Het engagement-verdriet van België

11%. Dat is het gemiddeld aantal geëngageerde medewerkers in België.

Ter vergelijking: wereldwijd is dat 23%, in Europa 13%, bij onze noorderburen 14%. Dat blijkt uit het pas verschenen State of the Global Workplace: 2023 Report. Bij ons dus 11%. Om verdrietig van te worden.

Naast de 11% geëngageerde medewerkers in België tellen we ongeveer 75% gewoon tevreden medewerkers en ongeveer 14% niet tevreden medewerkers. Die ‘gewoon tevredenen’ zijn dikwijls wel gelukkig op hun werk. Maar ze lopen niet de extra mile, en gaan dat ook niet doen als ze (nog) meer verdienen. Begrijp je nu waarom ik niet voor de Week van het (werk)geluk ben? Engagement betekent niet gelukkig zijn. Gelukkige medewerkers presteren niet per definitie beter. Als je enkel medewerkerstevredenheid meet of de mate waarin medewerkers gelukkig zijn, dan krijg je geen inzicht in engagement.

Engagement weerspiegelt de betrokkenheid en het enthousiasme van medewerkers in hun werk en werkplek. Medewerkers zijn geëngageerd wanneer aan hun basisbehoeften wordt voldaan en wanneer ze de kans krijgen om bij te dragen, een gevoel van verbondenheid ervaren en kansen krijgen om te leren en te groeien. Organisaties met veel geëngageerde medewerkers zijn dan ook succesvoller dan organisaties die minder geëngageerde medewerkers tellen.

Om dat engagement te verhogen, moet je de manier veranderen waarop je omgaat met je medewerkers:

  • Leer leidinggevenden verbinding maken met hun mensen. Geef hun de tijd, de ruimte en de ontwikkelingsmogelijkheden daarvoor.
  • Waardeer je mensen voor wie ze zijn en voor wat ze doen.
  • Waarderen is ook de harde waarheid durven vertellen.
  • De grootste drijfveer voor geëngageerde medewerkers is de kans zich te ontwikkelen en te groeien. Zet daarop op in.
  • Vervang je Chief Happiness Officer door een Chief Engagement Officer. Maar die heb je eigenlijk al: dat zijn al de leidinggevenden binnen je organisatie.

België bengelt wereldwijd onderaan als het over engagement gaat. Dat is de harde realiteit. Laten we dat niet verbloemen met de voldoening die we putten uit een succesvolle Week van het (werk)geluk. Pak het beleidsmatig aan, niet tijdens een week, maar alle dagen van het jaar.

Waarom beginnen we daar niet nu meteen mee?

+++

LUDO VERSTRAETE heeft bakken ervaring in HR en is gefascineerd door hoe we omgaan met medewerkers. Hij geeft keynotes, workshops en bracht dit najaar een boek uit over waardering op de werkvloer.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER