Koning Boudewijnstichting voert vanaf 1 januari 2024 de vergadervrije vrijdagochtend in

Medewerkers van de Koning Boudewijnstichting krijgen vanaf januari op vrijdagochtend focustijd om zich in dossiers in te werken, te studeren en te innoveren, werk in te halen of even te onthaasten. Wie dat wenst, krijgt focustijd. De stichting hoopt dat deze maatregel een antwoord biedt op de toegenomen stress, bijdraagt tot meer welzijn op het werk en de creativiteit en de inventiviteit van haar 140 medewerkers bevordert.

Uit studies, zo geven de onderzoekers aan, blijkt dat minder tijd om taken uit te voeren en minder autonomie, de sleutelelementen zijn die de werkstress doet toenemen en de betrokkenheid met de collega’s en missie van het bedrijf doet afnemen. Mensen krijgen het gevoel de controle te verliezen.

Biedt de digitalisering een oplossing?

Ja, opdrachten worden eenvoudiger, makkelijker én kunnen sneller worden uitgevoerd. Dit leidt schijnbaar tot meer autonomie. De keerzijde van deze vooruitgang is de druk die medewerkers hierdoor ervaren. De opvolging van de mailbox vraagt een permanente aandacht.

Deze vooruitgang bedreigt m.a.w. het algemeen welbevinden op kantoor. Het is dan ook niet verwonderlijk dat werknemers voorstander zijn van een duidelijk vooraf afgesproken vergadervrij moment. Uit Stories@work (UGent) blijkt dat de voorkeur van de meeste werknemers gaat naar een regime van een halve vergadervrije dag per week.

De Koning Boudewijnstichting heeft daarom beslist om vanaf 1 januari 2024 voor de ganse Stichting vergadervrije vrijdagvoormiddagen in te voeren.

Brieuc Van Damme, CEO:

“De samenleving verandert aan een hoog tempo. De KBS wil in die snel evoluerende samenleving een houvast bieden maar vooral ook een actor van vernieuwing zijn. Mensen en overheden mogen van ons innovatieve inzichten, ideeën en methodes verwachten die de basis vormen van oplossingen. Als “maatschappelijk innovatielab” willen we daarom onze medewerkers met een vergadervrije vrijdagochtend focustijd geven om zich te verdiepen, te lezen, te schrijven, werk in te halen en indien nodig ook even te onthaasten.”

Deze maatregel past binnen de Arbeidsdeal (wet van 3/10/2022).
Na 9 maanden zal de invoering van de vergadervrije vrijdagochtend worden geëvalueerd.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER