Absenteïsme en re-integratie: 7 op de 10 werknemers hervatten het werk binnen de 6 maanden

Volgens schattingen zijn er in België momenteel een half miljoen langdurig afwezigen. Bij 1 op de 3 gaat het om psychologische aandoeningen zoals burn-out en depressie. Langdurig absenteïsme baart overheden en werkgevers dan ook heel wat zorgen. Maar er bestaan concrete oplossingen die hun vruchten afwerpen. Zo hebben de informele re-integratietrajecten die AG (de grootste verzekeraar van het land) sinds 7 jaar aanbiedt, opvallende resultaten opgeleverd. 7 op de 10 werknemers gaan binnen de 6 maanden weer aan het werk en in 90% van de gevallen is er geen herval.

1 op de 3 werknemers is langdurig afwezig door een psychologisch probleem

Langdurig absenteïsme is de voorbije decennia uitgegroeid tot een van de meest onrustwekkende fenomenen op de arbeidsmarkt. Een opvallende trend is bijvoorbeeld de sterke stijging in de laatste 6 jaar van het aantal langdurig afwezigen door een psychologische aandoening zoals burn-out, stress of depressie: 1 op 4 in 2017* tegenover 1 op 3 in 2023 (onderzoek van AG).

Re-integratietraject: waardevolle tool of utopie?

Zowel overheden als bedrijven zijn op zoek naar oplossingen voor deze toenemende problematiek. Want het is in ieders belang dat we dit als samenleving onder controle krijgen, zowel met een formele als met een informele aanpak. Sinds 2016 voorziet de nieuwe re-integratiewetgeving in een formele wettelijke procedure waarbij langdurig arbeidsongeschikten opnieuw hun plaats vinden op de arbeidsmarkt.

Maar volgens AG ontbreken in dit kader 2 essentiële elementen voor stressgerelateerde aandoeningen:

  • een vlotte toegang tot begeleiding
  • en een proactief/preventief aanbod.

Benoit Halbart, directeur Employee Benefits & Health Care bij AG Insurance:

“AG is ervan overtuigd dat de informele re-integratietrajecten een persoonlijkere en dus gerichtere aanpak mogelijk maken. Na 7 jaar en 8.000 informele trajecten blijkt uit de resultaten dat deze aanpak werkt. De meeste medewerkers die uitvallen door een stressgerelateerde aandoening gaan na het re-integratietraject op maat tot 3 keer sneller terug aan de slag.”

Geen herval in 90% van de gevallen

AG werkt niet alleen aan deze re-integratieprogramma’s. De verzekeraar werkt daarvoor samen met 4 onafhankelijke en gespecialiseerde professionele partners, die elk hun eigen wetenschappelijk onderbouwde aanpak toepassen om werknemers te ondersteunen bij effectieve en duurzame re-integratie.

Benoit Halbart: “Ongeveer 70% van de afgeronde re-integratietrajecten waren succesvol. Concreet houdt dat in dat werknemers binnen de 5 tot 6 maanden terug aan de slag konden. Van de werknemers die weer aan het werk gingen, deden 8 op de 10 dat bij dezelfde werkgever en 7 op de 10 in hun oorspronkelijke functie. En 6 maanden na afloop van het ‘Return To Work’-programma stellen we vast dat 90% van de werknemers niet is hervallen. Het programma is dus effectief en leidt tot duurzame re-integratie.”

Het is wel belangrijk om op te merken dat niet alle deelnemers het werk hervatten nadat ze het informele re-integratietraject doorliepen. De eerste bevindingen van AG over alle afgeronde informele re-integratietrajecten zijn daarom voorzichtig:

  • 3% van de werknemers geeft aan dat het moment van de werkhervatting vastligt. Dat wijst erop dat de verzekerden de mogelijkheid hebben om terug te keren naar hun oorspronkelijke job.
  • 1 % van de verzekerden is momenteel werkloos, maar zij kunnen een beroep doen op andere steunmaatregelen om hen te helpen het werk te hervatten.
  • 3% van de deelnemers volgt een training om nieuwe jobmogelijkheden te verkennen die passen bij hun huidige situatie.
  • 20% van de deelnemers blijft medisch arbeidsongeschikt. Dat betekent dat er een blijvende medische opvolging nodig is om te beoordelen of ze weer aan het werk kunnen.
  • Tot slot is 3% van de verzekerden niet aan het werk door andere factoren, zoals persoonlijke of familiale problemen.

Het belang van preventie

AG Health Partner, dochteronderneming van AG, helpt bedrijven om welzijnstrajecten voor hun medewerkers op te stellen en uit te voeren. In het jargon heet dat ‘Wellbeing as a Service’. Die service gaat van een analyse van het huidige welzijnsniveau in het bedrijf, over het ontwikkelen van een visie en strategie tot de implementatie ervan en de communicatie naar de medewerkers. AG Health Partner speelt ook in op de groeiende vraag van bedrijven naar ondersteuning voor werknemers die dreigen uit te vallen, maar wel nog aan het werk zijn. Het doel is om effectieve actie te ondernemen om uitval te voorkomen. Om die programma’s te ontwikkelen, werkt AG Health Partner samen met erkende experts in mentaal, fysiek en sociaal welzijn.

Benoit Halbart: “Van preventie tot re-integratie, in de loop van de jaren heeft AG een 360°-aanpak ontwikkeld om langdurig absenteïsme, en meer bepaald mentale problemen, effectief en duurzaam aan te pakken. Natuurlijk hebben wij ook geen mirakeloplossing voorhanden. Het gaat om een steeds gevoeliger wordend maatschappelijke probleem, dat een globale en systemische aanpak verdient waarbij overheden, bedrijven en verzekeraars de handen in elkaar slaan. Ons gemeenschappelijke doel is om zoveel mogelijk werknemers te helpen om terug aan de slag te gaan en zich opnieuw te integreren in de maatschappij.”

*AG-analyse van 8.000 dossiers over de periode 2017-2023

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER