Werkgevers verwachten vertraging aanwervingsactiviteiten in het tweede kwartaal van 2024

Volgens de ManpowerGroup Employment Barometer die vandaag is gepubliceerd, zullen de jobkansen in België en wereldwijd de komende drie maanden afnemen. Van de 525 werkgevers die in januari door ManpowerGroup zijn ondervraagd, is 40% van plan hun personeelsbestand tegen het einde van juni 2024 uit te breiden, terwijl 18% van plan is het te verminderen. 41% van de ondervraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie voor seizoensvariaties bedraagt de Nettotewerkstellingsprognose – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat verwacht personeel aan te werven en het percentage dat verwacht om het personeelsbestand in te krimpen – een gematigde waarde van +22%. Dit is een sterke daling van 11 punten ten opzichte van het vorige kwartaal, maar een stijging van 4 punten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Sébastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux:

“In een klimaat van onzekerheid verwachten Belgische werkgevers, samen met de meerderheid van hun internationale tegenhangers volgens de wereldwijde enquête van ManpowerGroup, een vertraging van de aanwervingen in het komende kwartaal. Werkgelegenheid neemt een centrale plaats in tijdens de verkiezingscampagne voor de aanstaande federale, regionale en Europese verkiezingen. Dit komt voort uit het aanhoudende tekort aan talent, de kloof tussen de beschikbare vaardigheden en de behoeften van de bedrijven, en de noodzaak om werk aantrekkelijker te maken tegenover inactiviteit. Bedrijven verwachten specifieke maatregelen, zoals verbetering van opleidingen en inzetbaarheid, verhoging van de werkgelegenheidsgraad en stimulering van de economie. Dit terwijl de uitdagingen met betrekking tot ecologische en digitale transities blijven toenemen.”

Werkgeversvertrouwen sterk gedaald in Vlaanderen en Wallonië

De Nettotewerkstellingsprognose daalt sterk met 15 punten in Vlaanderen en met 10 punten in Wallonië ten opzichte van het vorige kwartaal, tot respectievelijk +19% en +23%. De arbeidsmarkt zou dynamischer moeten zijn in Brussel, waar de Nettotewerkstellingsprognose 4 punten hoger ligt dan het vorige kwartaal, op +31%.

Positieve wervingsintenties in de negen bevraagde bedrijfssectoren

Ondanks een daling in zes sectoren ten opzichte van het vorige kwartaal, zijn werkgevers in alle 9 bevraagde bedrijfssectoren in België van plan hun personeelsbestand tegen het einde van juni 2024 uit te breiden. Net als in het vorige kwartaal zijn werkgevers in de Communicatiediensten- en Telecomsector het meest optimistisch over de werkvooruitzichten (+47%), met meer dan de helft van de ondervraagde werkgevers die van plan zijn hun personeelsbestand tegen het einde van juni uit te breiden. De prognoses in de sector Financiën en Vastgoed (+30%) liggen ook duidelijk boven het nationale gemiddelde, terwijl ze trimestrieel en jaarlijks stijgen in de sector Transport/Logistiek/Automobiel (+25%). Volgens ManpowerGroup worden ook netto banencreatie verwacht in de sectoren Consumentenproducten/Diensten/Horeca/Retail (+24%), Consumentenproducten en diensten (24%), sector Openbare diensten/Non Profit/Onderwijs/Andere diensten (+22%) en IT (+18%). Daarentegen zijn werkgevers pessimistischer in de sectoren Energie (+10%) en Gezondheidszorg/Life Science (+5%).

Met betrekking tot bedrijfssegmenten wordt verwacht dat de wervingsactiviteit het meest gunstig zal zijn in het segment van bedrijven met 50-249 werknemers (+32%).

3 Outlook Belgium Q224 BENL

Vertraging in internationale aanwervingen

De resultaten van de wereldwijde enquête van ManpowerGroup onder 40.000 werkgevers wijzen op een daling van het vertrouwen van werkgevers in vergelijking met het vorige kwartaal in 39 van de 42 bevraagde landen en in alle 24 onderzochte landen in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika). De Nettotewerkstellingsprognose blijft echter positief in 40 van de 42 deelnemende landen. Deze bedraagt +22%, een daling van 4 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en 2 punten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Prognose is in 27 landen gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Werkgevers in India (+36%) tonen zich het meest optimistisch, terwijl hun collega’s in Roemenië (-2%) het meest pessimistisch zijn.

Met een Nettotewerkstellingsprognose van +22% staat België op hetzelfde niveau als het wereldwijde gemiddelde en 7 punten boven het gemiddelde van de EMEA-regio (+15%). Ons land staat op de vijfde plaats van de 22 Europese landen, achter Nederland (+32%), Zwitserland (+29%), Finland (+23%), het Verenigd Koninkrijk (+23%), maar voor Ierland (+20%), Frankrijk (+18%), Duitsland (+17%), Spanje (+14%), Polen (+11%), Italië (+9%), Griekenland (+6%), Tsjechische Rrepubliek (+5%) en Roemenië (-2%).

In andere delen van de wereld tonen de jaarlijkse tewerkstellingsvooruitzichten een stijging in de VS (+34%) en China (+32%), terwijl ze daarentegen zwak blijven in Japan (+11%).

De resultaten van de volgende ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 11 juni 2024 (3e kwartaal 2024).

+++

De Nettotewerkstellingsprognose wordt berekend door van het percentage werkgevers dat een toename van de totale tewerkstelling verwacht, het percentage af te trekken van de werkgevers die voor het volgende kwartaal een afname van de tewerkstelling in hun onderneming verwachten. Het gaat hierbij dus om het netto saldo van de tewerkstellingsprognoses, dat zowel positief als negatief kan zijn. De opmerkingen zijn gebaseerd op de seizoengecorrigeerde gegevens, wanneer deze beschikbaar zijn.

+++

De ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten (ManpowerGroup Employment Outlook Survey – MEOS) voor het 2e kwartaal van 2024 werd in janurari 2024 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 40.000 werkgevers (waarvan 525 in België) uit de openbare sector en de privésector in 42 landen en gebieden. Het doel is de rekruteringsplannen van bedrijven voor het volgende kwartaal te vergelijken met het vorige kwartaal. Alle respondenten hebben op dezelfde vraag geantwoord: “Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal – dus tot het einde van juni 2024 – ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?” Het is het enige onderzoek dat op dergelijke schaal de tewerkstellingsverwachtingen peilt. De enquête is uniek door haar omvang, doel, duur en inhoud. De ManpowerGroup Barometer loopt al 60 jaar. Het is een van de meest betrouwbare onderzoeken voor de meting van de tewerkstellingsgraad en geldt als een erkende economische indicator.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER