Aantal ongevallen van en naar het werk stijgt

De preventie-experten van AG hebben een gedetailleerde analyse uitgevoerd van de meer dan 24.000 arbeidswegongevallen die de voorbije 7 jaar bij de verzekeraar werden ingediend. Ze hebben daarbij een aantal duidelijke trends vastgesteld. Daar waar het aantal ongevallen op de werkvloer zelf stelselmatig daalt, stijgt het aantal ongevallen op weg van en naar het werk jaar na jaar. En deze ongevallen zijn ernstig: ruim drie kwart van de slachtoffers is werkongeschikt na hun ongeval, en daardoor gemiddeld 40,5 dagen niet aan het werk.

Andere opmerkelijke conclusies: het aantal ongevallen met e-steps vervijfvoudigde op 3 jaar tijd. En niet verrassend: motorongevallen hebben de grootste impact. Deze resultaten tonen aan dat er qua preventie nog heel wat werk aan de winkel is, zeker op het vlak van arbeidswegongevallen. Bescherming van het menselijk kapitaal moet voor elke werkgever een absolute topprioriteit zijn.

De opvallendste conclusies

Het aantal arbeidswegongevallen is tussen 2015 en 2019 met maar liefst 26% gestegen. De coronapandemie zorgde voor een tijdelijke neerwaartse knik in 2020, maar na corona stijgen de cijfers opnieuw fors.

Van al wie in de geanalyseerde periode betrokken was bij een arbeidswegongeval, was 76% tijdelijk werkongeschikt. De gemiddelde afwezigheid (een goede indicator voor de ernst van het ongeval) bedroeg maar liefst 40,5 dagen – een cijfer dat quasi stabiel is over de jaren.

Er zijn grote verschillen afhankelijk van de vervoersmodus. Zo zijn slachtoffers van ongevallen met een motor- of bromfiets het langst afwezig, met een gemiddelde van 61,5 dagen. De speedpedelec – 41,8 dagen – en de elektrische step – 36,7 dagen – vervolledigen de Top 3 van “gevaarlijkste vervoermiddelen”. Opvallend is ook dat het aantal dagen afwezigheid stijgt met de leeftijd van het slachtoffer.

Speedpedelecs, motoren en steps leiden ook het vaakst tot blijvende arbeidsongeschiktheid. Respectievelijk 15%, 14% en 9% van de ongevallen met deze vervoermiddelen veroorzaken een blijvend letsel.

Als we kijken naar de evolutie van het aantal ongevallen per vervoersmodus (in %), blijkt dat er sinds 2019 meer arbeidswegongevallen met de fiets dan met de wagen gebeuren.

Meer dan 50% van die fietsongevallen wordt veroorzaakt door slippen en vallen en dit percentage stijgt jaar na jaar. In ‘slechts’ 20% van de gevallen werd de fietser aangereden.

Hoewel het absolute aantal ongevallen met “new mobility” vervoermiddelen nog relatief laag ligt, stellen we vast dat de groeiende populariteit ervan leidt tot een enorme versnelling van het aantal ongevallen. Zo is het aantal arbeidswegongevallen met e-steps de laatste drie jaar maar liefst vervijfvoudigd. Ook de speedpedelec en de elektrische fiets scoren op dat vlak niet goed.

Preventie meer dan ooit een noodzaak

Door de sterke stijging van het aantal arbeidswegongevallen, en meer specifiek de alternatieve vervoersmiddelen, dienen bedrijven nieuwe accenten te leggen in hun preventie-aanpak. De Integratie van de wegwerkproblematiek in de algemene preventiecultuur van het bedrijf is gezien de stijgende trend onafwendbaar geworden.

AG adviseert de Belgische bedrijven om een tandje bij te schakelen en meer in te zetten op de preventie van arbeidswegongevallen. Zijn preventieadviseurs helpen zowel grote als kleinere ondernemingen bij de opmaak van het wettelijk verplichte preventieplan.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER