Geld maakt (steeds meer) gelukkig!

Het is “ça va”, dat blijkt uit het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent en verzekeraar NN. De Belg geeft zijn leven gemiddeld een score van 6,64 op 10 op de geluksladder, min of meer het geluksniveau van voor de coronacrisis. Opvallend is dat financiële tevredenheid voor het eerst de belangrijkste parameter voor geluk blijkt.

“Geld maakt niet gelukkig, horen we vaak, maar uit onze bevraging blijkt het tegendeel: financiële tevredenheid is de belangrijkste factor voor geluk”.

Lieven Annemans

“Ça va”, Belg geeft geluk een 6,64 op 10

Het is “ça va”, dat blijkt uit de meest recente bevraging van het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent en verzekeraar NN. De Belg geeft zijn leven gemiddeld een score van 6,64 op 10. Daarmee komt het geluksniveau van de Belg na bijna vier jaar terug op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis.

“Het lijkt op het eerste gezicht misschien niet zo, maar een score van 6,64 is vrij goed nieuws”, aldus Sara Claes, doctoraatstudent aan de UGent. “De voorbije vier jaar stond de wereld op zijn kop. Niet enkel de pandemie, maar ook de inflatie, de energiecrisis en de verschillende oorlogen, hebben onze samenleving drastisch beïnvloed. Ondanks al die factoren is de Belg opnieuw zo goed als even gelukkig als voor de pandemie. Al moeten we er ook niet al te enthousiast over doen: die stabilisatie is goed maar het kan zeker beter dan een ‘dikke zes’.”

Geld maakt (steeds meer) gelukkig

Er zijn heel wat elementen die bijdragen aan geluk, maar vandaag de dag blijkt de financiële tevredenheid een belangrijke invloed uit te oefenen op het algemeen geluksgevoel. “Geld maakt niet gelukkig, horen we vaak”, aldus Lieven Annemans. “Uit onze bevraging blijkt dat we dat moeten nuanceren: tevredenheid met de financiële situatie en gemoedrust zijn de belangrijkste bouwstenen van geluk. Dit was 4 jaar geleden, voor de uitbraak van de pandemie ook zo. Echter, waar gemoedsrust toen het meest doorslaggevend was, blijkt dat nu financiële tevredenheid te zijn.”

Ondanks de toegenomen inflatie blijkt de Belg tegenwoordig meer tevreden te zijn met zijn financiële situatie. Voor de pandemie scoorde tevredenheid met de financiële situatie een gemiddelde van 5,94 en in 2024 ligt dat significant hoger met 6,2.

Doctoraatstudent Sara Claes:

“Het is belangrijk hier te noteren dat het gaat over de mate waarin men tevreden is met zijn of haar financiële situatie. Die tevredenheid houdt een vergelijking in, bv. met anderen, of met vroeger, … Toch kunnen we de financiële tevredenheid van de Belgen niet bepaald hoog noemen. Ook een recente bevraging bij Vlaamse kiezers illustreerde dat er ruimte is voor verbetering aangezien veel van de kiezers bezorgd zijn over de koopkracht en de economie van ons land.”

De top 5 factoren die het meeste invloed uitoefenen op ons geluk wordt vervolledigd met gemoedsrust, gezondheid, het al dan niet leiden van een zinvol leven en de slaapkwaliteit.

Zelfstandigen vormen gelukkigste beroepsklasse

Zelfstandigen blijken niet enkel hun werk maar ook hun geluk in eigen handen te nemen. Met een score van 6,98 vormen ze de gelukkigste beroepsklasse.

Prof. Dr. Lieven Annemans:

“In ons onderzoek zien we verschillende factoren die daaraan bijdragen. Vergeleken met andere beroepsklassen, geven zelfstandigen vaker aan een zinvol leven te leiden. Ze ervaren gemiddeld ook meer betrokkenheid of warme relaties met anderen dan de andere beroepsklassen, en – misschien enigszins verrassend – ook op vlak van gemoedsrust scoren ze hoger.”

Tegelijk is het essentieel dat zelfstandigen ook het gevoel hebben dat ze af en toe de druk van de ketel kunnen halen. Zelfstandigen die het gemakkelijk vinden om vakantie te nemen, scoren ook hoger op vlak van geluk. Echter, 30% van de zelfstandigen geeft aan moeilijk vakantie te kunnen nemen. Bovendien werkt ongeveer 35% van de zelfstandigen meer dan 5 dagen per week en 9,5% werkt zelfs 7 op 7. Ook hier is er dus nog ruimte voor verbetering.

+++

Over het onderzoek

Hoe gelukkig is de Belg? Wat bepaalt ons geluk? Zijn senioren vandaag gelukkiger dan adolescenten? Wat is de relatie tussen persoonlijkheid en geluksgevoel? Wat is de impact van goede sociale relaties? Is de Belg klaar voor een lang en gelukkig leven?

Al sinds 2017 analyseert het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek van de UGent en levensverzekeraar NN wat de Belg gelukkig maakt en hoe we dit geluk kunnen bevorderen in onze samenleving.

In januari 2024 werd een nieuwe bevraging afgenomen bij een representatieve steekproef van 1.536 Belgen. Zoals steeds zijn de deelnemers representatief voor leeftijd, geslacht, regio, en beroepscategorie.Deze recente bevraging liet toe een bilan te maken van de voorbije 4 jaren.

Uniek aan het onderzoek is dat het in volledige anonimiteit gebeurde. Geluk kan immers een gevoelig thema zijn en dan is het belangrijk dat men bij een bevraging zichzelf kan zijn en naar waarheid alle vragen beantwoordt.

>> Meer informatie over het onderzoek: www.gelukkigebelgen.be

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER