Duidelijk omikroneffect op aantal zieke werknemers

Belgische werknemers waren ruim 50% vaker kort afwezig wegens ziekte in januari 2022 dan in dezelfde maand in 2019. Dat berekende Securex: “We stellen een duidelijk omikroneffect vast op de werkvloer: werknemers waren ruim 50% vaker kort afwezig door ziekte in januari 2022 dan in dezelfde maand in 2019. Ten opzichte van januari 2021 spreken we zelfs van bijna 80% meer”, zegt Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex.

Het aantal kortdurend afwezigen door ziekte lag in januari van dit jaar 51,2% hoger dan in januari 2019 (3,88% vs. 2,56%). Ten opzichte van januari 2021 spreken we zelfs van bijna 80% meer. Dankzij de lockdown lag het kortdurend absenteïsme wegens ziekte toen een stuk lager (2,2%).

Klassiek ligt het korte ziekteverzuim elk jaar in december lager dan in oktober en november, waarna het opnieuw stijgt in januari: hier spelen wellicht de vakantieperiodes een rol in. Ook in december 2021 was dit het geval, maar toch lag het aantal korte afwezigheden toen al significant hoger dan in dezelfde maand van het historisch lage jaar 2020 (+61%) én van het ‘normale’ jaar 2019 (+18,5%).

Securex stelde voor januari 2022 een stijging van 44,5% van het aantal korte afwezigheden vast ten opzichte van de voorgaande maand december 2021. Ter vergelijking: in januari 2020 bedroeg die stijging 20,5% ten opzichte van december 2019.

Hoewel bedienden tijdens de voorbije periode verplicht vier dagen per week moesten thuiswerken als hun job het toeliet, noteert Securex ook bij hen een sterke stijging van het aantal korte afwezigheden in de voorbije maand januari. Bij bedienden was er een stijging van 49% ten opzichte van december 2021; bij arbeiders 44%.

Elisabeth Van Steendam, Wellbeing Manager bij Securex: “We kunnen dus wel vermoeden dat de meeste besmettingen in de privésfeer of via de kinderen plaatsvinden. Toch is blijven inzetten op telewerk tijdens een volgende coronagolf nodig, anders zal het aantal korte afwezigheden bij bedienden nog hoger liggen. Een eerdere studie van Securex toont aan dat telewerk het kort absenteïsme met ruim een kwart vermindert. Het is onmogelijk om besmettingen volledig uit te sluiten, dus moeten werkgevers blijvend aandacht hebben voor de gezondheid van hun medewerkers. Ook voor de collega’s die niet besmet geraken, want zij hebben meer stress wanneer ze taken van afwezige collega’s moeten overnemen.”

Arbeiders werden tot slot beduidend vaker getroffen door kort absenteïsme dan bedienden (respectievelijk 4,9% en 3,2% kort absenteïsme in januari 2022). Ten opzichte van het coronavrije januari 2019 noteert Securex bij arbeiders een stijging van 62,8% en bij bedienden een stijging van 45%.

Deze resultaten zijn indicatief en gebaseerd op recente data van het sociaal secretariaat van Securex.
De steekproef telt 21.981 ondernemingen en 153.909 werknemers in de privésector. Er zijn enkel belastingplichtige werknemers opgenomen die volledig onderworpen zijn. Studenten maken dus geen deel uit van de steekproef. Ook flexi-jobs en werknemers op forfait of fooien zijn niet opgenomen. De ondernemingen tellen maximum 1000 werknemers.  Onder ‘beschikbare tijd’ verstaan we het totaal van de te presteren en de niet te presteren tijd. Voorbeelden van niet te presteren tijd zijn verlof en feestdagen, thematische verloven en overuren. Belangrijk: het aantal uren (tijdelijke) werkloosheid werd niet opgenomen in de totale beschikbare tijd.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER