereid om hun volledige loopbaan bij dezelfde werkgever te blijven.
  • 72% beschouwt de eerste job als een opstapje naar iets beters bij een ander bedrijf.
  • Bijna de helft (47%) plant om niet langer dan 3 jaar voor zijn/haar eerste werkgever te werken.
  • Economische context speelt wel een rol: Studenten die afstuderen in een periode van recessie rapporteren minder economisch optimisme en een grotere voorkeur voor werkzekerheid dan studenten die afstuderen in een periode van economische groei.

Hoge verwachtingen

De verwachtingen van Generatie Z over hun eerste werkgever zijn hoog. Bovenaan staat de interactie met collega’s en leidinggevenden: 94% wil terechtkomen in een sociale omgeving met een positieve sfeer en 88% verwacht een goede en open communicatie met collega’s. Daarnaast hechten ze veel belang aan een aantrekkelijk loon en voordelenpakket (85%) en aan veel mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling (84%).

>> Download hier het onderzoeksrapport

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER