1 op de 5 kmo-medewerkers krijgt fietsvergoeding

In de eerste zes maanden van 2022 kreeg 1 op de 5 medewerkers bij kmo’s in ons land een fietsvergoeding. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis bij 263.000 kmo-werknemers naar aanleiding van Week van de Mobiliteit. Het aantal zit al enkele jaren in de lift en stijgt in vergelijking met 2021 met 3,6 procentpunt.

“Een goede zaak: want dat toont mee aan dat meer en meer werknemers de fiets gebruiken om zich te verplaatsen”, aldus juridisch adviseur Kim Devries van Liantis.

Meer fietsvergoedingen

In de eerste zes maanden van dit jaar kreeg 19,5% van de kmo-medewerkers een fietsvergoeding van hun werkgever. Het zijn iets meer vrouwelijke medewerkers (58%) die de fietsvergoeding krijgen – en die dus vaker de fiets naar het werk nemen.

Het aandeel kmo-medewerkers dat een fietsvergoeding krijgt, zit al enkele jaren in de lift. Zo ging het in dezelfde periode in 2018 nog om 14,1%, 5,4 procentpunt minder dan dit jaar. In de coronajaren 2020 en 2021 steeg het cijfer iets minder snel met respectievelijk 16,4% en 16,9%

“Dat komt doordat heel wat medewerkers in de coronacrisis verplicht moesten thuiswerken. Ze trokken dus niet naar het werk en konden dus ook geen fietsvergoeding genieten”, aldus juridisch adviseur Kim Devries van Liantis.

Fietsvergoeding: wanneer precies?

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuw maximumbedrag voor de fietsvergoeding van kracht: 0,25 euro per afgelegde kilometer. In bepaalde sectoren is het verplicht om een fietsvergoeding uit te betalen. Soms zelfs niet alleen voor het woon-werkverkeer, maar ook voor andere verplaatsingen met de fiets in opdracht van de werkgever.

“Werkgevers uit de privésector kunnen zelf kiezen of ze de forfaitaire fietsvergoeding van 0,25 euro per kilometer toepassen. Ze kunnen ook kiezen om een ander, lager bedrag uit te betalen aan hun medewerkers. In bepaalde sectoren hebben ze wel afgesproken om het maximumbedrag uit te betalen. Denk maar aan de kapperssector of bepaalde zorgsectoren”, aldus Kim Devries. “Er zijn bovendien geen sociale bijdragen en belastingen verschuldigd op de fietsvergoeding, zolang het maximumbedrag per kilometer niet overschreden wordt.”

Groene mobiliteit

Het feit dat meer kmo-werknemers een fietsvergoeding krijgen is een goede indicatie dat meer werknemers effectief de fiets nemen om zich te verplaatsen naar het werk én dat ook meer kmo-werkgevers dat belonen. “We weten dat meer werkgevers – zeker ook gestuwd door de war for talent – dit goed omkaderen: ze voorzien kleedruimtes, douches, goede fietsenstallingen… om hun medewerkers aan te moedigen om zich met de fiets te verplaatsen. In heel wat bedrijven kunnen medewerkers ook kiezen voor een leasefiets: opnieuw een factor die het fietsen stimuleert”, aldus Kim Devries.

Meer met de fiets

Bovendien voorspelt Liantis dat steeds meer medewerkers de fiets zullen nemen. “

De energieprijzen die de pan uitswingen, dwingen medewerkers meer na te denken over alternatieven die een impact hebben op de verhoogde kosten. Zo zullen ze vermoedelijk opnieuw vaker naar kantoor komen én ook proberen om te besparen op de brandstofprijzen. Dan is de fiets een mooie optie waar je vaak voor beloond wordt door je werkgever én dat bovendien een positief effect heeft op de mentale gezondheid en productiviteit”, besluit Kim Devries van Liantis.

REKENVOORBEELD

Een werknemer die elke dag 10 kilometer aflegt naar het werk met de fiets (5 kilometer heen en 5 kilometer terug) krijgt hiervoor op jaarbasis (200 werkdagen) een bedrag van 500 euro (10 x 0,25 x 200).

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER