Kleinere bedrijven besteden minder tijd aan leren in Nederland

HR-professionals in kleinere bedrijven moeten de ontwikkeling van medewerkers centraal te zetten. Dat is het advies van Joost van der Weide in zijn artikel Bouwstenen van een integrale leercultuur. Wat is nodig in het mkb? dat gepubliceerd is op Tijdschrift voor HRM.

Het creëren van een leercultuur waarin elementen van leren ontwikkelen aanwezig zijn én op elkaar zijn afgestemd, is in kleine en middelgrote bedrijven (mkb*) nog te vaak een bijproduct, vindt hij. En daar ligt dus een mooie taak voor de HR-professional.

Technologische ontwikkelingen dagen mkb-bedrijven uit om (werk)processen continu te verbeteren en structureel te innoveren. Dat vraagt ook om medewerkers die zichzelf continu ontwikkelen, schrijft Van der Weide samen met Luuk Collou, Stijn Visschedijk, Menno Vos en Stephan Corporaal.

Aandacht voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft de potentie om de productiviteit en het innovatievermogen van een bedrijf te verbeteren. Voor de individuele medewerker draagt het bij aan de eigen duurzame inzetbaarheid.

Maar de realiteit is dat veel mensen zich niet ontwikkelen in hun baan.

Meer dan 80% van de medewerkers denkt dat er geen extra scholing nodig is om het huidige werk goed te blijven doen. Het is maar de vraag of hiermee op termijn voldoende wordt voorzien in de behoefte aan nieuwe skills. Vooral in het mkb wordt de urgentie van LLO onvoldoende gevoeld.

De tijd die besteed wordt aan leren en ontwikkelen is in het mkb veel minder dan in grotere bedrijven.

In zijn onderzoek geeft Van der Weide zes bouwstenen die nodig zijn om een leercultuur te ontwikkelen. Zo moet er bijvoorbeeld ruimte en veiligheid zijn om te ontwikkelen, of moet het leiderschap en de organisatie gericht zijn op ontwikkeling. Daarnaast laat Van der Weide zien op welke manier directie, leidinggevenden, HR-professionals en medewerkers de bouwstenen ervaren en vormgeven in de praktijk.

Belangrijk is dat de bouwstenen in samenhang worden gezien. Als dat gebeurt, versterken ze elkaar. De onderzoekers zien dat in veel bedrijven verschillende bouwstenen wel aanwezig zijn, maar dat de samenhang ontbreekt.

Op het gebied van invulling en onderlinge afstemming van deze bouwstenen is dus nog winst te behalen. De HR-professional heeft hierin een belangrijke rol. Daarbij is een meer proactieve rol nodig om leren en ontwikkelen hoger op de agenda te krijgen.

Een schone taak dus voor HR-professionals om ‘development’ als leidend en prominent aspect in het mkb-bedrijf te positioneren. Daarmee krijgen de HR-professionals ook meer de strategische positie in de mkb-bedrijven die ze verdienen.

Het volledige onderzoek Bouwstenen van een integrale leercultuur kan je hier lezen

  • * MKB = midden- en kleinbedrijf (= KMO)

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER