Vorm DC lanceert nationale campagne grensoverschrijdend gedrag tegenover huishoudhulpen

Huishoudhulpen worden nog te vaak niet gerespecteerd door hun klanten. Daarom start het Werkbaarheidsfonds voor de Dienstencheques vandaag opnieuw met een grootschalige campagne, deze keer rond grensoverschrijdend gedrag. In 2019 waren 30% van de werknemers, waaronder ook huishoudhulpen, slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op hun werkplek. In veel gevallen zijn gebruikers die beroep doen op een huishoudhulp zich niet bewust dat ze bepaalde grenzen overschrijden. Sensibilisering over de impact ervan is dus hard nodig.

De campagne belicht in 2023 drie van de meest voorkomende vormen van grensoverschrijdend gedrag: pesterijen, fysieke & verbale agressie en discriminatie. Uit verschillende cases en getuigenissen werd duidelijk dat er behoefte is aan initiatieven over grensoverschrijdend gedrag in de dienstenchequesector.

“Grensoverschrijdend gedrag is een overkoepelende term die veel vormen kent. Hoewel het vaak bewust voorkomt, treedt ook onbewust of latent grensoverschrijdend gedrag op, zoals machtsverschil en machtsmisbruik, denigrerende commentaren geven en de werknemer psychologisch belasten.
Grenzen zijn verschillend voor elk individu, dit hangt af van eerdere ervaringen en de waarden en normen van die persoon. Het is daarom belangrijk om alle situaties ernstig te nemen. We richten ons met deze campagne op alle betrokken partijen, zowel intern als extern. Enkel zo kunnen we het taboe rond het thema doorbreken en een positieve dialoog voeren”.

Peter Van de Veire, algemeen directeur van het Werkbaarheidsfonds

Sensibiliseren en activeren

De campagne doet meer dan sensibiliseren alleen. Om grensoverschrijdend gedrag ten gronde aan te pakken, zijn immers concrete handvaten nodig. Een Toolbox met didactisch materiaal, maakt het grensoverschrijdend gedrag op een informele manier bespreekbaar op de werkvloer. De focus ligt op jongere huishoudhulpen en kwam tot stand dankzij het ‘risicogroepen jongeren project’ van de federale overheid. Het Fonds organiseert binnenkort ook workshops voor begeleiders om de werknemers weerbaar maken op de werkvloer. Een begeleider is een consulent, coach, vertrouwenspersoon, trainer of zaakvoerder die met de huishoudhulpen aan de slag wil gaan rond het thema grensoverschrijdend gedrag. Met behulp van de opleidingen wil het Werkbaarheidsfonds de huishoudhulpen versterken om hun grenzen te leren kennen en hen bij te brengen hoe ze hiermee moeten omgaan.

“De doelstellingen zijn tweezijdig. Enerzijds willen we de begeleider voorzien van een Toolbox, zodat ze beter kunnen omgaan met dit soort gevoelige situaties. Het is de bedoeling de discussie over dit onderwerp te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door video’s te tonen of de techniek van geweldloze communicatie te bespreken. Anderzijds zal de opleiding aandacht besteden aan het verschil in perceptie tussen mensen. Wat voor de ene persoon aanvaardbaar is, is dat niet noodzakelijk voor de andere. Dit alles zal de begeleiders en huishoudhulpen wapenen en in staat stellen de discussie over
grensoverschrijdend gedrag aan te gaan.” aldus Noëmi Panizieri, experte psychosociaal welzijn, die de workshops zal begeleiden.

“Grensoverschrijdend gedrag zorgt bij de huishoudhulp voor stress en ziekte. Het is het begin van een reeks ellende die het psychisch welzijn ondermijnt, waardoor je ook fysiek ziek kan worden. Als we zien hoeveel burn-outs er zijn, of we het nu willen of niet, we moeten hier meer aandacht voor hebben.”
aldus nog Goedele Liekens, psychologe en seksuologe, tijdens een interview.

Door deze campagne op te zetten en te werken rond alle verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, erkent de volledige sector de ernst van de verschillende situaties en biedt het oplossingen en voorlichting op maat. De campagne wordt dan ook gedragen door de verschillende partijen van werkgevers en vakbonden uit de dienstenchequesector. Op de website www.iktoonrespect.be kunnen huishoudhulpen, hun werkgevers en de klanten terecht voor meer tips en informatie over hoe grensoverschrijdend gedrag te vermijden.

Capture photo min

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER