Leiderschapsontwikkeling bij executives

Organisaties groeien als de mensen die er deel van uitmaken groeien. Maar mensen zullen pas groeien als ze ‘op de juiste plek’ zitten. Bij Fenix Consulting helpen ze organisaties om deze plek te ontdekken en bieden ze inzicht in talent, inzetbaarheid en ontwikkelpotentieel van medewerkers. Met innovatieve en valide e-tools brengen ze mensen en data bij elkaar. Talent Intelligence noemen ze dat. Anders gezegd: mensen laten schitteren, teams doen excelleren en op die manier organisaties succesvoller maken voor vandaag en voor de toekomst. In een 3-delige podcastreeks maken we dat concreet.

Ontwikkeling is cruciaal voor iedere medewerker, dus ook voor het directieteam. Ook zij hebben ontwikkelingsnoden. Hier is nog veel taboe rond. Niet bij Child Focus, want daar heeft het voltallige directieteam inclusief de CEO een ontwikkeltraject doorlopen, samen met Fenix Consulting. In de tweede aflevering schuift naast Wim Morbée, Managing Partner bij Fenix Consulting, ook Heidi De Pauw, CEO Child Focus, mee aan. Ze geeft ons inkijk in hoe ze dat ontwikkeltraject ervaren heeft.

We hebben het heel vaak over het belang van ontwikkeling, leiderschap en zelfleiderschap voor medewerkers en leidinggevenden. Maar we horen veel minder verhalen over hoe executives inzetten op ontwikkeling. En assessments op C-level gebeuren minder omdat we ervan uitgaan dat de competenties op het hoogste niveau toch al verworven zijn.

Nochtans, als directieleden zichzelf niet in vraag stellen en niet in vraag gesteld worden, dan loert toxisch leiderschap om de hoek.

En als de directie niet bereid is om naar zichzelf te kijken en niet openstaat voor feedback, dan wordt het heel moeilijk om een open feedbackcultuur te installeren bij je medewerkers en dan wordt de job van CEO of directielid heel eenzaam.

Het kan ook anders! Bij Child Focus is de ontwikkeling van directieleden wel bespreekbaar. Dat leren we van Heidi De Pauw, die al 12 jaar aan het hoofd staat van Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. Toen wijlen Jean-Luc Dehaene in 1997, in de nasleep van de zaak-Dutroux, besloot Child Focus op te richten, wist ze dat ze daar moest werken.

“Jezelf in vraag stellen is op elk niveau van belang”, zegt ze, “zeker op directieniveau. Want op directieniveau blijft veel ‘onzichtbaar’. Directieleden betalen veel geld aan externe coaches en mentoren, maar ook intern moet je in de spiegel durven kijken en met elkaar in gesprek durven gaan. Toen de RVB vroeg om de andere directieleden te evalueren, heb ik daar meteen een externe partner in betrokken. Want ook al is er veel transparantie en vertrouwen in onze organisatie, en ook al omring ik mij met tegensprekers, ik ben me bewust van het feit dat ik zelf ook blinde vlekken heb.”

Wim Morbée:

“Het opzet van onze samenwerking was om een objectief beeld te krijgen van de kwaliteiten van het directieteam en in kaart te brengen waar de ontwikkel noden liggen. We zijn gestart met een 360 graden bevraging en hebben dat gekoppeld aan een assessment. Op basis daarvan is het directieteam met elkaar in gesprek gegaan, werd duidelijk waar ieders ontwikkelpotentieel ligt en hoe feedback onderling kan bijdragen om samen als directieteam verder te geraken.”

Heidi De Pauw:

“Ook op individueel vlak vond ik het heel verrijkend om te leren hoe anderen naar je kijken en in welke mate dat vaak afwijkt van hoe je naar jezelf kijkt. Het gaf ons ook de gelegenheid om als directieteam verder te ontwikkelen. We hebben het rapport voor de Raad van Bestuur als directieteam samen voorbereid. Dat geeft vertrouwen aan de RVB én aan de buitenwereld.

Een van onze strategische pijlers is good governance en goed performant leiderschap tot op niveau RVB en dat is alleen maar haalbaar als er vertrouwen is in elkaar. Samen met de directie de sterktes en ontwikkelpunten in kaart brengen en de bereidheid tonen om dat te delen met collega’s vraagt veel kwetsbaarheid. Maar bij Child Focus is alles bespreekbaar. We hebben zelfs een succession plan voor iedere functie, inclusief de functie van CEO. Ik zie dat niet als bedreiging maar het geeft me net comfort: ik weet zeker dat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd is.”

🎧 Beluister hier de volledige podcast

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER