(H)eerlijk: Diversiteit & inclusie

In haar boek The Dark Side daagt professor Peggy De Prins HR-professionals uit om ook de donkere kanten in ons vakgebied te benoemen. Enkel zo is echte verandering mogelijk. Plichtsbewust neemt Tom Jonkers, Manager Talentwerving- en ontwikkeling bij Argenta, de handdoek op om het maandthema (h)eerlijk te benaderen.

Elke organisatie zet diversiteit en inclusie vandaag hoog op de agenda. Omdat het moet, omdat de publieke opinie ons dat vraagt. Geluk-kig willen veel organisaties dat ook. Bij Argenta doen we het op onze eigen authentieke manier. Zonder quota en zonder minderheids-groepen te bevoordelen. Maar door een organisatie te creëren waarin iedereen aangemoedigd wordt om zichzelf te zijn én net dat bij anderen te omarmen.

Natuurlijk verliezen ook wij energie om kandidaten uit minderheidsgroepen duidelijk te maken dat we hen niet weerhouden omwille van louter objectieve redenen. Ook wij vergeten te tonen wat we evident vinden, maar wat voor anderen het broodnodige signaal van ons inclusieve karakter kon zijn. Maar ik prijs me gelukkig met ons divers medewerkersveld en de manier waarop we met elkaar omgaan.

D&I draait daarnaast ook om het verrijken van een cultuur. Het kan iets toevoegen wat we nog niet hebben. En dat is niet evident. Zo trokken we heel wat nieuwe Argentanen met een diverse achtergrond aan die wisten dat Argenta, ondanks veel goede wil, er niet altijd in slaagt grote veranderingen doortastend door te voeren. Sommigen werden net daardoor aangetrokken. Zij werden pioniers en ambassadeurs van snedige en doortastende veranderingen. Maar naar hun aanvoelen kregen ze de kar niet (snel) genoeg gedraaid. Ze vertrokken omdat ze aanliepen tegen dat wat we net poogden te veranderen. Als ik eerlijk ben, was ik teleurgesteld: de keuze voor diversiteit leek niet te werken. Maar het omgekeerde is waar. Wij voelen hun impact, en zij bleven vooral zichzelf, zonder interpersoonlijk gevolg. Dat is diversiteit. Heerlijk toch?

D&I verschilt niet zoveel van psychologische veiligheid. In een inclusief of psychologisch veilig team kan je een fout maken, het niet eens zijn, dingen vanuit een andere invalshoek bekijken, of feedback geven, zonder interpersoonlijk gevolg. Enkel dan is verandering echt mogelijk.

Dus we zetten diversiteit en inclusie hoog op de agenda. Omdat het moet, omdat we het willen én omdat het impact genereert. We balanceren constant, met vallen en opstaan, op zoek naar een evenwicht tussen wat werkt voor de organisatie én voor het individu.

Deze gastblog werd geschreven door Tom Jonkers, Manager Talentwerving- en ontwikkeling, hij had nooit gedacht in de financiële sector te werken. Tot hij besefte dat hij bij Argenta altijd zichzelf kan zijn…

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER