Promotie moet gepaard gaan met opleidingsmogelijkheden

Meer dan 90% van de werknemers en sollicitanten geeft aan dat een promotie gepaard zou moeten gaan met opleidingsmogelijkheden – dezelfde verhouding als zij die een loonsverhoging belangrijk vinden. Dat blijkt uit een bevraging door Michael Page in augustus.

Promotie wordt door velen nog steeds beschouwd als een belangrijke erkenning, maar het begrip evolueert vandaag de dag wel in de hoofden van werknemers.

Promotie is niet langer alleen synoniem van “klimmen op de ladder” van de organisatie, maar wordt door de grote meerderheid ook gezien als een kans tot zelfontwikkeling.

90% van de respondenten geeft, in een bevraging door Michael Page, aan dat opleidingsmogelijkheden een van de voordelen van een promotie zou moeten zijn – evenveel als zij die het belang van een loonsverhoging onderstrepen.

Naast opleiding en loonsverhoging is 89% van de respondenten van oordeel dat een promotie gepaard gaat met meer verantwoordelijkheid. Slechts 71% van hen vinden bijkomende voordelen (bedrijfswagen, parkeerplaats…) belangrijk.

“Hoewel de loonsverhoging het belangrijkste voordeel van een promotie blijft, tonen onze gegevens aan dat steeds meer werknemers er ook andere voordelen van verwachten die hun werksituatie op lange termijn ten goede komen,” onderstreept Gregory Renardy, Senior Executive Director bij Michael Page Belgium.

Rechtvaardige promoties: ruimte voor vooruitgang

87% van de respondenten onderstreept het belang van transparantie in de promotiecriteria binnen de onderneming. Toch geeft bijna 70% aan dat hierover geen officiële informatie beschikbaar is in hun organisatie. De meesten (46%) zijn overigens van oordeel dat een promotie automatisch zou moeten aangeboden worden aan hij of zij die ze het meest verdient.

“Vandaag tonen werknemers en andere stakeholders zich bijzonder veeleisend voor alles wat te maken heeft met deugdelijk bestuur van de onderneming. Rechtvaardigheid binnen de organisatie is een sterk criterium voor het aantrekken en behouden van werknemers. Zij verwachten grote transparantie omtrent het beleid, de procedures en de beslissingen die hen aanbelangen,” merkt Gregory Renardy op.

De helft is van oordeel dat anciënniteit een belangrijk criterium is voor promotie. Toch geeft 80% van de bevraagden eerder voorrang aan prestaties, attitude en de ambitie om zich te ontwikkelen als belangrijke beslissingsfactoren.

Over de enquête
Michael Page hield een enquête via zijn website gedurende iets meer dan een maand in augustus-september 2022 om te peilen naar de perceptie van werknemers rond promotie. De enquête werd ingevuld door ongeveer 3.500 werknemers en sollicitanten in Europa, onder wie 112 in België

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER