Loontransparantie en kinderopvang als sleutel om loonkloof te dichten?

Uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis blijkt dat in 2022 het brutoloon van mannelijke bedienden maar liefst 15% meer bedroeg dan dat van vrouwelijke bedienden. Bovendien is dat verschil onder arbeiders nog groter. En daar willen kmo-werkgevers ook graag zelf komaf mee maken. Uit een bevraging blijkt dat ze zelf denken dat meer transparantie over lonen voor dezelfde functies en meer flexibiliteit binnen de kinderopvang de kloof kan dichten.

Loonkloof

Loon op de werkvloer: het is vaak een heikel thema. Vooral het verschil in lonen tussen mannen en vrouwen blijft omstreden. Maar is die loonkloof realiteit?

Uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis bij meer dan 275.000 kmo-werknemers blijkt dat die nog steeds bestaat. Meer nog, in 2022 verdienden mannelijke bedienden gemiddeld 3.747,21 euro wat 15% meer is dan het gemiddelde loon van vrouwelijke bedienden (3.258,50 euro). Bij arbeiders bedroeg het verschil 16,9%. Gelukkig wordt de loonkloof wel kleiner. In 2020 was het verschil bij arbeiders nog 17,7% en maar liefst 18% bij bedienden.

“Er bestaan nog steeds grote verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Meer dan 40% van de vrouwen werkt deeltijds terwijl slechts een kleine 12% van de mannelijke werknemers dat doet. Dat heeft natuurlijk impact. Bovendien zien we dat deeltijds werk in hogere functies – die dus vaker gepaard gaan met hogere lonen – niet altijd mogelijk is waardoor heel wat vrouwen er net daarom niet voor kiezen. Vrouwen zijn ook vaker aan het werk in sectoren waarin de lonen minder hoog zijn. Ten slotte is het zo dat ik in de praktijk merk dat mannen bij aanvang vaak scherper onderhandelen over hun loonpakket.”

Marie-Paule Bibaer, hr-experte bij Liantis

Lonen publiceren in vacatures

Maar welke opties zijn dan het best om die loonkloof aan te pakken? Dat vroeg Liantis aan zo’n 1060 kmo-werkgevers. Bijna 7 op de 10 werkgevers is vragende partij voor meer transparantie over lonen voor dezelfde functies. En dat mag volgens de werkgevers zelf best publiek. Zo is 46% van de bevraagden voorstander om lonen te vermelden in vacatures. 32% staat hier neutraal in, terwijl slechts 22% hier echt niet voor open staat.

Marie-Paule Bibaer, hr-expert bij Liantis, ziet vooral voordelen in transparantie over de manier van verlonen. “Zo weet je bijvoorbeeld hoe een functie ingeschaald wordt, de objectieve criteria die gehanteerd worden om het loon te bepalen en wat het bereik van je loon binnen de loonband is.”

Ze zijn zelf vragende partij voor meer transparantie over lonen, maar kunnen kmo-werkgevers op het gebied van loon wel concurreren met multinationals?

“Een aantrekkelijk loonpakket bestaat tegenwoordig uit meer dan een brutoloon dat hoger dan gemiddeld is. Werknemers weten best dat een hoger brutoloon niet altijd meer oplevert op het einde van de maand. Extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques en een groepsverzekering, winnen aan populariteit. Daarom is het belangrijk om die troeven ook te vermelden wanneer je het hebt over verloning in je vacature”, aldus Marie-Paule Bibaer.

Kinderopvang

Naast de transparantie over lonen, zijn kmo-werkgevers ook te vinden voor een heel andere soort maatregel. Zo wil bijna 6 op de 10 bevraagde kmo-werkgevers een betere organisatie van kinderopvang. Dit zou ook voor hen een goede manier zijn om de loonkloof aan te pakken.

Marie-Paule Bibaer: “Meer flexibiliteit binnen de kinderopvang is zeker wenselijk, maar is niet dé ultieme oplossing voor de loonkloof omdat het een complex probleem is. Maar het is wel zo dat – ondanks de emancipatie – familiale verantwoordelijkheden toch vaak gedragen worden door de vrouwen. Of dat vrouwen toch gemakkelijker de partij zijn die eerst schikken bij gezinsorganisatorische conflicten. Dat maakt dat vrouwen niet altijd ten volle kunnen doorgroeien naar hogere functies, mét hogere lonen, omdat ze moeilijker te combineren zijn met de zorg voor kinderen.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER