Minder aanwervingen in KMO’s

Waar SD Worx in andere jaren een kmo-jobgroei vaststelt in de eerste maanden van het jaar, is dit in 2023 niet het geval. Vooral de sector Industrie, één van de grootste sectoren in ons land, kent een negatieve jobevolutie, maar bv. ook de ICT en communicatiesector. Kmo’s werven minder aan dan in andere jaren. Dit zijn de nieuwe inzichten uit de longitudinale analyse van SD Worx van de loongegevens van meer dan 18.000 kmo-ondernemers met meer dan 350.000 werknemers over de laatste 4 jaar in de privésector in België:

De structurele tewerkstelling bij bestaande kmo-werkgevers vertoont dit jaar nog geen groei (-0,53%), terwijl dit vorig jaar wel al het geval was (+1,25% in juni t.o.v. december). Voor corona (in 2019) ging het zelfs om 2,02% groei. Ten opzichte van december 2018 stagneert de kmo-jobaangroei rond de 3,0% (wat te vergelijken is met het niveau van midden 2021, terwijl de jobgroei in 2022 uitliep tot 4,2%).

Het gebrek aan groei in arbeidsvolume (in aantal koppen) tussen december 2022 en juni 2023 doet zich voor in de regio’s Wallonië en Vlaanderen (respectievelijk -0,86% en -0,57%); maar niet in Brussel: daar zien we een stagnatie (+0,07%).

Het aandeel werkgevers met contractbeëindigingen (12,8%) in juni is het hoogst van de laatste vier jaar en het aandeel werkgevers met aanwervingen (13,3%) op het laagste punt van de laatste vier jaar.

Het percentage kmo-jobs dat verloren gaat, is elke maand hoger dan het percentage nieuwe jobs (met uitzondering van februari).

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo’s van SD Worx: “Het is verontrustend dat we nog geen duidelijke groei in jobs zien in het eerste half jaar, zoals in de voorbije jaren. Enerzijds zijn er minder kmo-werkgevers die kunnen aanwerven. Anderzijds blijven we op een hoog niveau qua kmo-contractbeëindigingen. Dit kan te maken hebben met voorzichtigheid omwille van gestegen kosten maar ook dat ze moeilijk de juiste mensen vinden.”

Minder kmo’s die aanwerven

Het percentage kmo’s dat aanwerft (12,3%) ligt lager dan in andere jaren, op het niveau van 2019. Dit resulteert in een lagere aangroei in kmo-jobs, namelijk 2,02% in juni.

“Het aantal jobs of arbeidsvolume in kmo’s is vooral negatief in de sector Industrie. Zo goed als de helft van de kmo’s met arbeiders gaven in december al aan dat ze een negatieve impact ondervinden van de automatische loonindexering op hun concurrentiepositie. Ook logistiek (transport en opslag) evolueert de laatste maand negatief. Enkel jobs in kmo’s in de sectoren ‘financiële diensten’, ‘immo’ en ‘gezondheidszorg’ evolueren positief. Ook de horeca is stabiel na de dip van december en januari. Opvallend: ‘informatie en communicatie’, één van de sterkhouders qua kmo-groei, vertoont momenteel een daling in jobs, net zoals de sector ‘vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten’ die geen verdere groei optekent”, analyseert Annelies Rottiers van SD Worx.

Contractbeëindigingen

Het percentage kmo’s met contractbeëindigingen ligt in juni hoger dan in de voorbije vier jaar, nl. op 12,8% (dat is één op achtkmo’s). Het resultaat is dat het percentage jobs dat verloren gaat (2,03%) even hoog is als in 2019: dit is hoger dan de voorbije drie jaar.

“In 2023 is de uitstroom bij kmo elke maand groter dan de instroom (met uitzondering van februari en maart). Het tweede kwartaal vertoont ook deze negatieve trend”, besluit Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo’s van SD Worx.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER