Te laat op het werk door boerenprotest: recht op loon?

De protestacties van de boeren hebben al een paar dagen heel wat verkeersellende tot gevolg. Sommige werknemers verschijnen dus met vertraging of helemaal niet op het werk. Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional, legt uit welke de regels zijn met betrekking tot het recht van werknemers op loon in deze omstandigheden.

Hebben ze recht op loon voor de volledige dag?

Principe

“Als werkgever moet je het volledige dagloon aan je werknemer betalen indien hij op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft, geschikt is om te werken en indien hij, zich normaal naar het werk begevend, met vertraging of niet op de plaats van het werk aankomt, op voorwaarde dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil,” legt Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional, uit.

Concreet

Als een werknemer te laat of niet op het werk aankomt wegens de protestacties/blokkades van de boeren, kan hij, in principe, geen aanspraak maken op het loon voor de niet-gewerkte uren als de protestacties/blokkades werden aangekondigd, met name in de media.
“De oorzaak van de vertraging of de afwezigheid op het werk heeft, in dat geval, immers geen onvoorzien karakter en ligt vóór het vertrek van de werknemer. Die heeft bijgevolg de vereiste maatregelen kunnen treffen om op tijd op het werk aan te komen,” aldus Catherine Mairy.

Toch dient men met ‘gezond verstand’ en begrip te handelen. Zelfs indien de werknemer alle nodige maatregelen neemt (bv. vroeger vertrekken), is hij er nog niet altijd zeker van dat hij op tijd op het werk zal aankomen. Het kan ook dat de werknemer zich helemaal niet naar het werk kan begeven omdat hij onmogelijk een ander openbaarvervoermiddel kan gebruiken, kan worden meegenomen door een collega of te voet kan komen.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, met akkoord van de werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER