Opleiding verplichten, een goed idee?

Digitale skills, elk bedrijf is ernaar op zoek. Op de arbeidsmarkt is het vinden van talent met de juiste vaardigheden een behoorlijke uitdaging. En ook intern is het een huzarenstukje om je eigen mensen up-to-date te houden. Toch blijft het belangrijk om in te zetten op opleidingen. Zeker nu generatieve AI als een wervelwind door onze organisaties raast, moeten we investeren in de vaardigheden van medewerkers.

Subsidies zijn hiervoor een belangrijke stimulans, maar het uitbouwen van een sterke leercultuur vraagt ook om een serieuze inspanning. Niet in het minst van HR.

Groeien je medewerkers, dan groeit ook je bedrijf. Een duurzame organisatie hecht daarom veel belang aan opleiding en skills. Tot voor kort lag het initiatief nog al te vaak bij de werknemers zelf. Of lag de nadruk op algemene trainingen voor het hele bedrijf, zonder rekening te houden met de individuele noden en interesses van mensen. Op heel wat plaatsen is dit jammer genoeg nog altijd niet veranderd, zeker niet in de wereld van agencies.

Opleiding verplichten, een goed idee?

Zoals wel vaker grijpen we naar quota om verandering op gang te brengen. Zo zijn bedrijven in België sinds kort verplicht om opleidingen voor hun werknemers te stimuleren. Wat er precies dient te gebeuren, hangt af van het aantal mensen op de payroll. In ruil hebben organisaties recht op subsidies om opleidingen te financieren. Hoewel dit op het eerste gezicht een goede zaak lijkt en zo’n wettelijk kader zeker een belangrijke drijfveer kan zijn, mogen we ons niet blindstaren op quota.

Als je dit goed wil doen en echt wil groeien, is er meer nodig dan een wet en wat subsidies.

Training is geen magische oplossing waar je automatisch de vruchten van plukt. Er gaat een uitgebreide voorbereiding aan vooraf, waarvoor in veel geval naar HR wordt gekeken. Tenzij je in staat bent om in te schatten welke skills je mensen nodig hebben en hoe je die behoeften in overeenstemming brengt met de ambities van je bedrijf, is elke investering weggesmeten geld.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Bij All Colors of Communication heeft onze HR-afdeling enkele jaren geleden al besloten om het over een andere boeg te gooien en meer in te zetten op individuele opleidingstrajecten. Hoe we dat hebben aangepakt? In de eerste plaats door werknemers zelf de vraag te stellen welke training zij willen krijgen – afhankelijk van hun niveau, rol en interesse. Aan de hand van gesprekken en een survey brachten we eerst de noden in kaart. Niet toevallig bleek hieruit dat digitale skills het vaakst naar voor kwamen. Vervolgens gingen we na hoe we opleidingen binnen het bredere kader van het bedrijf kunnen plaatsen en hoe we trainingen kunnen combineren om als team naar dezelfde doelstelling toe te werken.

Het hele voortraject is een complex proces waar veel tijd en werk in kruipt. Want hoe beter de voorbereiding, des te beter je kunt inschatten wat werknemers nodig hebben en des te meer betrokken ze zich zullen voelen bij de opleidingen die je aanbiedt. Om niet alle werklast op de schouders van HR, teamleiders en het management te leggen, besloten we tevens een deel van het werk uit te besteden aan externe partners die zich focussen op coachen en het aanbieden van persoonlijke leerervaringen.

Behalve die intense voorbereiding mag je natuurlijk ook de impact van trainingen op de interne werking niet onderschatten. Als mensen leermomenten niet flexibel kunnen combineren met hun dagelijkse taken, dan zullen ze weinig gemotiveerd zijn om met trainingen aan de slag te gaan. Het zijn dingen die je als bedrijf gaandeweg leert. Net omdat onze opleidingen relevant zijn en mensen er de waarde van inzien, blijkt uit een recente rondvraag dat 60% intussen bereid is om zelfs buiten de uren te trainen.

Focus op opleidingen die relevant zijn

De kosten van een doeltreffend opleidingstraject lopen vaak een stuk hoger op dan verwacht. Daarom moet de overheid de beschikbare subsidies eveneens kritisch durven bekijken. Het is logisch dat we het geld niet zomaar aan elke training mogen besteden, maar maak het niet onnodig complex. Voor de meest relevante kennis moeten we vaak snel kunnen schakelen. Neem het voorbeeld van Chat GPT. Een jaar geleden hadden we nauwelijks van de term gehoord, maar vandaag gaat iedereen in allerijl op zoek naar oplossingen om werknemers te trainen.

Zelf hebben we onze mensen een hele dag ondergedompeld in de wereld van Chat GPT. Een waardevolle ervaring, maar wel eentje die we zelf bekostigd hebben omdat de opleiding in kwestie (nog) niet in aanmerking komt voor subsidiegeld. Financiële steun is belangrijk, maar we moeten erover waken dat het geld naar de juiste opleidingen gaat. Bovendien mogen subsidies geen aanleiding zijn om de prijs van opleidingen de pan te laten uitrijzen. Al te vaak zien we dat erkende spelers hun tarieven verhogen, terwijl jonge en ambitieuze nieuwkomers amper voet aan de grond krijgen.

Voordelen rechtvaardigen de inspanningen

Kortom, voor wie relevante en doeltreffende opleidingen wil aanbieden, is training veel meer dan een vakje aanvinken. Het proces vraagt om intense voorbereiding en planning. Een oefening waar niet elk bedrijf vandaag al klaar voor is. Er zal dus een groeipad nodig zijn waarbij organisaties ook van elkaar leren hoe ze een duurzame leercultuur kunnen uitbouwen.

Gelukkig mogen we uit eigen ervaring wel stellen dat de voordelen van zo’n duurzame leercultuur de inspanningen en kosten meer dan rechtvaardigen. Onze mensen voelen zich vandaag meer betrokken, teams werken beter samen, er zijn minder bottlenecks die frustraties veroorzaken … En uiteindelijk merken we ook dat werknemers zich meer gewaardeerd voelen en beseffen dat ze deel uitmaken van de groei van het bedrijf. En daar wordt de hele organisatie beter van.

Dit opiniestuk werd geschreven door Kristof De Roeck, managing director All Colors of Communication

kristof 1

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER