Ben je klaar voor de sociale verkiezingen van 2024?

Elke vier jaar vinden er in de Belgische ondernemingen sociale verkiezingen plaats. Deze verkiezingen worden georganiseerd om de (nieuwe) vertegenwoordigers van de werknemers aan te duiden in de inspraakorganen van de ondernemingen, met name de ondernemingsraad en het CPBW. Een goed verloop kan een positieve invloed hebben op het sociaal overleg met werknemers en vakbonden.

En een goed voorbereid HR professional is er minstens twee waard.
Daarom kruipt Lesley Arens nu al in het hoofd van Ward Bouciqué (Claeys & Engels)

De volgende strategische vragen moeten vooraf op het hoogste niveau in de onderneming worden onderzocht en komen dan ook aan bod in de podcast:

  • Waarom zich nu reeds verdiepen in dit thema en welke acties kunnen bedrijven nu reeds ondernemen?
  • De personeelsdrempel gelijk aan 50/100 werknemers moet reeds vanaf 1 oktober 2022 in het oog gehouden worden, klopt dit?
  • Waarom zijn sociale verkiezingen belangrijk?
  • Welke ondernemingen moeten sociale verkiezingen organiseren? Wie is vrijgesteld?
  • Hoe zit het met uitzendkrachten?
  • Wat zijn in vogelvlucht de verschillende fases van de verkiezingsprocedure?
  • Welke impact is er voor werknemers die zich kandidaat stellen en over welke ontslagbescherming kunnen zij dan genieten?
  • Welke evoluties zijn er te herkennen inzake de organisatie van de sociale verkiezingen?

Warm aanbevolen, zeker als jij in mei 2024 voor de eerste keer sociale verkiezingen moet organiseren.

Lees verder

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER