Trendrapport 2022: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt

De Vlaamse Regering wil meer mensen aan het werk. Om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken, wil Vlaanderen elk talent benutten, inclusief personen uit kwetsbare groepen met een minder sterke positie op de arbeidsmarkt. Zij kennen doorgaans een lagere werkzaamheidsgraad en zijn conjunctuurgevoeliger. Het is daarom belangrijk om zeker hun positie op de Vlaamse arbeidsmarkt van nabij te monitoren.

Voor het derde jaar op rij publiceert Steunpunt Werk in samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie het ‘Trendrapport: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt’. Daarin schetsen we de arbeidsmarktpositie van verschillende groepen aan de hand van hun werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad, transities van werkloosheid naar werk en hun opleidingsdeelname. Waar relevant, worden de cijfers ook wat meer in de diepte geanalyseerd of focussen we op bepaalde eigenheden.

Achter de algemene arbeidsmarktcijfers en globale trends schuilen namelijk vaak grote verschillen en opvallende vaststellingen wanneer we inzoomen op persoons- en socio-economische kenmerken. In dit Trendrapport komen de volgende groepen aan bod: jongeren, 55-plussers, kortgeschoolden, personen geboren buiten de Europese Unie, personen met een arbeidshandicap, de niet-beroepsactieven, vrouwen en bepaalde huishoudposities. Er bestaan daarnaast nog heel wat groepen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, maar we beperken ons hier tot groepen die op basis van hun socio-demografische kenmerken eenvoudig te identificeren zijn in de statistieken.

In de tweede editie van dit rapport gingen we het effect van het eerste jaar van de COVID-19-pandemie na op de arbeidsmarktpositie van de verschillende groepen. Door de cijfers voor 2021 toe te voegen in deze nieuwe editie, kunnen we nu inzoomen op het eventuele herstel na de COVID-19-pandemie.

De analyses maken duidelijk dat, net zoals de impact van de gezondheidscrisis op de arbeidsmarkt, ook het herstel erg ongelijk blijkt.

Zo concluderen we dat bij vrouwen, personen met een handicap en niet-schoolgaande jongeren er in 2021 opnieuw meer mensen aan het werk waren dan voor de crisis. Bij personen met een migratieachtergrond en kortgeschoolden zien we dat herstel echter nog niet. Bij kortgeschoolden daalt de werkzaamheidsgraad in 2021 zelfs tot één van de laagste punten van de laatste tien jaar.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER