Alcohol en drugs op de werkvloer

Iedereen kan te maken krijgen met met problematisch alcohol- en drugsgebruik. Om het bewustzijn rond de gevolgen van alcoholgebruik te verhogen werd Tournée Minérale in het leven geroepen. Hierbij wordt in de maand februari geen alcohol gedronken. Gedurende deze periode wordt ook specifieke aandacht besteed aan bewustmaking over de gezondheidsimpact van alcohol. Securex staat stil bij de regelgeving rond alcohol en drugs op de werkvloer.

Invloed van alcohol en drugs op de werkvloer

Problematisch alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer kan een nadelige invloed hebben op de bedrijfsvoering. Het kan leiden tot afwezigheid, te laat komen, verminderde prestaties of conflicten met collega’s.

Om mogelijke problemen te voorkomen of snel te kunnen handelen wanneer ze zich voordoen, is het voor werkgevers verplicht om een alcohol- en drugspreventiebeleid in te voeren. Deze verplichting vloeit voort uit CAO nr. 100.

Het ontwikkelen van een alcohol- en drugsbeleid bestaat uit 2 fasen.

Fase 1: Verplichte Intentieverklaring

Binnen het arbeidsreglement is een verplichte intentieverklaring geïntegreerd, op maat van de specifieke kenmerken van de onderneming waarin de werknemer actief is. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op de bedrijfsactiviteiten, de veiligheidsfuncties van de werknemers, en de omvang van de organisatie. In deze verklaring vindt de werknemer de hoofdlijnen en doelstellingen van het alcohol- en drugspreventiebeleid overzichtelijk terug.

Werknemers dienen ten minste bewust gemaakt te worden van:

  • De effecten van het gebruik van alcohol en drugs.
  • Informatie omtrent het preventieve alcohol- en drugsbeleid binnen de organisatie.
  • De beschikbare bijstandsmaatregelen waar werknemers een beroep op kunnen doen.

Fase 2: Facultatieve maatregelen binnen een onderneming

Een onderneming kan er ook voor kiezen om werknemers gericht te informeren over alcohol- en drugsgebruik, het gebruik ervan te verbieden of te controleren, of specifieke procedures vast te stellen. In het geval dat een ondernemingen opteert voor deze aanpak, is het vereist een gedetailleerde intentieverklaring op te stellen. Deze gedetailleerde intentieverklaring dient vervolgens te worden geïntegreerd in het arbeidsreglement, zodanig dat de werknemer hiervan op de hoogte is.

De regels en procedures die worden opgesteld omtrent alcohol- en drugsgebruik moeten altijd de volgende 5 basisprincipes bevatten:

  1. Preventie (modellen en procedures om drugs- en alcoholgebruik te voorkomen)
  2. Regels en akkoorden over het gebruik van drugs en alcohol tijdens de werkuren
  3. Procedures voor het aanpakken van problematisch gedrag door drugs- en alcoholgebruik
  4. Procedures die voorzien in zowel aangekondigde als niet-aangekondigde tests
  5. Hulp en bijstand aan werknemers die een probleem hebben

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER