Vlaams Talenplatform en bedrijfsleven zetten meerwaarde taalprofessionals op arbeidsmarkt in de kijker

Op het evenement ‘Taalkracht als werkkracht’ vorige dinsdag plaatste het Vlaams Talenplatform het unieke profiel van de taalprofessional centraal. Bedrijfsleiders, hr-managers, taalprofessionals en studenten verzamelden in het Vlaams Parlement voor een panelgesprek tussen onderzoekers en experten uit het onderwijsveld enerzijds en taalprofessionals en bedrijfsleiders uit het werkveld anderzijds. Het panel, gemodereerd door VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck, boog zich over verschillende thema’s zoals levenslang leren, de mate waarin een taalprofessional het verschil kan maken bij het gebruik van AI voor communicatiedoeleinden en de brede inzetbaarheid van taalexperten op de arbeidsmarkt.

Melina De Dijn (KU Leuven) voerde onderzoek naar het competentieprofiel van wie afstudeert met een talendiploma: “Taalexperten beschikken naast hun talenkennis over een waaier aan vaardigheden zoals hun creatief en kritisch denkvermogen, een groot talent voor projectmanagement en empathie. Dat maakt hen uniek ten opzichte van andere academische profielen. Onderzoek ondersteunt die these.”

Voorts haalde ze aan dat het geen goed idee is om het onderwijsaanbod af te stemmen op de bedrijfscontext omdat die zo snel verandert. “Eerder moeten we bedrijven stimuleren om breder te gaan kijken naar welke competenties ze nodig hebben in plaats van enkel naar het diploma te kijken. En dan blijkt de taalprofessional met zijn veelzijdige competenties breed inzetbaar te zijn.”

Martine Taeymans, directeur hr, communicatie en marketing bij Voka, beaamde die boodschap. “We zien dat ondernemingen echt op zoek zijn naar die brede inzetbaarheid. Iemand die een project kan leiden en communicatief sterk is, en die daarenboven ook nog eens taalgevoel heeft, kan echt het verschil maken in veel functies.”

Over de vraag of taalprofessionals nog wel verzekerd zijn van een toekomst met de opkomst van AI, was alvast grote consensus onder het panel. “Taalprofessionals blijven nodig,” aldus Véronique Hoste, professor computerlinguïstiek aan UGent. “Niet alleen om de technologische tools die er zijn te verbeteren, maar ook omwille van hun kritische omgang met die tools.”

Ook Kristien Vermoesen, zaakvoerster van communicatiebureau FINN, ziet AI eerder als een complementaire tool die menselijke taalvaardigheid niet kan vervangen. “Als je wil dat je communicatie eruit springt, kan je zeker niet enkel op AI steunen. De persoonlijkheid die een tekst uniek maakt, daar kan AI nooit aan tippen.”

Brussels minister van onderwijs en meertaligheid Sven Gatz legde in zijn slotwoord de klemtoon op de meerwaarde van een goede talenkennis. “Meertaligheid is een springplank naar de arbeidsmarkt en biedt heel veel kansen in Brussel en daarbuiten. Daar moeten we op blijven inzetten,” aldus de minister.

Het Vlaams Talenplatform is een samenwerkingsverband tussen de universitaire talenopleidingen, de lerarenopleidingen aan hogescholen, en de Centra voor Volwassenonderwijs, en wil het talenonderwijs in Vlaanderen en Brussel promoten. Het Vlaams Talenplatform bevordert de keuze voor en de kwaliteit van talenopleidingen in Vlaanderen door kennis te verzamelen, betrokkenen samen te brengen en acties te initiëren.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER