Geen recht op vaccinatieverlof na oproep van reservelijst!

Een werknemer die zich wil laten vaccineren tegen het coronavirus wanneer deze vaccinatie plaatsvindt tijdens de werkuren, heeft het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van zijn normale loon voor de duur van de vaccinatie. Toch als hij voorafgaand én zo spoedig mogelijk de werkgever hiervan op de hoogte brengt. Van zodra hij zelf op de hoogte is van het tijdsslot van de vaccinatie, in principe een tweetal weken op voorhand, moet hij dus de werkgever verwittigen. Het vaccinatieverlof wordt in de wet als een vorm van klein verlet beschouwd.

Maar wat dan als een werknemer op zeer korte termijn wordt opgeroepen voor zijn vaccinatie?

Bijvoorbeeld wanneer hij zich via www.qvax.be op de reservelijst heeft geplaatst en de dag zelf nog wordt opgeroepen?

“Volgens de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg vereist het vaccinatieverlof dat de werknemer zijn werkgever vooraf verwittigd. Een werknemer kan zich dus niet op het recht van vaccinatieverlof beroepen om zijn afwezigheid te rechtvaardigen om zijn coronavaccin te laten toedienen als hij de werkgever pas in de loop van diezelfde werkdag kan verwittigen. Net daarom zal de werknemer in dat geval in principe betaalde vakantie, inhaalrust of onbetaalde vakantie moeten nemen”, weet Ilona De Boeck, Legal advisor bij Group S.

De wet is enkel van toepassing op werkgevers en werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst en dus niet op vastbenoemde personeelsleden (statutairen). Voor hen moeten de bevoegde overheden zelf een regeling uitwerken in het kader van het statuut dat op die personeelsleden van toepassing is.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER