“Maatschappelijke thema’s pak je niet aan met een team van enkel veertigers”

Een cultuur werkt pas als iedereen ertoe bijdraagt – en dat is meteen ook de essentie van inclusie. Hoe werkt dat bij een stichting waar maatschappelijk welzijn integraal deel uitmaakt van bedrijfscultuur en activiteiten? We peilden naar de nice to haves en de must haves bij Ann De Mol, Head of HR bij de Koning Boudewijnstichting, met al dertig jaar ervaring op de teller bij één van de meest impactvolle stichtingen van het land.

De Koning Boudewijnstichting klinkt bekend genoeg als naam, maar wat de stichting precies doet, is niet echt wijd en zijd bekend. Ann De Mol staat ons te woord in het statige Brusselse gebouw van de KBS, volop in het groen en palend aan het Koninklijk Paleis. Aantrekkelijk én laagdrempeliger dan je zou verwachten. “Onze organisatie telt een 145-tal medewerkers in loondienst”, legt Ann De Mol uit. “Daarnaast zijn er fondsenbeheerders, onze consultants. Vervolgens heb je de freelancers, de mensen uit onze pool voor ad hoc opdrachten.”

1600 lopende projecten, initiatieven en fondsen

“Onze 145 vaste krachten – want daar wil je het vooral over hebben – zijn onderverdeeld in drie grote rollen, die alle drie even belangrijk zijn: projectcoördinatoren, projectassistenten en filantropieadviseurs.

Onze projectcoördinatoren staan in voor onze core business. De KBS is vooral een projectorganisatie met een 1600-tal lopende projecten en initiatieven, van lokaal tot wereldwijd, goed voor 133 miljoen euro met zo’n 4462 grantees (cijfers 2023). De projecten die we beheren met eigen middelen maar ook met middelen van de Nationale Loterij en vooral van de talrijke filantropen gaan heel breed: gezondheid, klimaat, armoede, erfgoed en cultuur De coördinatoren geven deze projecten vorm en stellen de doelen scherp: zij zijn onze social engineers. We proberen niches te vinden of samen te werken om projecten meer gewicht te geven. Met wie gaan we samenwerken, welke middelen en methode gebruiken we? Dat zijn dan de basisvragen. Ze moeten een doelstelling scherp stellen en beslissen wat de beste impact zal geven. We genereren impact door steun te geven aan social profitorganisaties en sociale ondernemers. Daarnaast organiseren we ook studiedagen, debatten, burgerpanels en we brengen publicaties uit.”

“We nemen het bijvoorbeeld ook op voor onze doelgroepen bij beleidsmakers en doen dus aan advocacy”, vervolgt Ann De Mol. “Niet alleen ministers, ook pakweg topmanagers, bijvoorbeeld in de zorg. We lopen langs met onze resultaten of aanbevelingen uit projecten. Ons keyword is impact: we zoeken steeds naar toegevoegde waarde. Er zijn criteria die bepalen welk project en methode meer impact hebben dan andere. Dat is allemaal het werk van een coördinator.

Daarnaast zijn er ook projectassistenten, die een administratieve en organisatorische rol opnemen ter ondersteuning van de projectcoördinatoren. Zij zijn een belangrijke schakel binnen de volledige cyclus.

Ten derde hebben we filantropieadviseurs. Dat zijn geen salesmensen. Filantropen die zich willen inzetten voor een goed doel vinden vaak spontaan de weg naar ons en dan gaan onze adviseurs met hen in dialoog. Zo beheren we 1400 fondsen opgericht door filantropen die hun maatschappelijke wens willen realiseren. Vooral privépersonen, maar ook bedrijven: bedrijfsfondsen vloeien voort uit het CSR of MVO-beleid. En zoals in elke organisatie hebben we medewerkers voor communicatie, HR, IT, boekhouding en finance. Vanaf dit jaar willen we ook sterker gaan inzetten op lokale filantropie, zodat we de middelen en de noden op lokaal vlak nog beter kunnen inzetten.”

Verjonging

Profielen die bij de Koning Boudewijnstichting hun draai vinden, zijn vooral humane wetenschappers: sociologen, criminologen, juristen, economen, …. Ann De Mol knikt: “De coördinatoren zijn masters, de projectassistenten zijn een mix van bachelors en masters Ideale kandidaten voor de KBS leveren een maatschappelijke bijdrage en zijn geëngageerd.

Vroeger zagen we ervaren profielen uit de privé plots kiezen voor maatschappelijke meerwaarde. Nu gaan jongeren daar al in het begin van hun carrière voor. Dat merken we ook in onze leeftijdspiramide. Verjonging was gelukkig een duidelijke doelstelling in ons diversiteitsplan uit 2015. 60 % van onze mensen zijn nu tussen de 25 en de 45 jaar.

Ann De Mol, Head of HR bij de Koning Boudewijnstichting

Toch blijkt uit een enquête van de communicatieploeg dat jongere generaties ons niet zo goed kennen. Onze kracht is dat we verbindingen leggen bijvoorbeeld tussen energie en armoede. Het aantrekkelijke is dat je meer impact hebt door voor ons aan de slag te gaan. Ik krijg spontane sollicitaties: de War for Talent speelt bij ons quasi niet mee, behalve voor een paar knelpuntberoepen als boekhouders of IT’ers.”

Een ideale kandidaat die voor de bedrijfscultuur van de KBS kiest, heeft vooral een open blik.

“We hebben geen specialisten nodig, wel generalisten die openstaan voor het complete scala aan maatschappelijke thema’s”, schetst Ann De Mol. “Je werkt niet altijd op één domein en je beheert tot wel tien projecten of fondsen tegelijk. Aan een universiteit loopt een onderzoek dat jij bestelde en opvolgt, en ondertussen ben je met experts bezig aan een haalbaarheidsstudie. Eigenaarschap opnemen in je projecten en mensen kunnen aansturen, is daarom wel een must. Je moet voldoende gewicht in de schaal leggen zodat je de mening van de experten ook kunt integreren in het project. Dat vereist een stevige set skills: sociale vaardigheden, communicatievaardigheden, maar ook visie.”

Die gewenste skills matchen met een diversiteitsbeleid, is ook voor ons een uitdaging.

Ann De Mol, Head of HR bij de Koning Boudewijnstichting

Ann De Mol: “Zeker als je het over communicatievaardigheid hebt, zit je inderdaad met een paar issues op taal. Maar diversiteit is voor ons geen nice to have: het is noodzakelijk. Voor elk van onze 200 jaarlijkse projectoproepen hebben wij onafhankelijke en dus divers samengestelde jury’s nodig, die een afspiegeling zijn van de samenleving. Diversiteit en Inclusie zijn deel van onze waarden en het is zeker geen windowdressing want het hele bedrijf ademt dit uit. Maatschappelijke thema’s pak je niet enkel aan met een team van veertigers. Je hebt meerdere inzichten nodig van mensen met uiteenlopende achtergronden. Wél leggen we de lat hoog rond tweetaligheid.”

“Van onze 145 medewerkers heeft 1/6 andere roots. In ons diversiteitsplan uit 2015 bepaalden we dat we meer jonge mensen, medewerkers met een migratieachtergrond én mannen wilden. We hebben die quota ook behaald – op de verhouding mannen-vrouwen na. De KBS is binnen de social profit – typisch met een vrouwelijk overwicht – als werkgever nu eenmaal héél erg aantrekkelijk voor vrouwen. De verhouding is nu 26% mannen tegen 74% vrouwen.

We willen ook meer mensen uit de Waalse provincies. We hebben mensen uit Wallonië, maar dat beperkt zich vrij tot Waals-Brabant. Wallonië is belangrijk om lokale antennes uit te bouwen.”

Naast leeftijd en gender zijn ook mensen met een beperking een aandachtspunt geworden. Ann De Mol knikt:

“Niet uitgaan van beperkingen, maar van mogelijkheden is een belangrijk doel. We doen vooral inspanningen voor mensen met een fysieke beperking, maar sollicitanten die maanden inactief waren, bijvoorbeeld door een burn-out, geven we kansen..”

Ann De Mol, Head of HR bij de Koning Boudewijnstichting

DE&I bedrijfsbreed vorm geven

Mogelijke pistes voor een DE&I-beleid worden uitgezet via werkgroepen waaruit voorstellen voortvloeien, licht Ann De Mol toe, die benadrukt dat de hele organisatie die aanpak moet dragen. “We hebben vijf workshops gehouden waaronder een World Café met alle collega’s, om alle ideeën rond diversiteit en inclusie te capteren. Het ging ook over effectief inclusief leiderschap. De hele organisatie wordt betrokken bij de het denkproces rond diversiteit en inclusie. Alle ideeën zijn welkom en worden voorgelegd.
Die verantwoordelijkheid werd vanuit HR geïnitieerd, maar HR moet dat niet allemaal uitvoeren, benadrukt Ann De Mol.

“Diversiteit is één van onze basiswaarden en komt transversaal in al ons thema’s voor. DE&I wordt echt door iedereen gedragen en we hebben enorm gemotiveerde medewerkers die de purpose van deze organisatie 100 procent onderschrijven.”

Ann De Mol, Head of HR bij de Koning Boudewijnstichting

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER