War for talent (tijdelijk) bekoeld, maar arbeidskrapte blijft

De war for talent lijkt een beetje bekoeld: twee op de drie bedrijven hebben er vertrouwen in dat ze hun beste werknemers in 2024 zullen kunnen behouden. Dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar, toen slechts 30% optimistisch was over het behoud van de beste medewerkers.

Ook op het vlak van rekrutering zijn de Belgische ondernemingen positiever dan de voorbije jaren: bijna acht op de tien verwacht in 2024 mensen te zullen aanwerven, de voorbije jaren waren dat er slechts zeven op de tien. Dat blijkt uit het jaarlijkse werkgeversonderzoek bij meer dan 500 Belgische bedrijven van Acerta Consult.

War for talent woedt minder hevig

De voorbije jaren woedde de oorlog om de beste talenten aan te trekken volop op onze krappe arbeidsmarkt. Die onderlinge concurrentie tussen bedrijven lijkt nu wat weggeëbd. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging die Acerta Consult door Indiville laat uitvoeren bij meer dan 500 Belgische ondernemingen. 62% van de werkgevers gaat ervan uit dat ze in 2024 hun beste werknemers kunnen behouden. Dat is een verdubbeling van de prognose die werkgevers stelden in 2023.

Toen was slechts 30% er gerust in hun beste mensen te kunnen houden. Dat de war for talent bekoeld is, betekent niet dat de arbeidskrapte weg is. Nog steeds vrezen bijna vier op de tien ondernemers dat ze goeie medewerkers zullen zien vertrekken. Vooral een te hoge werkdruk (39%), een gebrek aan doorgroei- en opleidingskansen (39%) en te hoge loonsverwachtingen zijn de belangrijkste redenen waarom de beste talenten bedrijven zouden verlaten, zo blijkt uit het onderzoek.

CCaroline Dupont Photography 231121nr101138 min

Hannelore Van Meldert, business director Talent van Acerta Consult:

“De krappe arbeidsmarkt blijft een realiteit. Maar dat werkgevers nu blijkbaar meer vertrouwen hebben in retentie van werknemers dan de voorbije jaren, is een goede zaak. Wat opvalt is dat de factoren die werkgevers aangeven als mogelijke redenen voor vertrek nu minder gaan over het heden (het loon, de werkdruk) en meer over de toekomst (doorgroeimogelijkheden voor de werknemer, vertrouwen dat het goed blijft gaan in de onderneming). Het gaat dus over welke toekomst de organisatie voor zichzelf ziet en hoe ze de werknemers daarbij betrekt. Het wordt dus voor ondernemingen belangrijker dan ooit om in te zetten op duurzame loopbanen. Dat gaat over carrièrepaden met aandacht voor welzijn, ruimte voor groei, zekerheid over de toekomst, een relevante jobinvulling en een gezonde work-life balans.”

Bedrijven positief over tewerkstelling

Naast de positieve verwachtingen op het vlak van retentie, zijn de Belgische ondernemers ook optimistisch over de tewerkstelling in hun bedrijf in 2024. Bijna acht op de tien (79%) verwacht in 2024 mensen te zullen aanwerven. Dat is een duidelijke toename in vergelijking met de voorbije jaren. In 2021/2022 verwachtte 70% van de werkgevers te zullen aanwerven, in 2023 69%.

66% van de Belgische werkgevers verwacht in 2024 geen mensen te zullen ontslaan: 24% acht ontslagen heel erg onwaarschijnlijk, nog eens 42% acht dat eerder onwaarschijnlijk. In 2021/2022 ging 60% ervan uit dat er geen ontslagen zouden komen, in 2023 was dat 74%. Ontslagen worden nu iets meer als optie opengehouden dan dat in 2023 het geval was, maar tegelijk blijft het deel werkgevers dat ronduit ‘ja’ antwoordt op de vraag of ontslagen op de agenda staan nagenoeg even laag: 9% in 2024, 8% in 2023 en 10% in 2021/2022.

Over de cijfers

De gegevens komen van de jaarlijkse spiegelbevraging die Acerta Consult door het onderzoeksbureau Indiville laat uitvoeren bij een representatief staal van meer dan 500 Belgische werkgevers. De data van de bedrijven werden gewogen om representatief te zijn voor België naar het aantal werknemers in de actieve ondernemingen met minstens 5 werknemers. De bevraging liep tussen 17 en 31 januari 2024. Dankzij deze aanpak kan een historisch perspectief geboden worden vanuit werkgevers en werknemersstandpunt.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER