ChatGPT en co: bedreiging of zegen voor HR?

“Dankzij de populariteit van ChatGPT zien we nu pas wat artificiële intelligentie kan doen”, aldus Erik van Vulpen, Co-Founder van de online-opleider Academy to Innovate HR (AIHR). ChatGPT is slechts één van de vele digitale innovaties die ons momenteel overspoelen. Wat betekenen dergelijke tools voor HR? Erik van Vulpen reikt ons vier inzichten aan.

De Academy to Innovate HR (AIHR) biedt een online-trainingsplatform voor HR professionals. Wat begon als een blog rond people analytics, is geëvolueerd naar de grootste online-opleider voor HR professionals wereldwijd met 75 medewerkers en meer dan 60 HR cursussen online. Medeoprichter Erik van Vulpen is dan ook dé man om een analyse te maken van de concrete weerslag van een innovatie als ChatGPT.

ChatGPT als content creator en sparringpartner

De intelligente chatbot ChatGPT gaat met je vraag aan de slag om in the blink of an eye een uniek, overtuigend en taalkundig correct antwoord samen te stellen op basis van diverse internetbronnen. Een groot verschil met vroegere chatbots is dat je er ook een natuurlijke dialoog mee kan voeren. “Vandaag biedt ChatGPT heel wat voordelen op individueel vlak”, vindt Erik van Vulpen. “Probeer de chatbot vooral eens uit en zie hoe deze jou kan helpen om efficiënter te werken.”

  • Hoe geef je een brainstormsessie vorm?
  • Welke functietitels passen er bij een jobomschrijving?
  • Wat is een goede sollicitatie-oefening voor een administratief bediende?

Welke vraag je ook hebt, ChatGPT levert je een resem ideeën.

“Het is ook fijn om te zien hoe mensen de tool op een heel andere manier gebruiken. Ik ben niet supercreatief, dus ik gebruik ChatGPT om ideeën te genereren. Een creatieve collega gebruikt de tool echter om zijn ideeën te structureren.”

Daarnaast is de chatbot populair als ondersteuning bij het schrijven van teksten. Een nieuwe vacaturetekst? Een samenvatting? Een training over time management? ChatGPT spuwt relevante content. “Je kan ook content wijzigen naargelang van de doelgroep”, vult Erik van Vulpen aan.

“Zo kan je een trainingsprogramma voor sales laten herschrijven naar een programma op maat van marketing. Ik verwacht bovendien dat tools als ChatGPT ons snel zal helpen om e-mails en andere communicatiekanalen te standaardiseren. Waarom zouden we nog telkens opnieuw dezelfde soort mails of teksten schrijven als AI-tools ons kunnen helpen om efficiënter te communiceren?”

Ten slotte is ChatGPT dé ideale sparringpartner om je teksten na te lezen en suggesties te geven. “Zo kan je vragen of je nieuw trainingsprogramma wel alle gewenste leerdoelstellingen behandelt. Of je kan een second opinion vragen over een artikel. Dat levert verrassende suggesties op. Misschien is dit feedback die je ook van een collega zou krijgen, maar die moet dan natuurlijk tijd vrijmaken hiervoor.”

Digitale employee & hiring assistant

Op langere termijn ziet Erik van Vulpen meer mogelijkheden op het vlak van team- en organisatieniveau: “ChatGPT kan als hiring assistant een rol spelen in je rekrutering. De tool kan snel antwoord bieden op wensen van sollicitanten en er via gerichte vragen voor zorgen dat recruiters de nodige info krijgen over de kandidaat. Nog boeiender is dat ChatGPT alle potentieel heeft om een echte employee assistant te worden. Een chatbot die de meest gestelde vragen van medewerkers vlot beantwoordt op basis van een soort digitaal gezond verstand. Zo krijgt de medewerker sneller een antwoord én krijgt de HR medewerker meer tijd om andere taken op te nemen”.

“Leidinggevenden zullen ChatGPT op termijn kunnen gebruiken als een digitale coach. Je kan een moeilijke situatie voorleggen aan de chatbot en polsen naar de best practice om hiermee om te gaan.”

De AI-innovaties situeren zich volgens Erik van Vulpen voornamelijk binnen de domeinen van communicatie en rekrutering. In andere HR domeinen zal het zo’n vaart niet lopen: “Je mag niet vergeten dat het AI-algoritme complex en niet transparant is. Zie bijvoorbeeld de recente controverse met Workday’s screening tool, of een vergelijkbaar incident met Amazon’s recruiting engine een paar jaar geleden”.

“Als HR moeten we enorm voorzichtig zijn met dit soort technieken. Je ziet ook veel claims over selectie en het voorspellen van performance, maar ik heb wat dat betreft meer vertrouwen in wetenschappelijk onderbouwde assessments. AI-tools bieden ook op dat gebied nog niet veel meerwaarde.”

HR professionals als filters van de organisatie

ChatGPT zorgt voor een aha-erlebnis, maar doet evenzeer heel wat wenkbrauwen fronsen.

“HR professionals moeten er zich bewust van zijn dat ChatGPT nooit de organisatie of werkcontext kan begrijpen”, waarschuwt Erik van Vulpen.

“De antwoorden zijn generiek en gebaseerd op algemene best practices. Je gaat toch geen bedrijfspolicy klakkeloos kopiëren? Je kan ook geen employee handbook laten schrijven, want de AI-tool kent niets over de manier van werken binnen jouw organisatie. HR medewerkers hoeven zich dan ook niet bedreigd te voelen. Integendeel, ze kennen als geen ander hun doelgroep. Ze kunnen daardoor optreden als filters of editors tussen ChatGPT en de organisatie.”

“Technologische en menselijke aspecten komen zo samen tot een mooie synergie.”

Naar een agency-model

In welke mate zullen AI-tools en andere innovatieve toepassingen zoals de metaverse vlot hun weg vinden binnen HR? Uit cijfers van de jaarlijkse Global Digital HR Benchmark van AIHR blijkt dat er een groeiende data driven en technologische mindset heerst binnen HR.

“Deze mindset is de afgelopen 4 jaar met bijna 20% toegenomen”, merkt Erik van Vulpen op. “Het uitrollen van innovatieve technologieën gaat echter minder snel dan verhoopt: een stijging van 2%. HR professionals zijn doorgaans wat terughoudend met technologische innovatie. De strikte regels rond compliance en dataprivacy zullen hier zeker mee te maken hebben. Toch hoop ik dat we binnen enkele jaren grotere gedragsveranderingen zien. Technologie biedt immers veel opportuniteiten om HR processen te standaardiseren, optimaliseren en integreren. De focus ligt op de creatie van een betere digitale gebruikerservaring.”

Binnen onze snel veranderende wereld die steeds meer project-driven werkt, zal HR zich anders moeten organiseren. Ik zie HR steeds meer naar een agency-model toewerken. Specialisten uit verschillende domeinen – bijvoorbeeld HR, IT, marketing en user experience (UX) – werken in wisselende, multidisciplinaire teams projectmatig samen om de employee lifetime value te vergroten.”

+++

De risico’s van ChatGPT: een zelfreflectie… door ChatGPT

Welke risico’s zijn er verbonden aan het gebruik van ChatGPT voor professionele doeleinden? #ZigZagHR-medewerker Pieter Staelens vroeg ChatGPT wat zelfreflectie (we hebben niets veranderd aan de verkregen tekst):

  • Het gebruik van content verkregen via ChatGPT voor professionele doeleinden kan risicovol zijn om verschillende redenen:
  • Betrouwbaarheid: ChatGPT is een model dat is getraind op grote hoeveelheden data, waaronder content van verschillende bronnen en kwaliteit. De betrouwbaarheid van de gegenereerde content kan dus variëren en niet altijd nauwkeurig zijn.
  • Privacy: ChatGPT kan gevoelige informatie bevatten, zoals persoonlijke gegevens van medewerkers of sollicitanten.
  • Juridische kwesties: De gegenereerde content via ChatGPT kan in strijd zijn met de wet, bijvoorbeeld als het gaat om auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gegenereerde content legaal is en geen juridische kwesties oplevert.
  • Ethische kwesties: Het gebruik van ChatGPT om content te genereren kan leiden tot ethische kwesties, bijvoorbeeld als het gaat om privacy, culturele sensitiviteit of discriminatie.
  • Menselijke interactie: ChatGPT is in staat om op een menselijke manier te communiceren, maar het ontbreekt aan de emotionele intelligentie en het empathisch vermogen van menselijke communicatie. Het is belangrijk om te onthouden dat menselijke interactie nog steeds essentieel is voor veel professionele doeleinden en dat ChatGPT geen vervanging kan zijn voor menselijke interactie.”

+++

TIP Opleiding Digital HR 2.0 | Certificate Program

Waarom deze opleiding volgen?

We verwachten dat tegen 2030 85% van de jobs opnieuw heruitgevonden zullen worden. Om relevant te blijven, zijn nieuwe skills, mindset en behavior van HR en van onze medewerkers nodig. Aan het eind van dit programma bent u een Digital HR Specialist met de vaardigheden om de digitale transformatie van HR succesvol te leiden en ervoor te zorgen dat uw organisatie niet achterblijft.

>> Inschrijven via #ZigZagHR geeft je recht op 20% korting.


Digital HR 2.0
Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER