Belgische werknemer meer schrik om gediscrimineerd te worden dan collega’s in andere Europese landen

Vorige maand lanceerde de Belgische jobsite StepStone een studie over diversiteit op de werkvloer. Die resultaten worden nu gecontextualiseerd met resultaten uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In totaal werden bijna 17.000 Europese werknemers ondervraagd over diversiteit, inclusie en discriminatie op het werk.

Werknemers in België vinden diversiteit en inclusie op het werk belangrijker dan collega’s in andere Europese landen

In een onderzoek eerder dit jaar onthulde StepStone dat meer dan 8 op de 10 (87%) diversiteit op het werk een belangrijk onderwerp vindt en het positief zou vinden om het verder aan te moedigen. In vergelijking met het Verenigd Koninkrijk (83%), Frankrijk (79%) en Duitsland (71%) betekent dit dat de ondervraagde Belgische werknemers diversiteit het belangrijkst vinden van al deze landen. Ook voor werkgevers is er belang aan verbonden. Niet minder dan 81% van alle bevraagde Belgische respondenten zegt het motiverend te vinden als hun bedrijf zich zou inzetten voor meer diversiteit. Ook hier lag dit resultaat hoger dan in de andere bevraagde landen; het Verenigd Koninkrijk (72%), Frankrijk (74%) en Duitsland (67%). Ook zou 92% van de Belgische respondenten het motiverend vinden als hun werkgever gelijke carrièrekansen actief bevordert. Voor het Verenigd Koninkrijk (81%), Frankrijk (86%) en Duitsland (64%) lagen deze percentages eveneens lager.

Werkgevers worden in heel Europa opmerkelijk gelijk beoordeeld wat diversiteit betreft

Inclusie en diversiteit zijn misschien belangrijker voor de ondervraagde Belgische werknemers, maar als het erop aankomt om hun werkgevers te beoordelen op hoe goed ze het doen op het vlak van diversiteit, is er weinig verschil.

Op de vraag hoe werknemers hun eigen werkgever zouden beoordelen op het gebied van inclusie en diversiteit, waren de resultaten als volgt:

  • België met 66% van de ondervraagde werknemers die vinden dat hun werkgever het (zeer) goed doet op het vlak van diversiteit en inclusie op het werk
  • Duitsland met 65%
  • Frankrijk met 64%

België heeft weliswaar het hoogste resultaat, maar de verschillen in percentages ten opzichte van Duitsland en Frankrijk zijn verwaarloosbaar. Voor het Verenigd Koninkrijk waren voor deze specifieke vraag geen geldige resultaten beschikbaar.

Bij het solliciteren is diversiteit belangrijk voor Belgische werkzoekenden – maar nog doorslaggevender voor andere landen

Meer dan de helft van de ondervraagde Belgische werknemers (63%) zegt eerder te zullen solliciteren bij bedrijven die zich openlijk tolerant tonen, wat aangeeft dat dit zeker geen onbelangrijk punt is voor de werkzoekende Belg. In vergelijking met het Verenigd Koninkrijk (75%), Frankrijk (72%) en Duitsland (77%) is het percentage onder de ondervraagde Belgen echter het laagste van deze vier landen. Voor andere naburige collega’s is het thema van diversiteit en inclusie bij sollicitaties dus nog doorslaggevender.

Belgische werknemer denkt sneller gediscrimineerd te zullen worden dan andere Europese collega’s

Terwijl maar liefst 71% van alle Belgische respondenten verklaarde al eens het slachtoffer te zijn geweest van discriminatie op het werk, scoorden de Franse respondenten nog slechter met 78%. Voor het Verenigd Koninkrijk was dit slechts 40%.

Helaas is het potentieel voor discriminatie ook aanwezig, volgens de meeste respondenten. Wanneer wordt gekeken naar de kenmerken van de respondenten zelf op basis waarvan zij op het werk ooit met discriminatie zouden kunnen worden geconfronteerd, vrezen de Belgische respondenten meer dan de andere bevraagde landen dat zij ongelijk zullen worden behandeld:

unnamed 6

Zoals in de grafiek te zien is, scoren Belgische respondenten opvallend hoog bij de drie meest genoemde mogelijke redenen voor discriminatie.

Ten eerste denken de Belgen dat hun kansen op discriminatie op grond van leeftijd en gender en/of geslacht groter zijn dan in de andere onderzochte landen.

Ten tweede staan zij op de tweede plaats wat betreft mogelijke discriminatie op grond van etniciteit.

Ook voor de vierde meest genoemde reden – discriminatie wegens ouderlijke taken en verantwoordelijkheid – achten de Belgen hun kansen het grootst, met 19%.

Miet Vanhegen, juridisch adviseur bij de Belgische HR-diensten- en adviesgroep Acerta, voegt hieraan toe: “Discriminatie op de arbeidsmarkt kan zich op elk moment van de arbeidsrelatie voordoen: bij de aanwerving, tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of bij de beëindiging ervan. Het kan een bewuste of onbewuste poging zijn om iemand te discrimineren (directe discriminatie) of het indirecte gevolg van een beslissing of procedure (indirecte discriminatie). De Belgische antidiscriminatiewetgeving voorziet echter in een sterke bescherming tegen discriminatie. Indien de werknemer denkt dat hij/zij het slachtoffer is van discriminatie, kan hij/zij dit melden of een formele klacht indienen.”

“Een klacht kan mogelijk ook leiden tot een zaak voor de arbeidsrechtbank. Er zijn verschillende, niet te onderschatten sancties verbonden aan discriminatie op de werkvloer. Een werkgever kan bijvoorbeeld veroordeeld worden tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan zes maanden brutoloon. Unia meldde in haar jaarverslag 2019 dat het merendeel van de discriminatiedossiers betrekking had op het domein arbeid (28% van het totaal aantal dossiers).”

Belgische bedrijven doen hun best om beter te doen qua diversiteit en inclusie – wat de meeste werknemers bevestigen

StepStone polste ook bij 292 Belgische managers en vroeg hen naar hun aanwervingspraktijken op vlak van diversiteit en inclusie.

Op de vraag of ze bij de aanwerving extra aandacht besteden aan diversiteit in hun team, bevestigden meer dan 3 op 4 (76%) dit. 39% van hen besteedt zelfs veel aandacht hieraan en nog eens 37% erkent dat ze er matig aandacht aan besteden. De resterende 24% verklaarde bij de aanwerving liever niet of helemaal geen extra aandacht aan dit onderwerp te besteden. Deze aandacht lijkt ook door de werknemers te worden bevestigd: bijna de helft (49%) zegt dat hun werkgever in de afgelopen drie jaar meer aandacht aan diversiteit heeft besteed. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia biedt “www.ediv.be” aan, een website met online opleidingsmodules, analyses van voorbeeldsituaties en een bibliotheek om beter om te gaan met diversiteit op de werkvloer.

“Diversiteit is een uitdagend onderwerp en je staat er niet alleen voor”

Karina Volkhemer, HR Manager bij StepStone België, voegt hieraan toe: “Bij StepStone zijn we organisch gegroeid tot een zeer divers bedrijf met meer dan 20 verschillende nationaliteiten & gaan we actief op zoek gaan naar de input van onze werknemers over het thema inclusie via een interne diversiteitscommissie. Naast deze organische evolutie door de jaren heen, hebben we een nultolerantiebeleid op vlak van discriminatie en kijken we voortdurend naar de implementatie van andere ondersteunende richtlijnen, zoals het gebruik van inclusief taalgebruik in vacatures.”

“Andere bedrijven kan ik adviseren om eerst de huidige situatie in uw bedrijf en de potentiële behoeften en wensen te beoordelen. Hoe voelen de werknemers zich over dit onderwerp? En voelen ze zich wel betrokken? Een eenvoudige enquête kan hier wonderen doen. Vervolgens moet je deze bevindingen omzetten in actiepunten en de nodige verandering (indien nodig) creëren.”

“Naast dit advies mogen we niet vergeten dat diversiteit een uitdagend thema is en dat je er niet alleen voor staat. Gelukkig zijn er tal van officiële instanties zoals UNIA of professionele inclusieve organisaties en agentschappen, die verdere ondersteuning kunnen bieden.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER