Is er een AI vertrouwenskloof op de werkvloer?

Workday, Inc. publiceert nieuw onderzoek in aanloop naar de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. En daaruit blijkt dat er een AI-vertrouwenskloof is ontstaan op de werkvloer. Hoewel leidinggevenden en werknemers het erover eens zijn dat AI grote kansen biedt voor bedrijfstransformatie, ontbreekt het aan vertrouwen dat AI op verantwoorde wijze zal worden ingezet. Werknemers zijn daarover nog sceptischer dan hun leidinggevenden.

De belangrijkste bevindingen zijn onder meer:

  • 62 %van de leidinggevenden verwelkomt AI. Onder werknemers ligt dit percentage lager: 52 %.
  • 23 % van de werknemers heeft er geen vertrouwen in dat hun organisatie bij de implementatie van AI de belangen van werknemers boven de eigen belangen stelt.
  • 70 % van de leidinggevenden is het erover eens dat AI zo moet worden ontwikkeld dat menselijke beoordeling en tussenkomst gemakkelijk mogelijk is.
  • 42 % van de werknemers is van mening dat hun bedrijf geen duidelijk inzicht heeft in welke systemen volledig geautomatiseerd moeten zijn en welke menselijke tussenkomst vereisen.
  • Drie op de vier werknemers zeggen dat hun organisatie niet meewerkt aan AI-regulering.
  • Vier op de vijf werknemers zeggen dat hun bedrijf nog geen richtlijnen over verantwoord AI-gebruik heeft gedeeld.

Jim Stratton, chief technology officer bij Workday:

“Het valt niet te ontkennen dat AI enorme kansen biedt voor bedrijfstransformatie. Uit ons onderzoek blijkt echter dat leidinggevenden en werknemers geen vertrouwen hebben in en begrip hebben voor de intenties van hun organisatie op het gebied van de inzet van AI op de werkplek. Om deze vertrouwenskloof te helpen dichten, moeten organisaties een alomvattende benadering van AI-verantwoordelijkheid en -beheer hanteren, en beleid ontwikkelen om de juiste balans tussen innovatie en vertrouwen te helpen vinden.”

Dan Cohen, chief information officer en director of operations bij The Amenity Collective:

“Ethische normen bij het gebruik van AI en ML zijn van cruciaal belang voor succes op de lange termijn. Nu we steeds meer AI-technologieën introduceren, richten we ons op het opbouwen van vertrouwen bij klanten en medewerkers. Ons ambitieuze doel is om een cultuur te creëren, in de kern van ons bedrijf, die AI adopteert en elke persoon in ons bedrijf in staat stelt deze te gebruiken om het juiste te doen voor onze klanten. Ik juich de toewijding van Workday toe om het sentiment van leiders en medewerkers te begrijpen en aan te pakken, zodat we kunnen werken aan het dichten van de AI-vertrouwenskloof.”

Gebrek aan vertrouwen in alle niveaus van de beroepsbevolking

Als het gaat om organisaties die AI op verantwoorde wijze adopteren en inzetten, is er een gebrek aan vertrouwen op alle niveaus van het personeelsbestand, vooral onder werknemers. Slechts 62 procent van de leidinggevenden verwelkomt de adoptie van AI in hun organisatie. Hetzelfde aantal heeft er vertrouwen in dat hun organisatie ervoor zal zorgen dat AI op een verantwoorde en betrouwbare manier wordt geïmplementeerd. Op werknemersniveau daalt dat aantal naar respectievelijk 52 procent en 55 procent.

Ook bestaat er onzekerheid onder medewerkers en leidinggevenden dat hun organisatie AI op de juiste manier zal implementeren. 23 procent van de werknemers heeft er geen vertrouwen in dat hun organisatie bij de implementatie van AI de belangen van werknemers boven die van zichzelf stelt. 21 procent van de leidinggevenden deelt dat gevoel.

Menselijke interventie met AI

Leidinggevenden en medewerkers willen menselijke betrokkenheid bij AI-processen, maar weten niet hoe ze dat het beste kunnen doen. 70 procent van de leidinggevenden is het erover eens dat AI zo moet worden ontwikkeld dat menselijke beoordeling en tussenkomst gemakkelijk mogelijk is. Maar, 42 procent van de werknemers is van mening dat hun bedrijf geen duidelijk inzicht heeft in welke systemen volledig geautomatiseerd moeten worden en welke menselijke tussenkomst vereisen.

Eerder onderzoek naar AI in opdracht van Workday bevestigt de zorgen over het vermogen van bedrijven om AI op een verantwoorde en effectieve manier te implementeren: bijna driekwart (72 procent) van de leidinggevenden zegt dat hun organisatie niet over de vaardigheden beschikt om AI en ML volledig te implementeren. Een nog iets hoger percentage (76 procent) geeft aan dat hun eigen kennis van AI- en ML-toepassingen verbeterd moet worden.

Behoefte aan slim AI-beheer met transparantie

Op de vraag om zich een toekomst voor te stellen waarin AI deel uitmaakt van het dagelijks leven, noemt 42 procent van de leidinggevenden en 36 procent van de werknemers organisatorische kaders en regelgeving als het belangrijkst voor het bouwen van betrouwbare AI.

Er is echter een gebrek aan organisatiebrede zichtbaarheid rond AI-regelgeving en -richtlijnen. Drie op de vier werknemers zeggen dat hun organisatie niet meewerkt aan AI-regulering en vier op de vijf zegt dat hun bedrijf nog geen richtlijnen over verantwoord AI-gebruik heeft gedeeld.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER