1 op de 7 medewerkers geconfronteerd met pesterijen op het werk

Pesten op het werk blijft een niet te onderschatten probleem. Uit een bevraging van externe preventiedienst Liantis bij meer dan 8.302 medewerkers, gaf 14,2% aan dat ze in 2022 geconfronteerd werden met pesterijen door collega’s of leidinggevenden. Dat aantal blijft – jammer genoeg – even hoog als in 2021 en 2020.

Pesterijen door collega’s of leidinggevenden

Als externe preventiedienst ondersteunt Liantis bedrijven en organisaties bij het uitvoeren van risicoanalyses op de werkvloer. Zo brengt ze bijvoorbeeld ook psychosociale risico’s in kaart. Bedrijven in ons land zijn zelfs verplicht om dit te doen. In 2022 bevroeg Liantis 8.302 medewerkers over psychosociaal welzijn op de werkvloer. Vervolgens gaf Liantis de bewuste bedrijven en organisaties concreet advies over eventuele actiepunten.

In 2022 zei maar liefst 14,2% – of 1 op de 7 bevraagde medewerkers – dat ze het afgelopen jaar geconfronteerd werden met pesterijen op het werk door collega’s of leidinggevenden. Er werd geen definitie gegeven van ‘pesterijen’. De inschatting bleef dus bij de respondenten zelf. Het aandeel blijft stabiel met de voorgaande jaren: 14,2% in 2021 en 14,6% in 2020.

“De vaststelling dat veel werknemers aangeven dat ze te maken hebben met pesterijen, kan zeker ook te maken hebben met het feit dat mensen zulke zaken sneller rapporteren. We merken dat medewerkers – gelukkig – beter en sneller hun weg vinden als ze zich niet oké voelen”, vertelt Evy Sadicaris, experte psychosociaal welzijn bij Liantis. “Wat als pesten ervaren wordt, is voor iedereen verschillend. Het is dus belangrijk dat mensen signaleren aan collega’s of leidinggevenden wanneer iets voor hen grensoverschrijdend is.”


Er lijken weinig verschillen te bestaan in de rapportage tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden. Tussen mannen en vrouwen bestaat er wel een minimaal verschil. Mannen geven iets vaker (15,8%) aan dat ze geconfronteerd werden met pesterijen op het werk dan vrouwen (13,08%).

Wat kunnen medewerkers en werkgevers ondernemen?

Volgens Liantis is het zeer belangrijk dat mensen niet blijven zitten met dit soort psychosociale problemen. Bovendien bestaat er een concreet stappenplan dat medewerkers kunnen volgen wanneer ze het gevoel hebben dat ze geconfronteerd worden met pesterijen.

“In de eerste plaats is het aangeraden om hiermee naar een collega of leidinggevende te stappen. Kan dit niet? Dan kan je steeds bij je hr-verantwoordelijke, interne vertrouwenspersoon of je werkgever terecht. Heb je het gevoel dat dit ook niet kan? Weet dan dat je werkgever sowieso aangesloten is bij een externe preventiedienst die jou hierin kan ondersteunen. De contactgegevens van de externe preventiedienst waarbij je werkgever aangesloten is, vind je terug in je arbeidsreglement”, vertelt Evy Sadicaris.

Ook werkgevers zelf kunnen actie ondernemen om preventief pestgedrag te voorkomen. “Creëer in de eerste plaats een klimaat waar grensoverschrijdend gedrag geen of zo weinig mogelijk kans maakt. Vaak start een conflict met een meningsverschil waar te weinig over gecommuniceerd wordt. Streef daarom naar een open cultuur waar mensen in dialoog kunnen gaan met elkaar, waar geluisterd wordt en waar gezocht wordt naar oplossingen”, aldus Evy Sadicaris.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER