Ontslagen om medische overmacht met 357% (!) gestegen in 2020

In een nieuwe studie onthult Partena Professional enkele opzienbarende cijfers over de stijging van het aantal ontslagen omwille van medische overmacht tussen 2019 en 2020. In 2020 nam het aantal ontslagen om medische redenen extreem toe, namelijk met 357%. Hoewel de verschillende beroepscategorieën van onze samenleving in vergelijkbare mate worden getroffen, is de impact groter bij vrouwen dan bij mannen (+426% tegenover +268%). De gezondheidscrisis en de bijhorende sociale en economische gevolgen spelen daarin een rol, maar zijn niet de enige verantwoordelijke. Ook de toegenomen controle op langdurig zieken verklaart deze aanzienlijke stijging.

Alle beroepscategorieën getroffen

Terwijl dit soort ontslagen in 2019 slechts 0,5% van het totale aantal ontslagen uitmaakte, is dit cijfer in 2020 gestegen tot 3%. Partena Professional telde 617 van dit soort ontslagen op een totaal van 20 483. Ongeacht hun beroepscategorie werden kaderleden, bedienden en arbeiders in gelijke mate getroffen. Het aantal ontslagen om medische redenen is in deze categorieën zelfs vervijfvoudigd.

Vrouwen ondervinden dit fenomeen vaker dan mannen. Met een stijging van 426% ten opzichte van “slechts” 268% bij de mannen, komt het ontslag bij vrouwen ook eerder dan bij hun mannelijke collega’s. Gemiddeld worden vrouwen vanaf 40 jaar het hardst getroffen door ontslagen (een toename van 529%), terwijl voor mannen de grootste toename optreedt vanaf 60 jaar (+1000%).

Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, legt uit: “In 2020 werden alle beroepscategorieën getroffen. Over het algemeen ondervonden vrouwen een zwaardere impact dan mannen en jongeren, wat verklaard kan worden door hun grotere aanwezigheid in de zwaarst getroffen sectoren. De sectoren die tijdens de gezondheidscrisis in de frontlinie stonden – zoals ziekenhuizen, dienstencheques of warenhuizen – bestaan overwegend uit vrouwen. In feite zijn het vooral die sectoren die het meest te lijden hebben onder ontslagen wegens medische overmacht.”

Wetgeving geëvolueerd voor een betere omkadering

Overmacht is een onvoorzienbare gebeurtenis die zich onafhankelijk van de wil van beide partijen voordoet. Het vormt een onoverkomelijke hindernis die enerzijds de werkgever definitief belet om werk te bieden en anderzijds de werknemer definitief belet om arbeid te verrichten. In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid van de werknemer, vereist de wetgeving sinds 2017 de opstart en afronding van een herplaatsingsprocedure alvorens de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens overmacht (zonder opzegtermijn of vergoeding). Deze nieuwe wetgeving werd in het leven geroepen om misbruik te voorkomen en de re-integratie van de werknemer, die het overeengekomen werk niet meer kan verrichten, te bevorderen door hem of haar aangepast werk te bieden.

“De gezondheidscrisis en de bijhorende sociale en economische gevolgen hebben een grote invloed gehad op de toename van het aantal ontslagen om medische redenen. Veel werknemers werden gediagnosticeerd met een langdurige burn-out en in enkele alleenstaande gevallen maakten werkgevers gebruik van COVID-19 om werknemers te ontslaan, om zo de door de epidemie veroorzaakte financiële problemen te verlichten. De corona-epidemie is echter niet de enige verantwoordelijke voor de explosieve toename van deze ontslagen. De nieuwe wetgeving heeft ook geleid tot een verscherping van de controle op langdurig zieken”, concludeert Wim Demey.

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER