Bedrijfspolitiek: It’s about us, not me!

Professor Adrian Furnham, een veelzijdige academicus met internationale faam, onderzoekt, schrijft en sprak op het VOCAP seminarie van 19 april over ‘Beïnvloeding in organisaties’. Hij belicht hoe het begrijpen van kantoorpolitiek en het ontwikkelen van politieke vaardigheden vaak de sleutel tot succes op het werk vormen.

Professor Furnham, een erkende autoriteit op dit gebied, deelt inzichten over kantoorpolitiek en waarom sommige organisaties politieker zijn dan andere. Hij richt zich ook op het belang van politieke vaardigheden bij managers, evenals op de kunst van overtuigingskracht, geïllustreerd met praktische voorbeelden.

Hij identificeert drie niveaus van professionele groei richting leiderschap en benadrukt dat technische vaardigheden slechts het begin zijn. Managementposities worden niet alleen bepaald door kennis, maar ook door reputatie, ambitie en geschiedenis. Furnham schetst het ideaalbeeld van een leider: iemand die strategisch denkt, resultaten behaalt, hoogpresterende teams opbouwt, emotioneel intelligent is en politiek bekwaam.

Hij erkent ook de verschillende opvattingen over kantoorpolitiek, van negatief zoals bij manipulatie en achterbakse deals, tot positief zoals bij het opbouwen van invloed en het bevorderen van samenwerking. Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen machiavellistische en politiek vaardige benaderingen, waarbij het laatste zich richt op ethische beïnvloeding in dienst van de organisatiedoelen. De Machiavellistische aanpak vormt een regelrechte bedreiging voor het functioneren van de organisatie en het welzijn van de medewerkers. Hoe inspannend een gesprek wordt met “geheime” informatie tussen de gesprekspartners, ondervonden de deelnemers ervaringsgericht.

Waarom is de ene organisatie meer onderhevig aan bedrijfspolitiek dan een andere?

Organisaties die gekenmerkt worden door intense concurrentie aan de top, vaag gedefinieerde doelen, beperkte middelen, complexe structuren en onduidelijke prestatiecriteria, waar veranderingen frequent voorkomen (of juist zeldzaam zijn), en waar machtige individuen weerstand bieden tegen verandering, tevens geplaagd worden door een cultuur van bestraffing en mogelijk jobverlies, vertonen doorgaans een hogere mate van bedrijfspolitiek.

Daarentegen kiezen politiek vaardige individuen ervoor om actieve, ethische en effectieve spelers te zijn, met een sterke toewijding aan de organisatie. Ze omarmen de kwesties die ze aanpakken en zien hun carrière als een middel om het grotere doel te dienen, niet als een doel op zich. Ze handelen op integere wijze, leggen verantwoording af voor hun taken, vermijden politieke valkuilen en gebruiken ethische invloed om steun te vergaren voor hun ideeën. Onderzoek toont dat slechts ongeveer 5 % van de personeelsleden ‘politiek snugger’ zijn.

Toch biedt dit vele voordelen:

gjq2v3ef

Politieke vaardigheid kan worden gemeten aan de hand van verschillende dimensies, zoals sociale oplettendheid, interpersoonlijke beïnvloeding, netwerkvaardigheden en ‘gepercipieerde’ oprechtheid (dus ‘gepercipieerd’ hoeft niet noodzakelijk waarheidsgetrouw te zijn!). (Political Skill Inventory, Ferris et al. 2005)

Professor Furnham bespreekt ook de zes universele principes van invloed:

 1. wederkerigheid,
 2. toewijding en consistentie,
 3. sociaal bewijs,
 4. sympathie,
 5. autoriteit
 6. en schaarste

En hoe deze in werkrelaties kunnen worden toegepast in verschillende situaties om invloed te vergroten.

De workshop bood deelnemers de mogelijkheid om intra- en interteam beïnvloeding te oefenen in een competitieve omgeving.

We sloten af met het coachen van politieke vaardigheden, zoals samenwerken met leidinggevenden, netwerken opbouwen, machtsdynamieken begrijpen, prestaties subtiel promoten en betrokkenheid bij de organisatie tonen. Dit helpt onze deelnemers om effectiever te navigeren en te slagen in complexe organisaties.

Dit artikel werd geschreven door Caroline Franck, VOCAP

+++

Meer over VOCAP

VOCAP verenigt arbeids – en organisatiepsychologen (a&o) en alle professionals die te maken hebben met de organisatorische én menselijke kant van organisaties. Wij maken de connectie tussen de wetenschap en de praktijk. Daarnaast treden we ook op als erkende beroepsvereniging voor arbeids- en organisatiepsychologen en zijn het eerste aanspreekpunt voor alle A&O gerelateerde vragen.

VOCAP is lid van EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology) en de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). Deze Federatie overkoepelt vijf verschillende verenigingen van psychologen:

 1. BAPS (Belgian Association for Psychological Sciences),
 2. VOCAP (Vereniging van Organisatie,- Consumenten en Arbeidspsychologie),
 3. VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen),
 4. VVSP (Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie),
 5. UPPCF (Beroepsvereniging van Frans- en Duitstalige klinisch psychologen).

💡Bekijk de HR events van VOCAP

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER