Verhoogd risico op burn-out in essentiële sectoren

In essentiële sectoren zoals transport, gezondheidszorg en overheid is het afgelopen jaar het risico op burn-outs verder toegenomen. Dat blijkt uit het rapport Addressing Burnout Risk in 2022 van Workday, gebaseerd op resultaten uit het Workday Peakon Employee Voice-onderzoek. Met name de transportindustrie heeft het moeilijk: het aantal organisaties met een verhoogd risico op burn-out steeg met 16%.

Het rapport toont hoe het burn-outrisico zich sinds 2021 heeft ontwikkeld in tien sectoren en specifieke geografische regio’s. Dat wordt gemeten op basis van een analyse van geanonimiseerde enquêtedata van 1,5 miljoen werknemers bij meer dan 600 bedrijven wereldwijd. Het risico op een burn-out wordt beoordeeld aan de hand van scores met betrekking tot verbondenheid, energieniveaus en voldoening, en vervolgens gecategoriseerd als hoger, gemiddeld of lager risico.

Burn-outrisico per geografische regio

Wereldwijd zijn verschillen te zien tussen de onderzochte regio’s. In zes gevallen nam het verhoogde risico op een burn-out toe of bleef gelijk, en in vier gevallen was er sprake van verbetering.

Zo zagen Franse bedrijven het risico op een burn-out onder werknemers afnemen: het percentage organisaties met een verhoogd burn-out risico daalde met 7% ten opzichte van vorig jaar. Organisaties met een hoofdkantoor in de UK kennen momenteel juist het hoogste percentage van organisaties met een verhoogd burn-outrisico (41%), een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar.

Andere landen met een toename van het verhoogd risico op burn-out zijn Noorwegen (20%), waar het percentage met 9% toenam, en Denemarken (11%), dat het laagste niveau van verhoogd risico op burn-out kent, maar wel een stijging zag van 3%. Bedrijven in Duitsland zagen daarentegen het aantal organisaties met een verhoogd burn-outrisico met 15% dalen tot 26%.

Burn-outrisico per bedrijfstak

De meeste onderzochte sectoren in 2022 hadden een groter of gelijk gebleven verhoogd burn-outrisico ten opzichte van 2021. Sectoren die in de frontlinie van de pandemie opereerden, zoals de transportsector, zagen de sterkste toename met een stijging van 16% op jaarbasis. Gevolgd door de overheid, die een stijging van 10% zag in het aantal bedrijven met een verhoogd burn-outrisico. Bedrijven in de gezondheidszorg noteerden een stijging van 4%.

Het probleem van burn-out bij werknemers komt steeds vaker voor, maar er zijn belangrijke maatregelen die werkgevers kunnen nemen om het risico te beperken. Bijvoorbeeld het cultiveren van een cultuur die gericht is op meer compassie en het aanmoedigen van leidinggevenden om problemen op te lossen door een open dialoog te stimuleren. Ook kunnen organisaties medewerkers het gevoel geven aan een gezamenlijk doel te werken, door de bedrijfsstrategie duidelijk te verwoorden en te laten zien hoe nieuwe ideeën in die visie passen.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER