Dit zijn de 5 strategische prioriteiten voor HR

Wat zijn de HR-prioriteiten van de Belgische werkgevers voor 2024? Dat is de vraag die ManpowerGroup in zijn Workforce Trend Survey (1) stelde aan werkgevers in België.

Sébastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux:

Meer dan ooit moet de mens centraal staan in de benadering van bedrijven. Werknemers en kandidaten zoeken betekenis en een nieuwe relatie met werk. Werkgevers die aan deze verwachtingen kunnen voldoen, zullen niet alleen in staat zijn om talent aan te trekken en vast te houden, maar ook om hun prestaties te verbeteren.”

Dit zijn de 5 strategische prioriteiten:

Quit quitting

De internationale trend van ‘quiet quitting’ baart 67% van de bedrijven zorgen en staat daarmee op de 1ste plaats. ‘Quiet quitting’ betreft werknemers die besluiten hun betrokkenheid bij het werk te verminderen, zelfs tot het absolute minimum, in plaats van ontslag te nemen of op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Dit gedrag kan betrekking hebben op werknemers van alle leeftijden, met verlies van motivatie, dicht bij een burn-out staan, hun mentale gezondheid willen behouden of op zoek zijn naar een balans tussen werk en privé die aan hun verwachtingen voldoet. In dit verband weigeren ‘quiet quitters’ verantwoordelijkheden die niet in hun functieomschrijving staan of om te reageren op onverwachte verzoeken. Om dit fenomeen tegen te gaan, moeten werkgevers diepgaande maatregelen nemen om betekenis aan het werk te geven en de betrokkenheid van hun werknemers te versterken.

Rekrutering

Volgens de laatste cijfers van ManpowerGroup wordt 74% van de Belgische werkgevers getroffen door een tekort aan talent, en heeft één op de vier werkgevers grote moeite om vacatures in te vullen. Het is dan ook niet verrassend dat de rekrutering van gekwalificeerde profielen op de tweede plaats staat in de prioriteitenlijst, met een score van 63%. Bovendien blijft de vacaturegraad – het aantal vacatures ten opzichte van het totale arbeidsplaatsen binnen het bedrijf – elk kwartaal stijgen en nadert het de 5% in België (4,72% in het derde kwartaal van 2023, of 198.724 banen volgens StatBel(2).

Welzijn

Het welzijn van werknemers staat op de derde plaats. Sinds COVID-19 zijn bedrijven nog steeds op zoek naar een nieuw evenwicht in een hybride werkorganisatie waarin de relaties complexer zijn geworden. In deze nieuwe omgeving zijn welzijn op het werk en fysieke & mentale gezondheid een echte prioriteit geworden, zowel op het gebied van ziektepreventie en -verzuim als op het gebied van verbetering van de arbeidsomstandigheden en de algehele levenskwaliteit.

Diversiteit & inclusie

De aanwezigheid van initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie staat op de vierde plaats voor 59% van de werkgevers, wat ook de groeiende relevantie van dit thema laat zien voor het creëren van werkplekken die gelijke kansen bieden voor alle personen.

Groene transitie

Vandaag, en nog meer in de nabije toekomst, zullen bedrijven moeten aantonen dat ze zich inzetten voor het klimaat om talent aan te trekken en te behouden, vooral de Gen Z. Het is dan ook niet verrassend dat 58% van de werkgevers het thema van de groene transitie in hun prioriteiten voor 2024 heeft opgenomen, dit komt tot slot op de vijfde plaats.

Daarnaast zijn de andere items op de HR-agenda 2024:

  • de optimalisatie van tijdelijke werknemers (57%),
  • het behouden of opnieuw in dienst nemen van oudere werknemers (57%),
  • het vasthouden van talent (56%), de dreiging van een recessie (56%),
  • het beleid voor werken op kantoor (54%),
  • ‘The Great Resignation’ (53%),
  • de overgang naar AI/technologie (52%)
  • en gedwongen ontslagen als gevolg van moeilijke economische omstandigheden (50%).

+++

De ‘ManpowerGroup Workforce Trends Survey’ werd uitgevoerd in het kader van de Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten (ManpowerGroup Employment Outlook Survey – MEOS) voor het 1e kwartaal van 2024 in october 2023 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 40.000 werkgevers (waarvan 525 in België) uit de openbare sector en de privésector in 41 landen en gebieden.

Statbel : vacatures op de arbeidsmarkt : https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/vacatures-op-de-arbeidsmarkt

BENL Key Drivers HR Strategies 2024

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER