Wat zijn de fiscale gevolgen van een studentenjob?

Een student die bijverdient, je kan het alleen maar aanmoedigen. Maar waar hou je als werkende student en ouder best rekening mee? Met de zomervakantie voor de deur is het de moeite waard om de balans op te maken. Want het toegestane aantal uren voor een studentenjob is gestegen van 475 naar 600 uur.

Blijven studenten ten laste van hun ouders als ze een studentenjob hebben?

Om als ten laste te worden beschouwd, moeten (werkende) studenten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Ze moeten deel uitmaken van het huishouden van hun ouders op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin ze hun inkomen verdienen. Om ten laste te zijn van hun ouders voor het aanslagjaar 2024 (d.w.z. voor het inkomstenjaar 2023), moeten zij deel uitmaken van hun huishouden op 1 januari 2024. Is de student tijdelijk weg van de gezinswoning om studieredenen (bijv. door in de week op een studentenkot te verblijven) dan wordt die nog steeds als deel van het huishouden beschouwd.
  • Geen vergoeding ontvangen die beroepskosten voor de ouders vormen. Neem bijvoorbeeld een student die zijn ouders tijdens de vakantie helpt in de familieslagerij. Het loon dat hij ontvangt, wordt gezien als beroepskosten voor zijn ouders. Hij kan hierdoor niet langer worden beschouwd als ten laste.
  • Het jaarinkomen van de student mag een bepaald bedrag niet overschrijden. Dit bedrag verschilt naargelang de ouders samen of afzonderlijk worden belast. In 2023 is het maximale bruto belastbare inkomen € 4.775,00 (€ 6.900,00 als het inkomen wordt ontvangen door een student die ten laste is van een ouder die voor belastingdoeleinden als alleenstaande ouder wordt beschouwd). Met sommige inkomsten wordt geen of slechts gedeeltelijk rekening gehouden bij het bepalen van dit plafond (bijv. gezinstoelagen, studiebeurzen, enz.).

Betalen studenten belasting?

Zoals alle mensen die belastingen moeten betalen, genieten studenten een “belastingvrij deel van hun inkomen”. Hiervoor worden ze dus niet belast en voor 2023 is dit belastingvrije deel van het inkomen € 10.160 netto. Onder dit bedrag is dus geen belasting verschuldigd.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER