Statutenwijziging en afschaffing directiecomités: deadline nadert

Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Met de modernisering van het vennootschapsrecht heeft de Belgische wetgever gestreefd naar een flexibilisering en vereenvoudiging van het regelgevend kader voor ondernemingen.

Het WVV heeft ervoor gezorgd dat aandeelhouders en oprichters van vennootschappen een grote vrijheid hebben om de afspraken en regels binnen hun vennootschap te bepalen. Sinds de wetswijziging heeft u de mogelijkheid om uw vennootschap af te stellen op uw professionele en persoonlijke behoeften.

Alle vennootschappen die voor 1 mei 2019 zijn opgericht, moeten uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten hebben aangepast. De tijd dringt dus om actie te ondernemen.

Vennootschappen die op 31 december 2023 nog niet de nodige stappen voor de omvorming hebben ondernomen, zullen automatisch worden omgezet naar de rechtsvorm die het meest aansluit bij hun oude vorm. Deze automatische omzetting zal plaatsvinden zonder dat de statuten gewijzigd worden. U kan in dat geval als bestuurder persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van uw nalatigheid om niet de nodige stappen te nemen teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe wetboek.

Naast het feit dat de statuten in overeenstemming gebracht moeten worden met het WVV, zijn er ook belangrijke gevolgen voor de bestaande directiecomités in de NV. Vanaf 1 januari 2024 zullen deze comités definitief verdwijnen. NV’s moeten kiezen tussen een monistisch model (met een raad van bestuur), een duaal model (met een raad van toezicht en een directieraad) of een enige bestuurder.

Gezien de naderende omzettingsdatum is het raadzaam om tijdig de nodige stappen te ondernemen om uw statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe wetboek. Indien u nog werkt met een directiecomité, dient u na te denken over de nieuwe governance die verplicht wordt vanaf 1 januari 2024.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER