PARTNERCONTENT

Iedereen leider

Zorgen voor je medewerkers is zorgen voor je business, weet Anna Smets, Director Business Solutions bij Workplace Options. Dat hebben ze bij Randstad Group goed begrepen. Samen met Tine Tytgat, HR Director Randstad Group en Gretel Vlogaert, National Manager Career Development bij Randstad RiseSmart, verkennen we hoe leiderschap intrinsiek verweven is met het welzijn van elke medewerker en van de organisatie.

Goed leiderschap staat bij Randstad Group synoniem voor inclusief leiderschap. Tine Tytgat verduidelijkt: “Onder inclusiviteit verstaan we dat elk individu zich veilig voelt en zichzelf kan zijn in al zijn of haar diversiteit. De volledige populatie heeft daarvoor workshops doorlopen en onze peop-lemanagers hebben onder meer geleerd hoe ze kunnen omgaan met microagressies.”

6 batterijen van welzijn

Tine vervolgt: “Bij Randstad Group verwachten we dat iedere individuele medewerker leiderschap opneemt en vanuit ons HR- en People-beleid proberen we hen daar ook zo veel mogelijk in te empoweren. Centraal in ons HR-beleid staan onze Great Conversations: we verwachten van peoplemanagers dat ze op regel­matige basis meaningful conversations hebben met hun medewerkers. Tijdens die gesprekken kan alles op tafel komen en worden moeilijke thema’s niet uit de weg gegaan. Welzijn loopt daar als een rode draad doorheen. We onderscheiden zes batterijen van welzijn: zinvolheid, sociaal welzijn, financieel welzijn, fysiek welzijn, mentaal welzijn en emotioneel welzijn.

Vanuit HR ondersteunen we onze managers, zodat zij tijdens die gesprekken kunnen werken rond al die aspecten van welzijn. Als we merken dat de vraag de expertise van een peoplema-nager overstijgt, is er hulp mogelijk vanuit HR, vanuit coaching via Risesmart, en kunnen we ook doorverwijzen naar ons Employee Assistance Program (EAP).

Daarnaast houden managers en HR een vinger aan de pols door onze driemaandelijkse engagement survey In Touch. Daarin peilen we via een brede set aan vragen naar het engagement, het aanvoelen rond diversiteit en inclusie, ervaringen rond verandering en verschillende facetten van welzijn. Mede­werkers kunnen feedback geven via vrije invul­velden. Daardoor kunnen we gericht aan de slag met de pijnpunten.”

Inzetten op welzijn door meer employability

Bij Randstad Group zetten ze ook in op een cultuur van leren en ontwikkelen om welzijn te bevorderen, zo ontdekken we. Tine legt uit: “We organiseren (korte) opleidingen die bijdragen tot het verlagen van de werkdruk, denk maar aan korte timemanagement­sessies om je werkdag beter te plannen. Door in te zetten op opleidingen en trajecten, verhogen we de employability en op die manier ook het welzijn van onze medewerkers: we geven hun de mogelijkheid om bij te blijven en zich permanent te ontwikkelen, zodat ze hun inzetbaarheid ook op langere termijn gewaarborgd zien. We willen hun houvast geven, maar ze moeten wel zelf het stuur in handen nemen.”

Iedereen leider

Ook naar de klant toe wordt de filosofie Iedereen kan leiden doorvertaald, zo leren we. Gretel: “Het start met een visie op leiderschap. Vervolgens gaan we op zoek naar hoe iedereen in de organisatie leiderschap ervaart en wat de verwachtingen zijn van elke stakeholder. Leiderschap is voor ons ook persoonlijk leiderschap: dat begint met zelfinzicht en is altijd maatwerk. Ongeacht je rol in de organisatie, moet je weten hoe je in elkaar zit om leiderschap te kunnen tonen, wat je eigen voorkeuren en blinde vlekken zijn, hoe de ander in elkaar zit en hoe je vervolgens het beste in elkaar naar boven kan halen via een positieve connectie, zodat ook de organisatie er beter van wordt. Een organisatie zal meer wendbaar en productief worden door in te zetten op leiderschap, medewerkers zullen meer werkgeluk en ontwikkeling ervaren.”

Luisteren in de vierde dimensie

“We stellen vast dat mensen heel erg in hun hoofd zitten, ook als het gaat over welzijn. We weten wel dat we op tijd moeten gaan slapen, gezond moeten eten en meer moeten bewegen. Maar dat vertaalt zich niet altijd in actie. We proberen mensen te helpen om meer naar hun lichaam te luisteren door hen inzicht te geven in hoe ons brein werkt en hoe ons lichaam reageert op stress.” Anna Smets beaamt dat dat een belangrijke sleutel is voor burn-out preventie, op voorwaarde dat je jezelf als leider de ruimte daartoe gunt. “Proactiviteit is doorslaggevend”, vervolgt Gretel. “We moeten leren luisteren met al onze zintuigen, ook met ons lichaam. Luisteren in de vierde dimensie, noem ik dat.”

Leiderschap is niet eenzaam

“Leiderschap is maatwerk, maar leiderschap hoeft niet eenzaam te zijn. Als organisatie is het daarom belangrijk dat je leiderschap holistisch bena-dert en dat leidinggevenden met elkaar kunnen uitwisselen om te groeien in hun rol”, besluiten Tine, Gretel en Anna.

Staat er een employee assistance programma op je welzijnsmenu?

Steeds meer organisaties bieden hun mede­werkers én hun gezin een Employee Assistance Programma (EAP) aan. Dat is een dienst­verlening die mede­werkers en leiding­gevenden ondersteunt in hun mentaal, emotioneel, fysiek en praktisch welzijn. Daarmee toon je als organisatie dat het welzijn van jouw medewerkers er echt toe doet. Het hele jaar door kunnen medewerkers en leiding­gevenden de klok rond kosteloos terecht bij een team van psychologen en professionals voor een luisterend oor of een helpende hand. De ondersteuning werkt zowel curatief als preventief, en wordt aangeboden voor zowel werkgerelateerde problemen als persoonlijke thema’s zoals stressbeheersing, gezonde voeding, maar evenzeer als men zich zorgen maakt over de kinderen of de partner, die ook zélf contact kunnen opnemen met het EAP. Op die manier ontzorgt het EAP tegelijkertijd het HR-team en de interne dienstverlening, die nu eenmaal niet 24/7 beschikbaar kunnen zijn.

5 tips van Anna Smets, WPO

  1. Iedereen kan leiden, op voorwaarde dat je daar ruimte voor krijgt.
  2. Zorg ervoor dat medewerkers durven en kunnen uitreiken voor hulp.
  3. Durf inzetten op Great Conversations en maak er een gewoonte van.
  4. Als je cultuurverandering wil, moet iedereen mee in het bad.
  5. Drink your own champagne: onderschat nooit het belang van voorbeeldgedrag.
20240312 WVV Randstad 006 min

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER