Aanpassingsvermogen meetbaar én ontwikkelbaar

Een veranderend hartritme en een verhoogde hersenactiviteit zijn twee indicatoren die aantonen of werknemers zich kunnen aanpassen aan een nieuwe werkcontext. Dat blijkt uit de eerste resultaten van anderhalf jaar hoogtechnologisch breinonderzoek door de Antwerp Management School en Acerta in het NeuroTrainingLabTM.

De onderzoekers ontdekten ook enkel cruciale parameters die kunnen voorspellen of werknemers voldoende flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de werkomgeving, zoals een nieuwe job of een promotie. Deze werden bevestigd in een kwalitatief en hoogtechnologisch breinonderzoek.

In de laatste fase van het onderzoek naar de heilige graal van het rekruteren worden de huidige bevindingen en het ontwikkeld meetinstrument getoetst aan een grotere groep werknemers. Acerta en AMS gaan daarom op zoek naar bedrijven om deel te nemen aan het volgende deel van het wetenschappelijk onderzoek.

Aanpassingsvermogen meten en trainen
De sleutel om je werknemers klaar te stomen in de veranderende omgeving

  • Is het meetbaar in welke mate werknemers zich kunnen aanpassen aan een nieuwe werkcontext of nieuwe functie?
  • Kan je het aanpassingsvermogen van medewerkers op de werkvloer trainen?
  • En, zo ja, hoe?
  • Wordt dit dan de heilige graal voor bedrijven die willen rekruteren voor bepaalde functies waar dit cruciaal is?

Deze vragen vormden het uitgangspunt van het wetenschappelijk onderzoek dat de Antwerp Management School (AMS) en hr-dienstenbedrijf Acerta anderhalf jaar geleden opstartten naar de aanpasbaarheid – of zogenaamde ‘adaptability’ – van werknemers.

De eerste fase van het hoogtechnologisch breinonderzoek is uitgevoerd aan de hand van EEG-metingen (elektro-encefalogrammetingen ofwel elektrische metingen van de hersenactiviteit) bij 91 werknemers van 4 grote bedrijven: Acerta, VDAB, Baloise en IDEWE.

Vandaag zijn de eerste resultaten bekend. Wat blijkt? De onderzoekers identificeerden EEG biomarkers of biometrische indicatoren voor ‘adaptability’ op de werkvloer: een verhoging van de hersenactiviteit en een verandering in het hartritme. Daarnaast identificeerden ze enkele predictieve variabelen die hier een impact op hebben.

Last but not least toonde het onderzoek ook aan dat aanpassingsvermogen ook afhankelijk kan zijn van de organisatie waarbinnen iemand werkt en ontwikkelbaar is.

Annelies Baelus, director talent development Acerta Consult: “Er is een correlatie tussen een hoog ingeschat aanpassingsvermogen op de werkvloer en verhoogde hersenactiviteit op de plaats in het brein waar emotieverwerking gebeurt en creativiteit ontstaat. Werknemers die zich snel en gemakkelijk aanpassen aan een nieuwe situatie op het werk, kunnen eenvoudig abstractie maken van zichzelf en de situatie van bovenaf inschatten. Dat noemen we metacognitie. En niet alleen hersenactiviteit, ook een verandering in hartritme is een biomarker voor de aanpasbaarheid van werknemers.”

Verder toonde de studie aan dat “work stress” niet afhangt van individuele aanpasbaarheid, maar van het bedrijf waar men werkt. Ook gaven de EEG-metingen weer dat de persoonlijke kenmerken van aanpasbaarheid geen bepaalde gender bevoordeelt om aanpasbaar te zijn.

Annelies Baelus: ”We zijn heel enthousiast met deze resultaten en we zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijk instrument is om medewerkers klaar te stomen voor hun loopbaan in een steeds veranderende omgeving. Vanuit Acerta zullen we dit instrument inzetten in onze Rekrutering en Selectie development activiteiten.”

Een aantal predictieve variabelen

Het onderzoek, dat naast het meten van de hersenactiviteit via EEG-scans ook bestond uit een literatuurstudie en kwalitatieve en kwantitatieve testen, bracht bovendien enkele variabelen aan het licht die kunnen voorspellen of werknemers in grotere of kleinere mate ‘aanpasbaar’ zijn. Onder andere emotionele concern speelt een belangrijke rol, zo blijkt.

Gezocht: bedrijven en medewerkers voor verder onderzoek

In de volgende, laatste fase van het onderzoek, rollen Acerta en AMS een testbatterij uit onder een grotere populatie om de tussentijdse resultaten te valideren. Dit zal gebeuren op basis van een gestandaardiseerde vragenlijst. Bedoeling is dat deze vragenlijst in de toekomst een belangrijk hulpmiddel wordt voor de hr-departementen in ondernemingen. Niet alleen voor rekrutering van nieuwe werknemers, maar ook voor de ontwikkeling van medewerkers én het opnemen van nieuwe rollen. Om deze fase van het onderzoek uit te voeren, zoeken Acerta en AMS nog bedrijven die hieraan willen meewerken.

Choi Deblieck, hersenonderzoekster van AMS: “Ons onderzoek toonde ook aan dat, op het eerste zicht, men niet kan inschatten of een persoon “ aanpasbaar” is. We weten nu welke domeinen een belangrijke indicator zijn van aanpassingsvermogen. Het mooie van onze studie is dat deze domeinen nadien bevestigd werden door EEG. Als bedrijven inzicht krijgen in hoe flexibel en aanpasbaar hun werknemers zijn, zullen ze dat aanpassingsvermogen positief kunnen inzetten Wat als bedrijven hun werknemers technieken en strategieën zou aanbieden om bepaalde aanpassingsvaardigheden waar nodig te verhogen? Deze vaardigheden leiden tot positieve gedragsveranderingen bij werknemers ten opzichte van hun werk en collega’s en hebben een blijvende impact op hun prestaties, en dus ook van de bedrijven.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER