Werkgeluk neemt toe met leeftijd

Uit recent onderzoek van Antwerp Management School, Next Generation Work onder leiding van professor arbeidspsychologie Kathleen Vangronsvelt en Sr. Onderzoeker Eva Geluk naar de impact van disruptieve gebeurtenissen op werk, blijkt dat werkgeluk in een stijgende lijn omhoog gaat naarmate werknemers de leeftijd van 40 bereiken.

Dit positieve patroon contrasteert met de bevindingen dat werkende twintigers en dertigers minder geluk ervaren op het werk. Deze resultaten komen voort uit een uitgebreide enquête waarbij verschillende leeftijdsgroepen werden ondervraagd over hun werkgeluk en mentale gezondheid. Het onderzoek kwam tot stand dankzij de steun van Indiville, B-Tonic & SD Worx.

Werkgeluk stijgt vanaf 40 jaar

Het onderzoek wijst uit dat oudere werknemers een optimistischere kijk hebben op hun werk. Bijvoorbeeld, maar liefst 63% van de 60-plussers gaf aan ‘s ochtends zin te hebben om aan het werk te gaan, vergeleken met 45% van de twintigers en 42% van de dertigers.

Ook voelen oudere werknemers zich sterker en fitter op het werk, waarbij respectievelijk 68% van de 60-plussers, 52% van de veertigers en 50% van de vijftigers aangaven zich fit en sterk te voelen. Hoewel de dertigers op dit vlak iets lager scoorden (44% akkoord), deden ze het beter dan de twintigers (34% akkoord).

Het is belangrijk op te merken dat de zinvolheid van het werk geen invloed lijkt te hebben op het verschil in werkgeluk tussen de leeftijdsgroepen. Ongeveer 75% van de respondenten, ongeacht hun leeftijd, ervaart hun werk als zinvol.

Het verschil in werkgeluk lijkt eerder voort te komen uit de verhouding tot werk en persoonlijke prioriteiten.

Tussen 30 en 40 is de ‘spitsuurleeftijd’ bij uitstek

Professor Kathleen Vangronsvelt wijst erop dat dertigers het moeilijker lijken te hebben. Hoewel werk een centrale rol speelt in hun leven, vergelijkbaar met oudere collega’s, hebben ze minder zin om ‘s ochtends aan het werk te gaan, net als de twintigers.

Vangronsvelt suggereert dat deze uitdagingen mogelijk te maken hebben met de drukke levensfase waarin dertigers zich bevinden, met onder andere verantwoordelijkheden zoals jonge kinderen, het kopen en verbouwen van een huis, en het streven naar een succesvolle carrière. De leeftijd tussen 30 en 40 jaar wordt vaak beschouwd als een uitdagende periode in het leven.

Leeftijdsverschil vertaalt zich ook in afwezigheid om mentale redenen

Een ander opvallend resultaat van het onderzoek is het verband tussen leeftijd en afwezigheid om mentale redenen. Ongeveer één op de drie dertigers (31%) geeft aan de afgelopen drie jaar afwezig te zijn geweest vanwege stressgerelateerde klachten, een burn-out, depressie of angststoornis, waarvan de helft (14%) langer dan een maand. Dit percentage neemt af naarmate de leeftijd stijgt, met één op de vier veertigers (25%) en één op de vijf vijftigers (20%) en zestigers (20%) die om dezelfde redenen afwezig waren.

Professor Stijn Baert benadrukt dat deze cijfers vragen om doortastende preventiemaatregelen met betrekking tot burn-out. Terugkeren na een burn-out brengt vaak extra uitdagingen met zich mee, zoals verminderde promotiekansen en het stigma dat ze als minder goede leiders worden gezien. Baert pleit voor preventiebeleid dat gebaseerd is op succesvolle initiatieven in Noordelijke landen, waarbij veelbelovende maatregelen op kleine schaal worden getest met goede controle- en experimentele groepen.

Eva Geluk, een expert op het gebied van werkgeluk, wijst op de mogelijkheden om de situatie te verbeteren wanneer werknemers na afwezigheid terugkeren naar het werk. Het is essentieel om leidinggevenden en collega’s bewust te maken van mentale gezondheid en het doorbreken van stigma’s. Gelukkig blijkt uit ander onderzoek dat de meerderheid van de leidinggevenden terugkerende werknemers nog steeds als capabel beschouwt en gelooft dat ze nieuwe dingen kunnen leren. Dit biedt een positieve basis voor organisaties om het stigma verder te verminderen.

Hoewel dertigers zich niet per se minder mentaal gezond voelen dan hun oudere collega’s, is het belangrijk om de cijfers in perspectief te plaatsen. Hoewel 64% van de dertigers aangeeft zich over het algemeen mentaal gezond te voelen, geeft bijna 1 op de 5 dertigers (17%) aan dit niet te ervaren. Ook 1 op de 7 veertigers (14%) en 1 op de 8 vijftigers (12%) geeft aan zich niet mentaal gezond te voelen. Dit benadrukt het belang van het bieden van ondersteuning en begrip voor collega’s die mogelijk mentaal gezondheidsproblemen ervaren.

Werkdruk en balans werk/privé belangrijkste redenen afwezigheid stress

De redenen voor afwezigheid omwille van stress zijn van cruciaal belang om beter inzicht te krijgen in de uitdagingen waar werknemers mee te maken kunnen krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat zowel werkdruk als de balans tussen werk en privé de belangrijkste factoren zijn die worden genoemd. Maar liefst 91% van de respondenten gaf aan dat werkdruk een belangrijke of zeer belangrijke reden is voor hun afwezigheid. Daarnaast werd de privésituatie op zichzelf, een tekort aan steun van leidinggevenden en conflicten op het werk door 81% van de respondenten als belangrijke redenen genoemd.

Deze bevindingen benadrukken het belang van het aanpakken van deze specifieke uitdagingen op de werkplek. Het creëren van een gezonde werkomgeving waarin werkdruk wordt verminderd en er aandacht is voor de balans tussen werk en privé kan een significante impact hebben op het werkgeluk en de mentale gezondheid van werknemers.

Het bieden van ondersteuning aan werknemers in hun privésituatie en het bevorderen van een positieve en ondersteunende werkcultuur zijn cruciale stappen om stressgerelateerde afwezigheid te verminderen en het welzijn van werknemers te bevorderen.

+++

Het onderzoek benadrukt dat werkgeluk geleidelijk toeneemt naarmate werknemers ouder worden. Hoewel er uitdagingen zijn, biedt het inzicht in de specifieke behoeften van verschillende leeftijdsgroepen mogelijkheden voor organisaties om het welzijn van hun werknemers te bevorderen. Door maatregelen te nemen ter preventie van burn-out, het creëren van een ondersteunende werkomgeving en het bevorderen van open gesprekken over mentale gezondheid, kunnen werkplekken een positieve en florerende omgeving creëren voor werknemers van alle leeftijden.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER