Meer loon en tevredenheid, behalve bij directie en management

De werkende Belg gaat er qua loon en toegekende extralegale voordelen flink op vooruit. Een doorsnee Belg verdient 3.800 euro bruto per maand. Ook het aantal toegekende extralegale voordelen blijft stijgen. Alleen profielen in management en directie lijken wat betreft hun loonpakket wat ter plaatse te blijven trappelen.

Dit alles blijkt uit het Salariskompas van Jobat. Dat biedt naar jaarlijkse gewoonte een inkijk in het loonzakje van de werkende Belg, zowel arbeiders, bedienden als ambtenaren. Zowat 92.000 respondenten namen in de loop van 2023 deel aan het loononderzoek van Jobat.

Lonen in de lift

Ten opzichte van vorig jaar is het gemiddeld brutoloon, mede door de inflatie-aanpassing(en), gestegen met 362 euro of 9,32 procent. In alle sectoren en bij alle leeftijden, zowel bij starters als meer ervaren werknemers, steeg het loon.

“Een jaar geleden waren de startende werknemers de enige categorie die niet konden genieten van een loonstijging. Nu zij dus ook. Zij gaan er op een jaar tijd met zowat 8 procent op vooruit”, stelt William Visterin, hoofdredacteur van Jobat.

Een opvallende uitzondering: management en directie. Deze groep ziet zijn bruto maandloon licht dalen. Management en directie vallen niet altijd onder de klassieke indexaanpassing, hun loon is vaak voorwerp van onderhandeling. Ook functies in maatschappelijke dienstverlening gingen er niet op vooruit. Niet iedereen stijgt evenveel. Voornamelijk bij werkenden met 4 tot 5 jaar ervaring stijgt het loon het sterkst (+ 14 procent op één jaar tijd).

“Op niveau van leeftijd en ervaring zijn diegenen met 4 à 5 jaar ervaring qua loonstijging de winnaars op de arbeidsmarkt”, aldus William Visterin.

We zijn weer meer tevreden

We zien onze lonen niet alleen stijgen, maar we zijn ook terug meer tevreden over ons loon. De dalende trend op gebied van tevredenheid over het loonpakket heeft zich niet doorgezet. 34 procent geeft een score van 8, 9 of 10 met betrekking tot de tevredenheid over hun loonpakket. Zo goed als alle profielen zijn meer tevreden. De tevredenheid over het loonpakket daalt wel bij functies in management en directie en maatschappelijke dienstverleners. Zij zagen hun loon op een jaar tijd dan ook niet stijgen.

Hoeveel is het mediaan en gemiddeld loon?

Een doorsnee werkende Belg verdient 3.800 euro per maand. Dit doorsnee- of mediaanloon kent een toename van ruim 26,6 procent op vijf jaar tijd. De mediaan is overigens het middelste loon in een reeks gerangschikt naar grootte. Dus concreet betekent dit dat de helft van de ondervraagden minder verdient en de helft meer. Een mediaan loon is beter bestand tegen uitschieters dan een gemiddeld loon.

Het gemiddeld maandloon van de werkende Belg bedraagt 4.243 euro bruto, een stijging met 24,4 procent op vijf jaar. Traditionele loonverschillen tussen regio’s nemen wat af. Regio’s als West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant stijgen qua gemiddeld loon op vijf jaar tijd (telkens plus 26 procent) sneller dan Brussel (plus 22,8 procent).

Een gemiddeld loon bedraagt 4.099 euro in Vlaanderen, en per regio: 3.896 euro in Limburg, 4.248 euro in Antwerpen, 4.019 euro in Oost-Vlaanderen, 3.947 euro in West-Vlaanderen en 4.303 euro in Vlaams-Brabant. Met 4.924 euro in Brussel ligt het gemiddeld loon daar het hoogst. De gemiddelde geslachtsloonkloof daalt (heel) licht: de lonen van vrouwen stegen op vijf jaar tijd forser dan die bij mannen. Verdient een vrouw gemiddeld 3.822 euro (plus 24,9 procent op vijf jaar), dan is dat bij een man 4.446 euro (plus 24,2 procent).

Sectoren en functies

Sectoren die het best betalen zijn ook dit jaar chemie & farma, energie & milieu, bank & verzekeringen én overheid op plek vier. In horeca, toerisme, sport & recreatie én in media, marketing & communicatie verdien je gemiddeld dan weer het minst. De functies die qua gemiddeld loon het sterkst stijgen zijn functies in onderwijs, vorming en training (plus 34,1 procent op vijf jaar tijd) en medische & paramedische functies die er op vijf jaar tijd met 31,8 procent op vooruitgaan. De (gemiddeld) best verdienende functie is management en directie met 6.140 euro bruto gemiddeld per maand.

Extralegale voordelen blijven toenemen

Het aantal extralegale voordelen blijft maar stijgen. De gemiddelde werkende Belg kan rekenen op 6,63 extralegale voordelen, met maaltijdcheques en eindejaarspremie als meest voorkomende.

Sinds 2019 is het gemiddeld aantal extralegale voordelen met 10,5 procent gestegen. Met name de voordelen in functie van thuiswerk, zoals de laptop en het internetabonnement, zijn op drie jaar tijd flink toegenomen. De mogelijkheid tot thuiswerk is zowel bij bedienden als bij het overheidspersoneel goed ingeburgerd.

Op vlak van functiecategorieën zijn het aantal voordelen voor management & directie licht gedaald. Desondanks vormt deze groep samen met profielen in ICT en consultancy nog steeds de top 3 met het hoogste (gemiddeld) aantal extralegale voordelen.

En vakantie?

Het gemiddeld aantal vakantiedagen is de laatste drie jaar gelijk gebleven met 28 dagen. Binnen geslacht, opleidings- en anciënniteitsniveau zijn de verschillen eerder beperkt, al zijn er wel grote verschillen tussen beroepsgroepen. Zo hebben arbeiders gemiddeld slechts 24 vakantiedagen, dit zijn 13 dagen minder dan overheidswerknemers. Het aantal vakantiedagen stijgt ook met de grootte van de onderneming.

Zowel binnen het onderwijs (45 dagen) als de overheid (33 dagen) blijft men ver boven het gemiddelde van 28 vakantiedagen zitten. Al hebben die sectoren in verhouding en gemiddeld gesproken dan ook weer minder extralegale voordelen

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER