Mastercard sluit zich aan bij Wo.Men in Finance België

Mastercard integreert met trots de lijst van 54 financiële instellingen die lid zijn van WoMen in Finance (WiF), een vereniging die zich inzet voor meer diversiteit en inclusie binnen de financiële sector in België. Dit is van het grootste belang voor Mastercard en het bedrijf breidt zijn initiatieven en engagement op dit gebied al vele jaren uit.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is er een globaal genderevenwicht in de Belgische financiële sector, aangezien vandaag 52% van de werknemers in de financiële sector vrouwen zijn. In het middenkader zijn er 46% vrouwen, maar op het senior management-niveau was het percentage in 2021[1] net 30%.

Mastercard zet zich allang in om gelijke kansen te bieden aan hun medewerksters en medewerkers op het gebied van carrièreontwikkeling, met het ondersteunen van vrouwen die een eigen start-up of klein bedrijf hebben en het uitbreiden van samenwerkingen met organisaties die zich inzetten voor een evenwichtige verdeling tussen genders. Dit gebeurt zowel wereldwijd als in België.

Door het Women in Finance charter te ondertekenen, engageert Mastercard zich verder om eventuele ongelijkheden tussen van mannen en vrouwen op alle bedrijfsniveaus te meten, om hierrond specifieke doelstellingen vast te leggen, om een diversiteits- en inclusieplan op te stellen en om een diversiteitsmanager aan te stellen. Dit partnerschap biedt de werknemers van het bedrijf ook de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende evenementen, workshops en trainings en om actief deel te nemen aan de werkgroepen van Wo.Men in Finance.

“We zijn heel blij om onze krachten te bundelen met Wo.Men in Finance, met wie we dezelfde visie en waarden delen, om genderdiversiteit te promoten. We streven al jaren naar een inclusieve werkplek in onze kantoren in Waterloo, waar iedereen de kans krijgt om te groeien. Dit partnerschap versterkt onze inzet op dit gebied nog meer. Ik wil Véronika Colucci en Hanne Hautekiet, die aan het hoofd staan van onze Europses werkgroep in Waterloo Women in Leadership Network, bedanken voor het mogelijk maken van dit partnerschap”

Henri Dewaerheijd, Country Manager Mastercard BeLux

Mastercard, het topbedrijf voor diversiteit

Mastercard’s 2022 ESG Report benadrukte ook de vooruitgang die vorig jaar in deze richting is geboekt :

  • In 2023 was het mediane salaris voor vrouwen 94% van het mediane salaris voor mannen bij Mastercard, een stijging van 0,8% ten opzichte van 2021.
  • 900 vrouwen namen in 2022 deel aan het mentorprogramma voor vrouwen van Mastercard[2] , dat de betrokkenheid van werknemers positief beïnvloedt en de interne loopbaanontwikkeling ondersteunt.
  • Mastercard heeft al 27 miljoen vrouwelijke ondernemers geholpen om hun bedrijf te laten groeien, wat meer is dan de vijfjarendoelstelling van Mastercard om tegen 2025 25 miljoen bedrijven te helpen die in handen zijn van vrouwen of geleid worden door vrouwen.

Daarnaast heeft Mastercard op wereldwijd niveau onlangs de eerste plaats behaald in DiversityInc’s ranglijst van de 50 beste bedrijven als het gaat over diversiteit.

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER