Waarom je als klein bedrijf best nog voor 2024 je eerste aanwervingen doet

Werkgevers opgelet, vanaf 1 januari 2024 kent de doelgroepvermindering “eerste aanwervingen” enkele belangrijke wijzigingen. Dit is een trapsgewijze vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers uit de privésector die hun eerste werknemers in dienst nemen.

De doelgroepvermindering voor het aanwerven van de eerste werknemer zal vanaf 1 januari 2024 verminderen. Terwijl de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een vierde, vijfde of zesde werknemer verdwijnt.

Jonas Verplanken, Legal Expert bij Partena Professional, legt uit hoe de vork in de steel zit.

Wat is de doelgroepvermindering “eerste aanwervingen “?

Deze vermindering is een financieel voordeel dat werkgevers moet motiveren om leden van specifieke kwetsbare groepen, zoals jonge werknemers, oudere werknemers, arbeidsongeschikten, jobstudenten, flexwerkers en langdurig werkzoekenden, in dienst te nemen en te houden.

“Dit is een verlaging van de sociale basiszekerheidsbijdragen die werkgevers aan de RSZ moeten betalen. Het bedrag van de vermindering neemt af in de tijd, behalve voor de eerste werknemer die wordt aangeworven. De vermindering varieert volgens de volgorde waarin de werknemer in dienst treedt: tweede, derde…”, legt Jonas Verplanken uit.

Waarom is deze verandering belangrijk voor KMO werkgevers?

“Dit heeft voor hen een directe impact. De doelgroepvermindering “eerste aanwervingen” wordt vanaf 1 januari 2024 afgebouwd en verdwijnt zelfs helemaal in een aantal gevallen. Concreet betekent dit dat werkgevers die hun eerste werknemer in dienst nemen, niet langer zullen genieten van dezelfde voordelige doelgroepvermindering als nu nog een paar maanden het geval is,” legt Jonas Verplanken uit.

Op dit moment bedraagt de korting bij het in dienst nemen van een eerste werknemer €4 000 per kwartaal (voor een voltijdse werknemer die een volledig kwartaal werkt), maar dit zal dalen tot €3 100 vanaf 1 januari 2024.

Bovendien verdwijnen de doelgroepverminderingen voor de vierde, vijfde en zesde werknemer vanaf 1 januari 2024. De afschaffing geldt alleen voor nieuwe contracten. Met andere woorden, de regels die eind 2023 van kracht waren, blijven van toepassing op aanwervingen die voor 1 januari 2024 plaatsvinden.

Reken maar uit: voor de 4de, 5de en 6de werknemer bedraagt het forfaitaire bedrag van de doelgroepvermindering momenteel 1 050 euro per kwartaal voor de eerste negen kwartalen en vervolgens 450 euro per kwartaal voor de volgende vier kwartalen, wat een totaal geeft van 11 250 euro. Deze wijzigingen zijn overigens nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Aan welke voorwaarden moeten werkgevers voldoen om in aanmerking te komen?

Er zijn geen specifieke voorwaarden, behalve dat de aangenomen werknemers daadwerkelijk de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer in de organisatie moeten zijn. Wel cruciaal is het begrip “technische bedrijfseenheid” (TBE), dat specifiek is voor deze maatregel. Het begrip “werkgever” is niet beperkt tot de juridische entiteit. Dit is vooral belangrijk bij het bepalen van de rang van de aangenomen werknemer (eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde).

“Het moet echt om je eerste aanwerving gaan. Om te kunnen genieten van de doelgroepvermindering voor zijn eerste werknemer, mag de werkgever vóór deze aanstelling nooit onderworpen geweest zijn aan de sociale zekerheid, of mag hij gedurende minstens de 12 opeenvolgende maanden voorafgaand aan het kwartaal van de aanstelling geen werknemers tewerkgesteld hebben”, legt Jonas Verplanken uit.

De doelgroepvermindering is enkel van toepassing als de werknemer tijdens het kwartaal minstens 27,5% van een voltijds uurrooster werkt, of als hij of zij tewerkgesteld is met een contract dat minstens halftijds is.

Hoe kunnen werkgevers profiteren?

Er is geen speciale procedure voor werkgevers. Ze moeten gewoon de juiste kortingscode invoeren in de driemaandelijkse DmfA-aangifte.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER