Belgische medewerkers hebben nog 5 vakantiedagen over

Met nog anderhalve maand te gaan in 2023, hebben Belgische medewerkers gemiddeld nog 4,8 vakantiedagen over. Dat blijkt uit een analyse van Attentia op basis van data van 50.000 werknemers. Het gaat grotendeels over extralegaal verlof dat overgedragen mag worden naar volgend jaar, in tegenstelling tot de wettelijke vakantiedagen. Jongeren hebben nog iets meer verlof over dan hun oudere collega’s.

Jongeren hebben meer vakantie over

Attentia berekende de resterende vakantiedagen van 50.000 Belgische arbeiders en bedienden. Gemiddeld staat de teller vandaag op 4,8 niet-opgenomen en niet-ingeplande dagen. Bij arbeiders gaat het gemiddeld om 3,35 dagen, bij bedienden is dat iets meer: 5,4 dagen.

Tussen mannen en vrouwen is er amper een verschil. Opvallend is wel dat jonge medewerkers meer vakantiedagen over hebben dan hun oudere collega’s. Bij wie jonger is dan 30 gaat het om nog 6 dagen, in alle andere leeftijdscategorieën ligt het saldo rond 4,6.

Wettelijke vakantie wel grotendeels opgenomen

Het saldo van 4,8 vakantiedagen bevat slechts 1,41 dag wettelijke vakantie. Het is niet toegelaten om die over te dragen naar volgend jaar. Maar de meeste medewerkers hebben nog andere vormen van vakantie, zoals ADV-dagen (arbeidsduurverminderingsdagen), anciënniteitsverlof of verlof dat op het niveau van de sector of de onderneming is toegekend.

Voor deze extralegale vakantiedagen bepaalt de werkgever zelf de regels; deze kunnen dus wel overgedragen worden naar het volgende jaar. Vaak wordt hier wel een termijn aan gekoppeld, bijvoorbeeld voor het einde van het eerste kwartaal.

Nathalie Lucas, senior legal consultant bij Attentia:

“Het is goed nieuws dat het wettelijk verlof deze tijd van het jaar grotendeels is opgenomen of ingepland. We raden medewerkers namelijk aan om tijdig vakantie te nemen. Het biedt de gelegenheid om te ontspannen en te recupereren, en draagt bij aan een verhoogde productiviteit en betere werkprestaties. Het is bovendien een plicht van de werkgever om openstaande wettelijke vakantie tijdig te signaleren aan medewerkers en hen de kans te geven dit alsnog in te plannen voor het einde van dit jaar. Werkgevers die dat niet doen, kunnen mogelijks gesanctioneerd worden.” 

Wettelijke wijzigingen in 2024

Tot slot wijst Attentia op een aantal wettelijke wijzigingen rond vakantie, die vanaf 1 januari 2024 in werking treden. Nathalie Lucas, senior legal consultant bij Attentia:

“Medewerkers die bepaalde wettelijke vakantiedagen niet kunnen opnemen, bijvoorbeeld door zwangerschapsverlof, zullen die alsnog mogen opnemen in de loop van de 24 maanden volgend op het vakantiejaar. Ook zullen medewerkers die ziek worden tijdens hun wettelijke vakantie, die vakantiedagen op een later tijdstip kunnen opnemen. Al zijn daar uiteraard wel een reeks voorwaarden aan gekoppeld.”

Over het onderzoek

Voor de cijfers baseerde Attentia zich op de situatie bij meer dan 50.000 medewerkers en 170 werkgevers. Het verlof in deze analyse omvat zowel de 20 dagen wettelijk verlof als arbeidsduurverminderingsdagen, anciënniteitsverlof, extralegaal verlof dat op sectorniveau of ondernemingsniveau wordt toegekend en vrij te kiezen feestdagen die in het weekend of op een inactiviteitsdag binnen de onderneming vielen. Europese vakantie, jeugdvakantie, zwangerschapsverlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof, tijdskrediet en dergelijke zijn niet in de analyse opgenomen.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER