Duurzame tewerkstelling: HR versus risicomanagement

Bedrijven runnen hun business al lang niet meer met eigen personeel alleen. Heel wat externen zoals zelfstandige freelancers en uitzendkrachten hebben een vaste plaats verworven binnen de interne organisatie. Daarnaast doen ondernemingen beroep op een netwerk van dienstverleners voor ondersteunende activiteiten en door de schaarste op de arbeidsmarkt doen deze dienstverleners op hun beurt beroep op al dan niet Belgische onderaannemers met al dan niet buitenlands personeel.

Samenwerking met derden gaat gepaard met heel wat risico’s en uitdagingen, niet alleen op juridisch vlak maar ook op vlak van HR: hoe zorg je voor continuïteit, hoe waak je over de kwaliteit, hoe behoud je de bedrijfscultuur als je samenwerkt met mensen die niet je werknemers zijn.

Recente ontwikkelingen maken ook duidelijk dat bedrijven voortaan niet langer kunnen volstaan met controle op naleving sociale wetgeving in de eigen organisatie maar ook moeten toezien op duurzame tewerkstelling van het personeel bij hun partners doorheen de ganse supply chain.

En, zo zeggen Stijn Demeestere, partner Deloitte Legal en Madhuri Borms, Senior Manager Extended Enterprise Risk Management Deloitte, bedrijven zijn zich hier nog onvoldoende bewust van en zijn hier doorgaans ook nog niet op georganiseerd.

Veel kijk- en luisterplezier

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER