Ondernemers bezorgd dat business zal verdwijnen door digitalisering

Artificiële intelligentie, verregaande digitalisering en robotisering. Het zijn maar enkele van de zaken die in sneltempo onze maatschappij overnemen. 72,5% van de ondernemers vermoedt dan ook dat dit een impact zal hebben op hun business, zo blijkt uit een bevraging van Liantis bij meer dan 1.000 ondernemers. Opvallend: 5,1% vermoedt dat hun zaak hierdoor zal ophouden te bestaan. “Nochtans kan digitalisering zeker in de war for talent – die nog even zal aanhouden – ook één van de oplossingen zijn voor het personeelstekort. Digitalisering biedt dus héél wat mogelijkheden”, klinkt het bij Liantis.

Impact verregaande digitalisering

Wat denk je dat de impact van de verregaande digitalisering die we nu zien zal zijn op jouw business? Die vraag stelde hr-dienstengroep Liantis aan 1.061 Belgische ondernemers. Denk maar aan zaken zoals ChatGPT, artificiële intelligentie en robotisering. Ongeveer 7 op de 10 ondernemers (72,5%) geeft aan dat dit wel degelijk een impact zal hebben op hun business. Toch zegt ook 42% dat ze niet meteen kunnen inschatten wat die impact dan precies zal zijn.

“Ondernemers staan wel degelijk open voor veranderingen, maar voor veel kmo’s lijkt digitalisering nog ver van hun bed of kunnen ze de exacte impact op hun activiteit onvoldoende in kaart brengen. Of het lijkt iets futuristisch. Toch kunnen ook kleine ondernemingen snelle winsten behalen door digitalisering te omarmen. Begin klein en schaal geleidelijk op. Je hoeft niet alle aspecten van je bedrijf in één keer te digitaliseren. Begin met het implementeren van digitalisering in één domein zoals het optimaliseren van bepaalde processen of het minimaliseren van administratieve taken. Vanuit de positieve resultaten en de middelen die vrijkomen kan je de digitale initiatieven dan steeds verder uitbreiden”, vertelt regiomanager en expert change management Mattias Dessein van Liantis.

Einde van de business

In de bevraging konden ondernemers de mogelijke gevolgen voor hun business aanvinken. Zo verwacht slechts 11,3% dat dit hun werk makkelijker en interessanter zal maken. Opvallend: 5,1% denkt dat hun business door digitalisering zal ophouden te bestaan. Bij de ondernemers die nu al aangeven dat ze wakker liggen van de stijgende kosten van hun onderneming, geeft zelfs 8,1% aan dat ze vermoeden dat digitalisering het einde van hun zaak zal betekenen. Anderzijds zegt 6,1% dat de veranderingen ook investeringen met zich zullen meebrengen.

Van de ondernemers met personeel vermoedt 97,2% dat ze zeker niet minder personeel zullen nodig hebben. Nog opvallend bij de werkgevers: daar denkt slechts 4,7% dat ze mensen moeten omscholen en opleiden om andere taken op te nemen. “Nochtans brengt digitalisering ook heel wat opportuniteiten met zich mee”, bevestigt Mattias Dessein. “De krapte op de arbeidsmarkt zal nog jaren structureel aanhouden. Het slim inzetten van de mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt kan hierop alvast een antwoord bieden. Het cijfer van ondernemers die vreest dat hun business door digitalisering niet meer zal bestaan, wijst dat heel wat zaakvoerders toch inzien dat ze iets zullen moeten ondernemen.”

Goede raad

Voor ondernemers die nu misschien nog denken dat digitalisering een ver-van-hun-bed-show is, geeft Mattias Dessein van Liantis nog enkele concrete tips: “Onderzoek je markt, identificeer je doel en ontwikkel een digitale strategie. Identificeer hierbij eerst de repetitieve taken die geautomatiseerd kunnen worden met behulp van digitale tools of software. Concentreer je als ondernemer hierbij op die zaken met de grootste potentiële impact. Met de ondersteuning door de juiste experts kan je als ondernemer soms met weinig inspanningen een tastbaar resultaat bereiken. Met de tijd en middelen die hierbij vrijkomen kan de ondernemer zich dan weer concentreren op die aspecten waar ze met hun bedrijf echt het verschil kunnen maken.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER