Bank Van Breda, Easi, Bewire en Ormit Talent zijn de Best WorkplacesTM 2024 van België

Het Great Place to Work® Institute Belgium maakte op 12 maart opnieuw de Best Workplaces™ van België bekend in Brussel.

De resultaten zijn gebaseerd op een systematische bevraging van de werknemers bij de betrokken organisaties. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartners Jobat, Références en HTag en #ZigZagHR

De ‘Beste werkplekken’ worden gekenmerkt door een grote mate van vertrouwen, in combinatie met betekenisvolle waarden en impactvol leiderschap. Dat resulteert op zijn beurt weer in innovatiekracht en financiële groei. Nu meer dan ooit gaat het Instituut op zoek naar Best Workplaces ‘For all’; organisaties die bouwen aan een inclusieve en diverse werkplek waarbij iedereen zichzelf kan zijn.

Het Great Place To Work® Instituut kijkt naar organisaties doorheen twee lenzen. De werknemersbevraging onderzoekt hoe medewerkers de geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid van hun leidinggevenden en de eigen trots, en collegialiteit ervaren in hun bedrijf; en een Cultuur Audit die het werkgeversbeleid van de organisatie evalueert.

BEST WORKPLACES™ 2024 BELGIË

Kleine organisaties

 1. Ormit Talent
 2. AFAS Software
 3. Info Support
 4. Juvah
 5. Bright Plus
 6. GS1Belux
 7. Finsiders
 8. Codit
 9. Gentis
 10. Ansys

Middelgrote organisaties

 1. Bewire
 2. CornerBriX
 3. KIABI
 4. Geo Solutions
 5. Bluecrux
 6. AbbVie
 7. The Chemours Company
 8. Brunswick Marine
 9. Hamilton Bright
 10. Agilent Technologies

Grote organisaties

 1. Easi
 2. Axxes
 3. AE
 4. Unique
 5. Planet Group
 6. VGD
 7. Robert Half
 8. CTG Belgium & HS
 9. Hilti
 10. ACA IT Solutions

Extra grote organisaties

 1. Bank van Breda
 2. Pauwels Consulting
 3. Schoenen Torfs
 4. Democo
 5. Glowi
 6. Provincie Oost-Vlaanderen
 7. Hema
 8. Anima

Koen Dewettinck, professor Human Resources aan Vlerick Business School en& CEO van Great Place To Work België:

“De Beste Werkplekken onderscheiden zich van anderen in een hoge score op geloofwaardigheid van het management en een gevoel van respect van de directe leidinggevende. Maakt het management hun verwachtingen duidelijk? Sturen ze de organisatie in de juiste richting en zijn ze toegankelijk om een gesprek aan te gaan? Daarnaast zien we meer en meer het toenemende belang van purpose. Het definiëren van een duidelijke missie en betekenisvolle doelen wordt steeds meer erkend als een cruciaal aspect van goed werkgeverschap. Organisaties die een sterke purpose omarmen, merken niet alleen een positieve impact op de trots en betrokkenheid van hun werknemers, maar ook op hun vermogen om toptalent aan te trekken en te behouden.”

Wat maakt deze Best Workplaces zo uniek?

 1. Wellbeing-initiatieven worden steeds meer afgestemd op de individuele behoeften van werknemers. De Beste Werkplekken investeren in het begrijpen van de persoonlijke noden van hun medewerkers en het bieden van op maat gemaakte oplossingen die aansluiten bij hun unieke situaties. Datzelfde geldt ook voor opleiding en carrièrepaden. Waar voorheen vaak een “one size fits all”-benadering werd gehanteerd, realiseren bedrijven zich nu dat het koesteren van individuele talenten, behoeften en ambities essentieel is.
 2. Waar telewerken enkele jaren geleden werd omarmd als een noodzakelijke reactie op externe omstandigheden, realiseren steeds meer organisaties zich nu dat het bevorderen van een gevoel van verbondenheid essentieel is voor het welzijn en de productiviteit van hun teams. Organisaties kiezen er steeds vaker voor om flexibeler te worden in hun telewerkbeleid om talent aan te trekken en te behouden en tegelijkertijd nieuwe manieren te ontwikkelen om verbondenheid en camaraderie te bevorderen, zowel op afstand als in persoon.
 3. Het inzetten op diversiteit en inclusie wordt niet langer beschouwd als een afzonderlijk initiatief dat losstaat van de kernactiviteiten. We zien meer en meer dat DEI volledig geïntegreerd zit in alle aspecten van het HR-beleid. Dat gaat van werving en selectie, talentontwikkeling, bedrijfscultuur en strategische planning. Het volstaat niet langer om mooie woorden te uiten over diversiteit en inclusie; organisaties gaan over van retoriek naar concrete actie.

Speciale Awards voor 3 uitmuntende bedrijfscases

Cornerbrix – Special award voor ‘Skills-based organisation’:

Dit jaar werd een special award skills-based organisation uitgereikt aan Cornerbrix, een organisatie die de expertise van haar werknemers centraal zet. Vaardigheden van werknemers worden gezien als de drijfveer van succes. Deze award erkent Cornerbrix voor hun voortdurende inzet in het opbouwen van een cultuur die gebaseerd is op het identificeren, ontwikkelen en benutten van de unieke vaardigheden van haar teamleden. Door middel van persoonlijke trajecten en empowerment van werknemers, heeft Cornerbrix een omgeving gecreëerd die het individu centraal stelt en tegelijkertijd collectieve groei bevordert.

Andere genomineerden: Ormit Talent, Axxes

Bank van Breda – Special award voor ‘Sustainable Recognition’

Aan de hand van talloze initiatieven heeft Bank Van Breda een cultuur gecreëerd waarin elke medewerker wordt aangemoedigd om zijn of haar volledige potentieel te benutten. De prijs onderstreept Bank Van Breda’s voortdurende inzet om een cultuur van erkenning en waardering te bouwen, waarin de prestaties en bijdragen van individuele werknemers worden gevierd. De organisatie blinkt uit op waardering en erkenning door de leidinggevende en het aanbieden van speciale randvoorwaarden die het gevoel van vertrouwen tussen werknemers en management alleen maar versterken.

Andere genomineerden: Gentis, Easi

Planet Group – Special award for ‘Holistic Wellbeing’

Deze prijs erkent Planet Group’s voortdurende inzet voor het creëren van een holistisch welzijnsbeleid die dat het fysieke, mentale, emotionele en sociale welzijn van haar medewerkers bevordert. Door middel van uitgebreide programma’s, ondersteunende middelen en een cultuur van zorgzaamheid en ondersteuning slaagde Planet Group erin om een omgeving te creëren waar werknemers zichzelf kunnen zijn, om elkaar geven en het management een oprechte interesse toont in de persoon achter de werknemer. Planet Group blinkt uit in het bouwen van een cultuur waarin elk aspect van welzijn wordt gewaardeerd en verzorgd.

Andere genomineerden: Finsiders, AE

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER